Etiketler:
 1. يeKe®îм

  يeKe®îм Forum Okuru

  Anne Baba Modelleri Ve Çocuğun Üstündeki Etkileri

  Konu, 'Çocuk Sağlığı ve Eğitimi' kısmında يeKe®îм tarafından paylaşıldı.

  anne modelleri [​IMG]

  ANNE BABA TUTUMLARI-

  ŞİDDETLİ RET EDİCİ ANA BABA TUTUMU-

  Ret etme ,bir anlamda çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayı aksatacak kadar çocuğa karşı düşmanca duygular beslenilmesidir.-

  Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Şefkat,sevgi,sıcaklık verilmez. Öz evlatları olduğu halde anne baba tarafından çocuk üvey evlat muamelesi görmektedir. Bazen sadece anne bazen de sadece baba çocuğu ret eder. Ama genelde aile içinde çocuğa soğuk davranılır.-

  Beğenilmez ve devamlı her yaptığı eleştirilir.Çocuğun eksik ve yanlış davranışları araştırılır.Çocuğa baskı yapmak için her türlü fırsat kollanır.Çocuğun iyi yönleri değil de devamlı kötü yönleri su yüzüne çıkarılır. Her türlü angarya bu çocuğa yıkılır. Bazen diğer çocuklar da bu muameleden nasiplerini almaktadırlar.Ama genel de günah keçisi olarak bir çocuk seçilir. Ret edilen çocuğa evdeki diğer çocuklardan farklı davranılır.-

  Aile sıcak,sosyal ve güven verici havadan kesinlikle yoksundur.Aile içi yaşam gerilim,çatışma ve kavgalarla doludur.-

  Anne baba çocuğu sevmemekte ,anlamamakta ve onu diktatörce yönetmeye çalışmaktadır.-


  KAYITSIZ VE PASİF ANNE BABA TUTUMU-

  Pasif ve kayıtsız ebeveyn ,çocuğun davranışları karşısında "ilgisiz ve kayıtsız" davranışlar sergileyen anne babadır. Onlar için çocuğun varlığı ve yokluğu belli değildir. Bu gruba giren anne babalar hoş görü ile boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar.-

  Anne baba çocuğa karşı çocuğun kendisini rahatsız hissedecek kadar kayıtsız kalabilmektedir.Çocuğu ihmal eden anne baba zorunlu olduğu zamanlarda, çocukla yüzeysel bir ilişki kurabilmektedir.-

  Çocuk anne babayı rahatsız etmediği müddetçe ,görünürde çocukla ilgili pek bir problem yoktur.Eğer çocuk anne babayı rahatsız eder ve onların yollarına çıkıp engel teşkil ederse ,anne baba çocuğa karşı düşmanca bir tutum ve tavır takınır. Çocuğu düşman kuvvet ilan ederler.Daha sonra ise çocuğa karşı yine kayıtsız tutum sergilerler.-

  Anne babaların kişilik yapıları değişkendir.Rahat ,sessiz vurdumduymaz pasif oldukları gibi saldırgan da olabilirler.-


  BASKICI ,OTORİTER,KATI VE SIKI ANNE BABA TUTUMU-

  Çocuğunu ,kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara uygun küçük bir yetişkin yapma çabasıyla ,yola çıkan ana babaların çoğunlukla katı,baskıcı ve hoşgörüsüz bir tutum içinde olduklarını görürüz.Çocuğumuz bizden yaşça be-dence ve ruhça küçük olabilir fakat bu çocuğumuzun bizim bir model küçüğü- müz olması anlamına gelmez.O henüz bir çocuktur.Evet çocuktur.Yaramazlık ve hatalar yapması kadar doğal olabilecek ne olabilir ki?-

  DENGESİZ,KARARSIZ VE TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMU-

  Çocuk eğitiminde tutarsızlık çok yönlüdür.Çocuğun belli bir davranışı kimi zaman hoş görülmesi kimi zamanda aynı davranış yüzünden ceza alması çocukta cezanın anlamı ve suçun niteliği hakkında kuşkular uyanmasına neden olur.Acaba çocuğun bu davranışı anne babanın belirli bir anında, örneğin işten yorgun argın geldiklerinde,sinirli olduklarında veya evde misafir olduğunda mı yanlıştır? Sakıncalıdır? Yoksa her zaman sakıncalı ve uygun değildir?. Örneğin çocuk evde ıslık çalıyordur-

  AMAÇSIZ HOŞGÖRÜLÜ ANNE BABA TUTUMU-

  Anne babanın çocuklarına karşı hoşgörü sahibi olmaları çocukların bazı kısıtlamalar dışında ,arzularını ,diledikleri biçimde gerçekleştirebilmelerine izin vermeleri anlamına gelmektedir.Düzeyli hoşgörü sahibi olan anne babaların çocukları evlerine yönelik olumlu bireyler olurlar.Hoşgörü normal düzeyde ise , çocuk kendine güvenen ,yaratıcı ve toplumsal birey olarak karşımıza çıkar.-

  Amaçsız hoşgörüde ise yukarıda anlatmaya çalıştıklarımdan biraz farklıdır.Anne baba ev içinde ve dışında çocuğun kendilerini rahatsız etmemesi şartıyla ,çocuğun tüm davranışlarında serbestlik vardır. Çocuk bir müddet sonra anlar ki "Anne babayı rahatsız etmezsem, her şeyi yapabilirim."Demeye başlar.-

  Böyle anne babalar hoşgörülü tutumlarından kolay kolay ayrılmak istemezler.Çünkü çocuğa dilediğini vermenin ona karşı koymaktan daha kolay olduğu düşüncesini kendilerine yerleştirmiştirler.Çocuğu en kolay metotla büyütmektedirler.Çocuğun istekleri "Bırak ver de ağlamasın,çocuk üzülmesin." Veya "Çocuktur yapar,siz hiç çocuk olmadınız mı?"denilerek yerine getirilmeye çalışılır.Kendi yaşamadıkları çocukluklarının ;çocukları tarafından yaşanmasını isterler.-

  Böyle bir tutum çoğunlukla çocuğu cezalandırmaktan korkmanın ve çocuğa bebek muamelesi yapmanın bir dönüşümü olarak ortaya çıkmaktadır.-

  MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA TUTUMU-

  Mükemmeliyetçi anne baba her şeyin en iyisini çocuğundan bekler.Kendi gerçekleştiremediği yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini ister. Mükemmeliyetçi anne babanın çocuğu sınıfın birincisi ve hatta okulun birincisi olmalıdır.Ayrıca çok iyi resim yapmalı,şarkı söylemeli,iyi konuşmalı,lider olmalı, iyi yüzmeli,koşmalı herkesin parmakla göstereceği örnek davranışlar sergileyen çocuk olmalıdır. Hayır !Böyle ailelerde çocuk asla çocuk olmaz.Çocukluğunu yaşayamaz.-

  KABUL EDİCİ, GÜVEN VERİCİ HOŞGÖRÜLÜ VE DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMU-

  Anne babanın çocuğu kabulü,sevgi ve sevecenlikle ele alması,çocukla ilgilenmesi şeklinde davranışa yansımaktadır.Kabul eden anne baba,çocuğun ilgilerini göz önünde tutarak ,onun yeteneklerini geliştirecek ortamı çocuk için hazırlar.Kabul gören çocuk,genellikle sosyalleşmiş,işbirliğine hazır,arkadaş canlısı,duygusal ve sosyal açıdan dengeli ve mutlu bir bireydir.-

  Anne baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır.Aile içinde güven ve şeffaflık vardır.Aile huzurludur.Problemlerle nasıl baş edebileceklerini birlikte araştırırlar.Bu ortamda yetişen çocuğa kişilik özelliği olarak aynen yansır.-


  Ana babaların çocuklarına karşı hoşgörülü sahibi olmaları,çocuklarını desteklemeleri,bazı kısıtlamaların dışında çocuğun istek ve arzularını yerine getirmeleri anlamına gelmektedir.-

  YAYGIN DÖRT AİLE YAPISI-

  KAPALI AİLELER-

  Kapalı ailelerde genellikle”geleneksel”olarak bilinirler.bu ailelerde kararları veren belli bir lider ve hiyerarşi sistemi vardır.bu lider anne veya baba olabilir.bu tip aileler üyelerinin ihtiyaçlarını sabitlik /durağanlık,yapı ve ait olma duyguları ile karşılamaya çalışırlar. Ebeveynlik otoriteye dayanır.kapalı aileler iyi işlerlerse kurallar ve sınırlar belli olur.ancak,bu ailelerde çocukların özellikleri yadsınır.çünkü kapalı ailelerde zıtlıklara karşı çok az hoşgörü vardır.ebeveynler katı kurallarla davranışları kontrol altında tutmaya çalışırlar.bu aileler oldukça katıdır ve üyeleriyle içi içedir.-

  GELİŞİGÜZEL AİLELER-

  Kapalı ailenin tam tersine,gelişigüzel aileler gurup yerine bireye önem verirler.Yani aile her üyenin ihtiyaç ve amaçlarını karşılamasına yardım eder.Aile yapısı hiyerarşik değil izin vericidir.Aile üyelerinin bağımsız olarak kendi problemlerini çözebilmeleri için cesaretlendirilir.Bu tip iyi işleyen aileler,çocuklarının yaratıcılığını ve bireyselliğini geliştirirler.ancak,gelişigüzel ailelerin iki zorluğu vardır.birincisi sınırlarını veya güvenli yapısını kurmada yetersizdirler.ikincisi ,gücü kullanmada ve ebeveynlikte zayıftırlar.bu nedenle etkileşim karışık hale gelir.gelişi güzel ailelerde ergen çocuklar kendilerini bir yapıya dahil etmek için çeşitli alt kültür guruplarına katılabilirler-

  AÇIK AİLELER-

  Açık ailelerde değerler karışıktır, hem bireyselliğe hem de guruba önem verirler. Kararlar bütün aile üyeleri tarafından alınır, bilgiler paylaşılır, işbirliği yapılır. Gelişigüzel ailelerin tersine, açık ailelerde iletişim fazladır. Açık aileler bireylerine güven verir.-

  EŞ ZAMANLI AİLELER-

  Eş zamanlı ailelerde iletişim kapalıdır. Bu nedenle sözel olmayan iletişim çok önemlidir. Başarılı aile üyeleri sözel olmayan bu mesajları okuyabilecek beceriyi geliştirirler. Eş zamanlı ailelerde çocuklar rutin ve düzenli bir ortam içinde güvenli ve ait olma duygularıyla yaşarlar. Ebeveynlerin iletişimi doğrudan ve açık olmadığı için bunları anlamak çok zordur. Bu tip ailelerde etkileşim az olduğu için samimiyetlik duygularını kaybetmişlerdir. Yinede bu tip aileler çocuklarına güvenlik ve ait olma duygularını yaşatmaya çalışırlar. Eğer ailede büyük bir değişim ortaya çıkarsa üyeler bunu inkar etmeye çalışırlar. Eş zamanlı aileler sakinlik ve huzur istedikleri için inkar edemeyecekleri kadar büyük bir problem oluncaya kadar üyelerine yardımcı olmazlar.-

  Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL-
  İstanbulPsikolojik Danışman ----

  ÇOCUKLARI KÖTÜ EĞİTMENİN YOLLARI

  1. ÇOCUKLARI KENDİNİZE KARŞI KİNLİ YAPMANIN YOLLARIOna karşı daima aksi ve asık suratlı olun.Niyetinin ne olduğuna bakmaksızın en küçük bir kabahati ceza ile karşılayın.Böyle davrandığınız zaman, size nasıl kin beslediğini göreceksiniz.Çocuğunuzun size karsı kin beslemesini temin etmenin bir çok yolu vardır. Bunlardan biri de onun hislerine değer vermemektir.


  2. ÇOCUKLARI KENDİNİZE KARŞI İTİMATSIZ YAPMANIN YOLLARIOnlara boş vaatlerde bulunun.


  3. ÇOCUKLARIN SİZE HAKARET ETMELERİNİ SAĞLAMANIN YOLLARIÇocuklarınızın en küçük suçunu hakaret ve alayla karşılayın.Her şeyini tenkit edin.


  4. ÇOCUKLARIN SÖZÜNÜZÜ DİNLEMEMELERİNİ SAĞLAMANIN YOLLARIYerine getirip getirmemelerine bakmaksızın emirler yağdırın.Onlardan yerine getiremeyecekleri şeyleri isteyin.Suçlarını zamanında cezalandırmak yerine kuru tehditler savurun.


  5. ÇOCUKLARI İNSANLARDAN SOĞUTMANIN YOLLARIOnlara daima kötü insanlardan bahsedin.Bu dünyada güvenilecek insan kalmadığını tekrarlayın.Herkesin menfaat peşinde koştuğunu söyleyin.


  6. ÇOCUKLARI ZALİM VE ACIMASIZ YAPMANIN YOLLARIHerkese, hatta çocuklarınıza bile kaba davranın.Hayvanlara işkence edin.Sizden zayıf olanları daima ezin.


  7. ÇOCUKLARI BAŞKALARINA KIN DUYMAYA ALIŞTIRMANIN YOLLARIÇocuklar birbirlerine kızdıkları vakit onlarla birlikte olun.Kızdığı kimseye lanetler yağdırın.Intikam almasini tesvik edin.Birisi çocuğunuza hakaret ettiği zaman olayı büyütün, bunu asla unutmasın.


  8. ÇOCUKLARI KISKANÇ BİRER BİREY YAPMANIN YOLLARIÇocukların yanında daima durumu sizden iyi olanları eleştirin.Varlıklı, isi yerinde, mutlu insanların başkalarını düşünmeyen kimseler olduğunu söyleyin.


  9. ÇOCUKLARIN HAYAL VE KABUS GÖRMELERİNİ SAĞLAMANIN YOLLARIOnlara büyüden, sihirden, peri masallarından, Kaf Dağının ardındaki denizden, kötü kalpli cadıdan bahsedin.


  10. ÇOCUKLARI TABİATIN GÜZELLİKLERİNE KARSI HİSSİZ YAPMANIN YOLLARIOnlar, Allah’ın sanat harikalarıyla dolu tabiatla ilgilenince bu meraklarıyla alay edin.Otla, böceklerle bos insanların uğraştığını söyleyin böylece onların tefekkür hislerini köreltin, ta ki duygusuz kaba birer insan olsunlar.Duygularını köreltecek, düşünce kabiliyetini dejenere edecek bir yol da sudur; Onlara çok küçük yasta zorla okuma - yazma öğretin seviyesinin üzerinde bilgi vermeye çalısın. Ders çalışmadığı zaman üzerinde dayağı eksik etmeyin.


  11. ÇOCUKLARI İNATÇI YAPMANIN YOLLARIOnların her isteklerini yerine getirin. Bir dediklerini iki etmeyin.Hiçbir arzularını geri çevirmeyin. Göreceksiniz ki söz dinlemez, laftan anlamaz birer inatçı çocuk olup çıkacaklardır.Onların hakli isteklerine kulak asmayın. İlla da istiyorum diye ağlamaya başlayınca arzularını yerine getirin.


  12. ÇOCUKLARI KÜÇÜK YASTA İFTİRACI YAPMANIN YOLLARIÇocukların yanında daima başkalarını çekiştirin ve onlara da tasdik ettirin, sık sık başkalarını eleştirin suç atin.


  13. ÇOCUKLARI YALANCILIĞA ALIŞTIRMANIN YOLLARIOnlara yalancılıkla örnek olun.Yerine getirmeyeceğiniz vaatlerde bulunun.Başkalarına yalan söylemeyi tembihleyin.Daha küçüktür diye yalanlarını hoş görün.Uyduruyor diye iltifat edin.Suçlarını itiraf ettikleri zaman onları şiddetle cezalandırın, böyle davrandığınız takdirde cezadan kurtulmak için yalan söyleyeceklerdir.


  14. ÇOCUKLARI NANKÖR VE SOMURTKAN YAPMANIN YOLLARIHer şeyin kötü tarafını gösterin.Hayatınızdan hep şikayetçi olun.Kötü bir kaderiniz olduğundan yakının.


  15. ÇOCUKLARI GAYESİZ, ENERJİSİZ VE HAYATTAN SOĞUMUŞ İNSAN YAPMANIN YOLLARIOnlara ders çalışması için baskı yapın.Oyun oynamalarına izin vermeyin.Daima ve her zaman ders çalışmalarını sağlayın.Sizi dinlemeyerek derslerini ihmal ederse dayağı baslarından eksik etmeyin.Kendilerinin hoşlandığı değil sizin seçtiğiniz bir mesleğe özendirin.Sevdiğiniz mesleğe kabiliyetlerinin uygun olup - olmadığına aldırmaksızın onlara baskı yapın.


  16. ÇOCUKLARDA GÜVEN DUYGUSUNU KIRMANIN YOLLARIÇocukların kendilerini size beğendirmek için gösterdikleri gayretleri görmezden gelin.Onların isini beğenmeyip, beceriksizlikle itham edin.Çalışmaları ile alay edin.


  17. ÇOCUKLARI İNTİZAMSIZ, DAĞINIK, PASAKLI YAPMANIN YOLLARIOnların temizliğe olan hevesini kirin bu titizlikleriyle alay edin.Dağınık ve intizamsız hareketlerinizle onlara örnek olun.


  18. ÇOCUKLARI TEMBEL VE HAYLAZ YAPMANIN YOLLARIOnlara mutluluğun sadece parada ve zenginlikte olduğunu söyleyin.Çok okumakla zengin olunamayacağını etraftan örnekler göstererek anlatın ve onları okuldan soğutun.


  ALINTI

   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 17 Ocak 2011
Anne Baba Modelleri Ve Çocuğun Üstündeki Etkileri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. çocuğun anne ve baba üzerindeki hakları

  çocuğun anne ve baba üzerindeki hakları

  1- Doğduğu gün ismini koymak. 2- Anlar duruma gelince okutmak. 3- Evlendirmek. "Dövülen yetim çocuğun ağlaması karşısında Allah'ın arşı sarsılır. Bunun için Cenab-ı hak buyuruyorki: "Ey meleklerim.! şahid olunuz ki, o öksüze acıyıpta susturan ve hoşnut edeni bende kendi yanımda hoşnut edrim." "Çocuklarına pazardan ilk çıkan meyveyi alıp götüren baba, sadaka vermiş...
 2. anne baba ve çocuk ilişkileri

  anne baba ve çocuk ilişkileri

  Feriha Şenkaya Dildar Uzman Pedagog İletişimin temel ilkelerinden biri ‘’iki kişi arasındaki ilişkinin’’ zaman içinde paylaşılan deneyimlerle ortak geçirilen zamanın katkısıyla gelişmektedir.’’ İnsanlarla ilişkimiz beraber geçirdiğimiz zamanın miktarına ve iletişimizin kalitesine bağlıdır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki de, birçok yönden daha farklı ve özel olmasına rağmen, bu genel...
 3. anne babanın boşanması ve çocuğa etkileri!

  anne babanın boşanması ve çocuğa etkileri!

  rüyada anne babanın boşanması rüyada anne babanın boşandığını görmek ve boşanması ve babasının boşandığını görmek ayrıldığını Osman Abalı Uzman Doktor Boşanma dediğimiz önemli yaşam olayı , mevcut aile yapısını değiştiren en önemli etkenlerden bir tanesidir .Bu durum normal gidişatın tersi veya değişik bir durumu olduğu için, aile içerisindeki bireylerin hepsini önemli ölçüde etkileyecek...
 4. Anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri

  Anne-baba tutumlarının çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri

  anne baba tutumları makale Çocuk yetiştirmekte en büyük görev biz ebeveynlere düşmektedir arkadaşlar. Bizim aile içinde gösterdiğimiz tutarsız davranışlar yada olusuzluklar,onların gelişimi üzerinde etkili oluyor.Unutmamalıyızki bugünün çocuklarını yarına en iyi şekilde yetiştirip,iyi birer fert olmalarını sağlamak biz anne-babaların elinde. Ebeveynlerin çocuklarına karşı tutumlarını...
 5. Anneyle Yatmak Çocuğu Nasıl Etkiler?

  Anneyle Yatmak Çocuğu Nasıl Etkiler?

  Anne İle Yatma Anne ve Çocuk Çocuklar anne ile baba arasında yatmaya bayılırlar.Bende küçükken bayılırdım. Ama şimdi anlıyorum ki cocuk bundan olumsuz etkileniyormuş.Siz siz olun çocuğunuzu kendi yatağında yatırın.Ve ilerde oluşabilecek etkilerden uzak tutun...Ve burda çocuk ile iletişimde çok önemli bunun için http://www.meleklermekani.com/anne-cocuk-sagligi/57701-anne-bebek-iletisimi.html...

Sayfayı Paylaş