Asr Suresi Duası Türkçe Anlamı

Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Asr Suresi Duası Türkçe Anlamı
asr suresi nedir,asr suresinin faziletleri,asr suresi ne için okunmalı,arapça asr suresi,türkçe asr suresi hakkında bilgiler

Asr Suresi 3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur’an-ı Kerim’de 30. cüzdedir.

Kur’an-ı Kerim insanları sapkınlıktan hidayete, karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiş ilâhi bir kitaptır. Onun her suresinde insanlar için şifa vardır, nur vardır. Allah’ın kitabı olması yönüyle her ayeti bir olmakla birlikte, bazıları diğerlerinden daha faziletli ve daha vecizdir. İhlâs Suresi’nin Kur’an’ın üçte birine denk olduğunu bildiren hadis-i şerif bu sözü doğrulayan örneklerden biridir. Asr Suresi de insanlığın kurtuluş reçetesini öz bir şekilde sunan önemli surelerdendir.a.jpgAllah (Azze ve Celle) bu surede insanın hüsranda, ziyanda olduğunu, ancak şu dört haslet ile vasıflananların bu ziyandan, kayıptan kurtulacaklarını söylemektedir: İman, salih amel, hakkı tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek.

Asr Suresi Arapça Okunuşu ve Yazılışı:
Asr-Suresi-Arapca-okunusu

Asr Suresi Türkçe Meali
“Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsran içerisindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.”

Asr Suresi Latince Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

Vel’asr. İnnel’insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilûssâlihâti vetevâ savbilhakkı vetevâ savbissabr.

Asr Suresi Duasının Latince Okunuşunu sadece ezber için yayınladık fakat altını çizerek uyarıyoruz!!!
Yeni yazı dediğimiz bugün kullanmakta olduğumuz latin harfleriyle Kur’an’ı doğru okumak mümkün değildir. Çünkü Kurân harflerinin birçoğunun karşılığı yeni yazıda mevcut değildir. Mesela: Zal, (üç noktalı) Se, Ha, Hı, Dât, Tı, Zı, Ayın, Hemze gibi harflerin ve uzatma işaretlerinin karşılıkları yoktur. Onun için her müslümanın Kurân’ı doğru okuyabilmesi için Kurân harfleriyle Kurân-ı Kerim okumasını öğrenmelidir. Kurân-ı Kerim okumanın çok büyük sevabı vardır. Bu ise ancak Kurân’ı, kendi harfleriyle öğrenip okumakla mümkün olacaktır.

Rivayetlere göre:

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim Asr suresini okursa, Allahü Teala onun günahlarını affeder, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.”(1)
Ebu Huzeyfe (Radıyallahu Anh) buyurdu ki: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in Ashabından iki kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı.”
İmam Şafii (Rahimehullah) buyurdu ki: “Kur’an-ı Kerim’den başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetlerini temine yeterdi. Bu sure, Kur’an-ı Kerim’in bütün ilimlerini içine alır.”
Rivayetlere göre:

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içirilir, 70 defa okunur.
Ateşli bir hastaya Asr Sûresi okunursa ,o hasta şifa bulur.
Her kim bu sûreyi 41 defa suya,özellikle zemzem suyuna okursa her türlü hastalığa ,bilhassa şeker hastalığına şifa bulur.
Asr Sûresi’ni, her gün 70 defa okuyan kimsenin sıkıntı ve stresi yok olur.
Bir kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazar, korumak istediği yerin dört bir köşesine koyarsa, Allah’u Teala o yeri felaketlere karşı korur.
Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, Kıyamet gününde Ashab-ı Kiram ile beraber olur.
Tabi bu bilgiler insanlar tarafından bilinen.. Kim bilir bilinmeyen ne hikmetleri ve faziletleri vardır ama bizler bilmiyoruz.

İnsanoğlunun hüsrandan kurtulması, dünya ve ahirette huzurlu ve mutlu olması için Kur’an’da ve özellikle Asr Suresi’ndeki esaslara uymaktan başka çaresi yoktur. Asrımızı yitirmemek için bu esaslara sıkı sıkıya bağlanmaya muhtacız.

Asr Süresi Nüzul Sebebi Mumsema Asr Süresi Nüzul Sebebi

İçlerinde İbn Abbâs ve İbnu’z-Zubeyr’in de bulunduğu cumhur kavlinde mekkîdir. Mücahid, Katâde ve Mukatil ise medenî olduğunu söylemişlerdir. İbn Merduye’nin yaptığı rivayete göre, İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: “Asr Sûresi Mekke’de inmiştir.” Allâme Zemahşerî’ye göre: “Bu sûre, İnşirah sûresinden sonra inmiştir”

Dahhâk’ın İbn Abbâs’tan rivayetine göre “Muhakkak insan hüsrandadır.” âyetindeki “insan” ile el-Velîd ibnu’l-Muğîra, el-As ibn Vâil, el-Esved ibn Abdu’l-Muttalib ibn Esed ibn Abdu’l-Uzzâ ve el-Esved ibn Abdi Yağûs adındaki müşrikler kastedilmektedir.

Not: Unutmayın Sahabeler bir araya toplandığı zaman Vel’asr’ı okumadan ayrılmazlardı. Sizlerde bir araya geldiğinizde muhakak ayrılmadan önce okuyun.
 
Üst