Etiketler:
 1. Monera

  Monera Forum Okuru

  Bebek ölümlerinin nedeni "enfeksiyon"

  Konu, 'Herşeyin başı sağlık !' kısmında Monera tarafından paylaşıldı.

  Bebek ölümlerinin nedeni "enfeksiyon"Sağlık Bakanlığı Komisyonu Ankara'daki bebek ölümleriyle ilgili raporunu tamamladı. < Konu Resmi..>
  Sağlık Bakanlığınca Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebek ölümlerini araştırmak üzere oluşturulan inceleme komisyonu raporunu tamamladı. Rapor, bir üyenin önlemlere ilişkin şerhi ile tüm üyeler tarafından imzalandı.
  Raporda, ''Ağustos ayının ilk 5 gününde kan kültürlerinde saptanan üremelerin çoğunluğunun klebsiella ve enterobakter gibi enterik gram-negatif basiller olması ve bu iki bakterinin toplam üreme oranının tüm pozitif kan kültürlerinin yüzde 94,6'sına ulaşmasının dikkat çekici olduğu'' bildirildi.
  ''Klebsiella ve enterobakter türlerinin, mikrobiyoloji laboratuvarında tanımlama sırasında görece olarak kolay biçimde birbiriyle karıştırılabilir olması nedeniyle, bu bakterilerin hepsi veya büyük çoğunluğunun aynı türden olma olasılığının yüksek olacağının akılda tutulması gerektiği belirtilen raporda, ''Bu şekilde düşünüldüğü takdirde 1-5 Ağustos 2008 tarihleri itibariyle ilgili ünitede bir klebsiella bakteriyemisi salgınının olduğu sonucuna varılabilir'' denildi.
  Raporda, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin personel ve yatak kapasitesi, yenidoğan kliniğinin hijyenik şartları ile yatan hasta ve doğum sayılarına yer verildi.
  Hastanenin servis altyapısı ve teknolojik olanaklarının Türkiye'deki diğer merkezlerle karşılaştırıldığında en üst düzeyde olduğu belirtilen raporda, hastanedeki hemşire başına düşen yatak sayısının Avrupa ortalamasının üzerinde bulunduğu, Ağustos ayının ilk haftasında mortalitenin belirgin artış gösterdiğine dikkat çekildi.
  Temmuz ayında ölen 49 bebeğin 21'inin 27. gebelik haftasının altında, 16'sının 28-31, 5'inin ise 32-36. haftalar arasında, 7'sinin de 37. hafta ve üzerinde olduğu belirtilen raporda, ölüm oranının bin gram altı ve bin-2 bin 500 gram ağırlığındaki bebeklerde en yüksek düzeyde, buna karşılık 2 bin 500 gram üstü bebeklerde en düşük düzeyde olduğu kaydedildi.
  -''AĞUSTOS AYININ İLK 5 GÜNÜNDE MORTALİTEDE OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ''-
  ''Ağustos ayının ilk 5 gününde mortalitenin olağanüstü artış gösterdiği'' vurgulanan raporda, 1-5 Ağustos günleri arasında servisteki 124 bebekten 25'inin (yüzde 20) kaybedildiği, bu bebeklerden 15'inin bin 500, 6'sının da bin gramın altında olduğu ifade edildi.
  Bu dönemde tüp bebek yöntemiyle gebe kalan 17 anneden 30 prematüre bebeğin doğduğu anlatılan raporda, bunların 23'ünün çoğul gebelik olduğuna dikkat çekildi. Bunların ağırlıklarının bin 500 gramın altında bulunduğu, ayrıca temmuz ayında bin gramın altında yatan bebek sayısının 26 olduğu belirtildi. -İNFEKSİYONUN ÖLÜMLERDEKİ ROLÜ-
  Temmuz ayında kaybedilen 49 bebeğin 12'sinin (yüzde 25) kan kültürlerinin pozitif bulunduğu ifade edilen raporda, bu rakamın, koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) hesaplama dışında bırakıldığı takdirde 8 (yüzde 16,3) olduğu bildirildi.
  Rapora göre, bu bebeklerin kan kan kültürlerinde üreyen patojenler, ''4'ünde Klebsiella spp, 4'ünde Staphylococcus epidermidis, 2'sinde Candida, birinde enterokok, birinde ise hem Grup B streptokok hem Candida'' şeklinde.
  Ağustos ayının ilk 5 gününde kaybedilen 25 bebeğin 19'unda (yüzde 76) ise kan kültürünün pozitif olduğu, KNS'ler hariç tutulduğunda bu oranın yüzde 68 düzeyinde gerçekleştiği kaydedildi. Raporda, bu mikroorganizmaların 8'inin Klebsiella spp. (yüzde 42, KNS'ler hariç yüzde 47), 6'sının Enterobacter spp (yüzde 32, KNS'ler hariç yüzde 35,3), 2'sinin koagulaz-negatif stafilokok, birinin Candida albicans, birinin ise Enterococcus fecalis olduğu belirtildi.
  Yenidoğan servislerinde hastalardan alınan kan kültürlerinde ocak ayından bu yana üretilen mikroorganizmaların aylara göre dağılımı ve özellikle klebsiella türlerinin üreyen diğer patojenlere oranlarının gösterildiği tabloya da yer verilerek, şöyle denildi:
  ''Bu tablo oluşturulurken her ne kadar bu yaş grubunda en sık infeksiyon/bakteremi etkeni olarak bildirilse de kontaminasyon (bulaşma) olasılığının da yüksek olacağı dikkate alınarak KNS'ler dışarıda bırakılmıştır. Bu son grup bakterilerin infeksiyon etkeni olup olmadığının belirlenebilmesi için doktor ve/veya infeksiyon kontrol hemşirelerinin hastalara ilişkin muayene ve gözlem verilerine gereksinim vardır. Bu veri olmaksızın kan kültürlerinde üreyen tüm koagülaz negatif stafilokokların hesaplamaya dahil edilmesi bir yandan bakteriyemi oranlarını (güvenilir ve doğru olmayan biçimde) çok artıracak, diğer yandan da infeksiyon etkeni olması kesin olan (örneğin Klebsiella spp.) diğer bakteri türlerinin genel dağılım içindeki oranlarını düşürecektir.''
  -YATIŞ SAYILARINDA ARTIŞ-
  Raporda, ayrıca ocak, şubat ve temmuz aylarında yatış sayısının geçen yıllara göre yüzde 20 oranında arttığı, aynı zamanda kan kültürlerinde üreme olan hastaların sayısındaki artışın da dikkati çektiği belirtildi.
  Özellikle son 2 ay içinde klebsiella türlerinde bir artış gözlendiği bildirilen raporda, şu ifadelere yer verildi:
  ''Temmuz ayında alınan kültürlerin takibi yapıldığında; ağustos ayının ilk 5 gününde kan kültürlerinde saptanan üremelerin çoğunluğunun klebsiella ve enterobakter gibi enterik Gram-negatif basiller olması ve bu iki bakterinin toplam üreme oranının tüm pozitif kan kültürlerinin yüzde 94,6'sına ulaşması dikkat çekicidir. (Koagülaz negatif stafilokok üremelerini dışlanarak, toplam 37 üremenin 35 tanesi). Öte yandan klebsiella ve enterobakter türleri mikrobiyoloji laboratuvarında tanımlama sırasında görece olarak kolay biçimde birbiriyle karıştırılabilir olduğundan, bu bakterilerin hepsi veya büyük çoğunluğunun aynı türden olma olasılığının yüksek olacağı da akılda tutulmalıdır. Bu şekilde düşünüldüğü takdirde, 1-5 Ağustos 2008 tarihleri itibariyle ilgili ünitede bir klebsiella bakteriyemisi salgınının olduğu sonucuna varılabilir.''
  -BULGULAR-
  Raporda, yapılan inceleme sonucunda elde edilen bulgulara da dikkat çekildi.
  Buna göre, ''temmuz ayı içinde yenidoğan ölümlerinin nedeninin tek bir kaynaktan yayılan tek bir patojenin klonal epidemisine bağlı bulunmadığı'' ifade edilerek, ''Buna karşılık Ağustos ayının ilk 5 günü içindeki ölümlerin yüzde 32'si klebsiella, yüzde 24'ü enterobakter sepsisi nedeniyle oluşmuştur. Bu oranlar kan kültürü pozitif saptanan bebekler için (klebsiella ve enterobakter bakteremisi toplamı/bakteremik bebek sayısı) yüzde 94,6 oranında gerçekleşmiştir'' denildi.
  Heyetin raporunda, ocak ve temmuz aylarında artan yenidoğan mortalitesinin 2 faktörle ilişkili görüldüğü; bu faktörlerin ocak, şubat ve temmuz aylarında kan akımı infeksiyonlarında artış ve Türkiye'deki hemşire kaynağının yetersizliğinden dolayı hemşire başına düşen yatak sayısının Avrupa ortalamasından yüksek bulunması olduğu kaydedildi.
  Raporda, yer verilen diğer bulgular ise şöyle:
  ''-Gerek kan dolaşımı infeksiyonuna gerekse prematüritenin komplikasyonlarına bağlı ölümlerdeki genel artış, mortalitenin artış gösterdiği aylarda hemşire sayısının azalmasına bağlı olarak, hemşire başına düşen bebek sayısının artması nedeniyle bakım standartlarındaki azalma ile açıklanabilir. Ayrıca, bu dönemde bin gramın altında yatan bebek sayısı diğer aylara göre daha yüksektir.
  -Ağustos ayının ilk 5 gününde, temmuz ayına göre belirgin artış gösteren mortalite yüzde 76 oranında kan dolaşımı infeksiyonu ile ilişkili görünmektedir. Bu infeksiyonların yarıya yakınında etken klebsiella olarak saptanmıştır. Bu dönemde tüm serviste yatan bebeklerin kan kültürlerinde diğer mikroorganizmaların yanı sıra yüzde 64 oranında enterik patojenler olan klebsiella ve enterobakter türlerinin üremesi bir salgın olarak nitelendirilmelidir.
  -Ölen tüm hastalarda, çok düşük doğum ağırlığı (bin gram altı), respiratuar distres sendromu, intrakranial kanarna, pnömotoraks, kromozom anomalileri, nekrotizan enterokolit gibi, yenidoğanve prematüre bebeklerde, tek başına dahi ölüme neden olabilecek yüksek riskli başka hastalıkların da mevcut olduğu, bebeklerin yoğun bakımda bulunmalarının esas nedeninin bu hastalıklar olduğu, dolayısıyla bu hastalıkların da bebeklerin kaybedilmesinde katkıda bulunacağı göz önüne alınmalıdır.''
  Sağlık Bakanlığı tarafından, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebek ölümlerini araştırmak üzere oluşturulan inceleme komisyonu Türkiye'deki yenidoğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili saptamalarda da bulundu.
  Komisyonun raporunda, ülkede yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin doğum gerçekleştiği, bunların yüzde 7'si yüksek riskli kabul edildiğinde, her yıl yaklaşık 100 bin bebeğin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi edilmesi gerektiği bildirildi.
  Yardımcı üreme tekniklerinin giderek daha fazla kullanılmasının, çoğul gebelik sayısında ve buna bağlı olarak prematüre doğum ve ölüm sayısında ciddi artışlara yol açtığı anlatılan raporda, bu durumun, yardımcı üreme tekniklerinin uygulama ilkelerinin tekrar gözden geçirilmesini gerekli hale getirdiği ifade edildi.
  Yenidoğan bakım ünitelerindeki uzman hekim sayılarıyla ilgili bilgilere de yer verilen raporda, ülkede doğan bebeklere ideal şartlarda bakım verilebilmesi için 600 civarında yenidoğan uzmanına ihtiyaç bulunduğu vurgulandı.
  Raporda, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulunun ortaklaşa hazırladığı Mart 2008 tarihli Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu'na göre; Türkiye'de halen diploması tescil edilen 111 yenidoğan (neonatoloji) uzmanı bulunduğu, Sağlık Bakanlığına bağlı 26 neonatoloji uzmanı çalıştığı bildirildi. Türk Neonatoloji Derneği'nin 2008 verilerine göre ise bu uzmanlardan yaklaşık 67'sinin üniversitelerdeki öğretim üyeleri olduğu kaydedildi.
  İnceleme heyetinin raporunda, yenidoğan yoğun bakım birimlerinin, üniversite hastanelerindeki kliniklerin birkaçı hariç, 10-15 yataklı küçük klinikler olduğu dikkate alındığında, yenidoğan hizmetlerinde mevcut neonatologlar ile hizmet ihtiyacı arasında çok belirgin bir asimetri olduğu vurgulandı.
  İstanbul'daki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin ancak yüzde 2'si üniversite hastanelerinde verilirken, kalan kısmının devlet hastaneleri ve özel hastaneler tarafından yüklenildiği ifade edildi. Raporda, 10 profesör neonatolog öğretim üyesinin bulunduğu İstanbul'daki 3 üniversite hastanesinde (İstanbul, Cerrahpaşa, Marmara) geçen yıl toplam bin 289 bebeğin, toplam 12 doçent ve profesör neonatolog öğretim üyesinin bulunduğu Ankara'daki 3 üniversite hastanesinde (Ankara, Gazi, Hacettepe) ise yine geçen yıl toplam bin 208 bebeğin yattığı kaydedildi.

  AA

   
Bebek ölümlerinin nedeni "enfeksiyon" konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. bebekte enfeksiyona dikkat

  bebekte enfeksiyona dikkat

  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ebru Kutsal, bebekte görülen enfeksiyonların kontrol altına alınmamasının böbrek yetmezliğine etken olabileceğini kaydetti. "İdrar yolu enfeksiyonu, anatomik yapılarından dolayı özellikle kızlarda daha yaygın" diyen Kutsal, idrar yolu enfeksiyonunun 1 yaşından önceki çocuklarda daha sık görüldüğünü, bunun nedeninin ise...
 2. Ultrasyon bebek ölümlerini azaltıyor

  Ultrasyon bebek ölümlerini azaltıyor

  profdrsermet sağol sermet sağol prof dr sermet Gebelik takibi sırasında ultrasonografi ile ciddi bebek anomalilerin tespit edilebildiğini açıklayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sermet Sağol, "Bu gebeliklerin 20.gebelik haftasından önce sonlandırılmaları anomalilere bağlı bebek ölü doğum oranını azaltacaktır" dedi....
 3. 13 bebeğin ölüm nedeni hastane enfeksiyonu

  13 bebeğin ölüm nedeni hastane enfeksiyonu

  Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bebek ölümlerinin sorumlusu bulundu. Bebek katilini aslında çok yakından tanıyoruz. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 13 bebeğin enfeksiyondan öldüğü ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfekisiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk bebek ölümlerinin enfiksiyondan kaynaklandığını söyledi....
 4. 13 bebeğin ölümünde vahim ihmal

  13 bebeğin ölümünde vahim ihmal

  "Hemşire sıvıyı ellerini yıkamadan hazırlamış" Tepecik'te 9 ay önce ölen bebeklerle ilgili raporu değerlendiren CHP'li Arıtman: Sıvı mikroplu, elini yıkamayan hemşire hazırlamış. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde 9 ay önce iki gün içinde 13 bebeğin ölmesiyle ilgili raporunu, CHP'li Canan Arıtman'a da gönderdi. Raporda;...
 5. Ani bebek ölümlerinin nedeni bakteri mi?

  Ani bebek ölümlerinin nedeni bakteri mi?

  Meleklerim nedeni belirlenmis olmasada, günümüzde neyazikki hala cok karsilanan birseydir, ani bebek ölümleri :uhu: Nedeni acaba Bakterilermi ?? buyrun meleklerim... LONDRA - Londra’daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’ndeki bilim adamları ani ölüm vakalarına rastlanan yüzlerce bebekte yüksek miktarlarda ve aynı türde olan bir mikroorganizmaya rastladı. İngiltere’de her yıl 250...

Sayfayı Paylaş