annem vefat etti 6 yıl oldu babam başka biriyle evlendi ve

LaViNYaM

>>>ιкιz αηηєѕι<<<
annem vefat etti 6 yıl oldu babam başka biriyle evlendi ve
avukat bey yine ben şimdi benim annem vefat etti 6 yıl odu babam başka biriyle evlendi ve şuan babamın oturduğu ev annemle babam önceden almışlardı ve ben şimdiki babamın evlendiği kadına kalsın istemiyorum ev çünkü onun hiçbi hakkı yok zaten babamında maaşı kalıyor kendisine normalde mahkemeyle bölüşülse sanırım bana %75 kadına %25 i kalıyo değilmi ama ben evi ona bırakmak istemiyorum o zaman nasıl bir yöntem izlemek gerekir şimdiden teşekkürler
 
Kastettiğiniz boşanma sonucu evlendiği eşine kalmaması ise zaten evlilikten önce alındığı için boşanmadan sonra açılacak mal rejimi davasına konu edilemez. Kastettiğiniz ölüm sonucu evlendiği eşine kalmaması ise bu mülkün ¼’ü kadına ¾’ü çocuklara kalacaktır. Babanız evin devrini size yapabilir ama daha sonra da tenkis ya da iptal davaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz (Saklı paylara ihlal edilmeksizin yapılan yasal paylaştırmalar geçerlidir. Bu paylaştırmada hiç pay verilmeyen ya da saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis ya da iptal davası açabilirler). Ölüm halinde eşin payını ödeyip tapuda devir yapabilir veya izalei şuyu davası açarak evi icra kanalıyla satışa çıkarıp satım bedelinden payınıza düşen miktarı alabilirsiniz. Babanız vasiyetle evi size bırakabilir (Vasiyetname var ve saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmiyorsa miras vasiyetnameye göre paylaşılır. Ancak vasiyetnamede saklı payı olan mirasçıların saklı payları aleyhine bir hüküm varsa bu mirasçılar tenkis davası açabilirler)

Ayrıca şu linkteki yazıma da bir göz atın. https://www.meleklermekani.com/kadin-ve-hukuk/216052-aile-konutu-serhi.html
Babanız evi size satabilir veya bağışlayabilir. Ancak babanızın eşi aile konutu şerhi koydurmuş olabilir. Tapudan araştırmak gerekiyor. Bu durumda babanızın eşinin rısazı olmadan satış yapılamayacaktır. Kaldı ki yapılsa bile babanız vefaat ettiğinde yine iptale ilişkin çeşitli davalarla karşı karşıya kalmanız mümkündür.
 
Son düzenleme:
şimdi avukat bey yeni evlendiği kadından cocğu yok babam yaşlı ve cocuğu da olacak gibi görünmüyo şimdi ben babamla konuştum da vasiyet yazacak bana yani evim kızıma kalsın gibisinden arabası var onuda kadına bırakacak zaten babamın maaşıda kadına kalıyo

(Vasiyetname var ve saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmiyorsa miras vasiyetnameye göre paylaşılır. Ancak vasiyetnamede saklı payı olan mirasçıların saklı payları aleyhine bir hüküm varsa bu mirasçılar tenkis davası açabilirler)
bu ifadeyi tam olarak anlamadım da

şimdi babam vasiyet verse o kadın iptal davası acabiliyomu yani yada o evin bana kalması için ve o kadına hiç evden pay kalmaması için vasiyet yeterlimi sadece bunuda cevaplarsanz sevinirim ama kendi fikirlerinizle :) yazdıklarınızı cözemiyorum cünkü
bide şurasını anlamadım

(Saklı paylara ihlal edilmeksizin yapılan yasal paylaştırmalar geçerlidir.
 
aile konutu şerhi ne demek ?? yani eğer kadın kendi üzerine filan alma durumuysa öyle bişey yok yani kadının ö işlerde bezi yok o işlerle uğraşamaz
 
şimdi avukat bey yeni evlendiği kadından cocğu yok babam yaşlı ve cocuğu da olacak gibi görünmüyo şimdi ben babamla konuştum da vasiyet yazacak bana yani evim kızıma kalsın gibisinden arabası var onuda kadına bırakacak zaten babamın maaşıda kadına kalıyo

(Vasiyetname var ve saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal etmiyorsa miras vasiyetnameye göre paylaşılır. Ancak vasiyetnamede saklı payı olan mirasçıların saklı payları aleyhine bir hüküm varsa bu mirasçılar tenkis davası açabilirler)
bu ifadeyi tam olarak anlamadım da

şimdi babam vasiyet verse o kadın iptal davası acabiliyomu yani yada o evin bana kalması için ve o kadına hiç evden pay kalmaması için vasiyet yeterlimi sadece bunuda cevaplarsanz sevinirim ama kendi fikirlerinizle :) yazdıklarınızı cözemiyorum cünkü
bide şurasını anlamadım

(Saklı paylara ihlal edilmeksizin yapılan yasal paylaştırmalar geçerlidir.

-Çocukları olarak siz ve varsa kardeşlerinizi belirtmek istemiştim.

-Aile konutu şerhini net bir şekilde verdiğim linkte açıklamıştım. https://www.meleklermekani.com/kadin-ve-hukuk/216052-aile-konutu-serhi.html

-Mirasın, miras bırakanın sağlığında veya vasiyetnamesinde başkasına devredilmesine izin verilmeyen kısmına saklı pay denir. Mirasta saklı pay oranları medeni kanunun 506. maddesinde düzenlenmiştir.

TMK. Madde 506- Saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:
1. Altsoy için yasal miras payının yarısı,
2. Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,
3. (Mülga:4/5/2007-5650/2 md.)
4. Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.

Miras bırakan yapacağı tasarruflarda yukarıdaki oranları gözetmek zorundadır. Bu oranlar ihlal edildiğinde ilgili mirasçı tenkis davasıyla saklı payını isteyebilir.
 
Son düzenleme:
avukat bey şimdi eğer mahkemeye kalsa 4 te 1 i babamın eşinin oluyor 4 te 3 ü de bana kalıyor babam vasiyet yazsa evi bana bıraksa yani eşi ilerde dava acar ve hakkını arayabilir anlamına mı geliyor bu kusura bakmayın hiç başıma gelmedi ve sizin hukuk terimlerinizdende bişey anlamıyorum onun için benim anlayacaım dilde yazarsanız sevinirim babam vasiyetinde yazsa evi kızıma arabada eşime kalsın dese evden hak talep edemez değilmi eş bu durumda onu tam ifade edebilirseniz yada siz ifade ediyosunuz da ben anlamıyorum snaırım :D:D
 
avukat bey şimdi eğer mahkemeye kalsa 4 te 1 i babamın eşinin oluyor 4 te 3 ü de bana kalıyor babam vasiyet yazsa evi bana bıraksa yani eşi ilerde dava acar ve hakkını arayabilir anlamına mı geliyor bu kusura bakmayın hiç başıma gelmedi ve sizin hukuk terimlerinizdende bişey anlamıyorum onun için benim anlayacaım dilde yazarsanız sevinirim babam vasiyetinde yazsa evi kızıma arabada eşime kalsın dese evden hak talep edemez değilmi eş bu durumda onu tam ifade edebilirseniz yada siz ifade ediyosunuz da ben anlamıyorum snaırım :D:D

Siz 1. zümre mirasçısınız. Sağ kalan eşin saklı payı altsoy (1. zümre) veya ana baba zümresiyle (2. zümre) ile birlikte mirasçı ise yasal miras payının tamamıdır. Yani sizin durumunuzda 1/4. Başka bir anlatımla babanız vasiyetle o evi sadece size bırakırsa ölümü halinde babanızın eşinin o ev üzerinde 1/4 saklı payı olacaktır. Babanız evin tamamını vasiyetle size bırakabilir ancak daha sonra saklı payına tecavüz edilen mirasçılar tarafından tenkis davası açılabilir (Dava miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile saklı payı aşacak kadar miras bıraktığı kişilere karşı açılır). Çünkü babanızın eşinin 1/4 saklı payı vardır. Aynı şey araba için de geçerlidir.

--- o ---

-Mirastan feragat sözleşmesi
; babanızın annesi ile görüşülerek; gerekirse karşılığı verilerek yapılabilir. Mirtastan feragat sözleşmesi; mirasbırakan ile gelecekteki muhtemel mirasçısı arasında yapılan, ileride doğacak miras hakkına iliskin beklentiden bir karsılık alınarak veya karsılık alınmadan tamamen veya kısmen vazgeçmeyi bir amaçlayan bir sözlemedir.

--- o ---

-Mirasçılıktan çıkarma; aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:
1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,
2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

--- o ---

-Boşanan eşler de birbirinin mirasçısı olamazlar.
 
Son düzenleme:
-Mirasçılıktan çıkarma; aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:
1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,
2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

şimdi daha iyi anladım da eğer babam vasiyet yazsa demekki onun saklı hakkını ihlal etmiş olacaz peki bu yukarıdaki 1. ve 2. maddede hangi sucları yapmış olması gerek yada hangi yükümlülükleri yerine getirmemişse mirastan cıkarılabiliyor
 
Mirasbırakanın canına kastedilmesi, evinden hırsızlık yapılması veya mirasbırakan çok hasta olmasına rağmen hiç arayıp sormayan çocuklar, hakaret içeren sözler sarf edilmesi ve mirasçı ile muris arasında birçok dava ve çekişme bulunması, murisin telefonlarına çıkmamak, aramamak, geldiğinde kapıyı açmamak vb.
 
Geri
Üst