bir ayet bir hadis!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
bir ayet bir hadis!
bir ayet bir hadis hikaye
Ayet-i Kerime

"Kulu (Hz. Muhammed)i bir gece Mescid–i Haram'dan (alıp) Mescid–i Aksa'ya kadar götüren ALLAH her türlü noksanlıklardan münezzehtir. (O Mescid–i Aksa ki) biz O'nun etrafına (feyz) ve bereket verdik, etrafını mübarek kıldık. (Bu gece yolculuğunu) O'na (bizim kudret ve azametimize delâlet eden) ayetlerimizden (nice şaşkınlık verici şeylerden) bazısını gösterelim diye (yaptırdık.) Muhakkak ki O, (evet) sadece O, her şeyi hakkıyla işiten ve (her şeyi de) hakkıyla görücüdür."
İsraSuresi-1

Hadis-i Şerif
Niyyete ihlâs:

"Ebu Hureyre -radıyallahu anh-'ten dedi ki:
Resûlullah - sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu işittim:
Kıyamet gününde aleyhinde ilk hükmedilen insanlar şunlardır:
1. Şehid edilmiş kimsedir. O, Allah'ın huzuruna getirilir. Allah kendisine olan nimetlerini anlatır; o da bunları itiraf eder.
Cenab-ı Hakk:
"Öyleyse bunlara karşı ne yaptın?" der.
"Senin uğrunda şehid edildim." der.
Allah buyurur ki:
"Yalan söyledin ancak sen, "cür'etli ve cesur" denilsin diye savaştın, Gerçek öyle de denildi." Onun hakkında emredilir ve ateşe atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir.
2. İlim öğrenen, başkalarına da öğreten, Kur''an da okuyan adamdır. o huzura getirilir, Allah kendisine olan nimetlerini anlatır. O da itiraf eder.
Cenab-ı Hakk:
"Bunlara karşı ne yaptın?" der. Adam:
"İlim öğrendim, onu başkalarına da öğrettim; senin uğrunda Kur'an dahi okudum." der, Allah buyurur ki:
"Yalan söyledin, sen ilim öğrendin, "âlimdir" denilsin diye, Kur'an okudun, o kari''dir yani kıraat ehlidir, denilsin diye hakikat öyle de denildi." sonra hakkında emr olunur o ateş e yani cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir.
3. Cenab-ı Hakk' kendisine genişlettiği, malın her nevinden kendisine verdiği adamdır. o getirilir Allah ona olan nimetlerini anlatır; o da bunları itiraf eder. Cenab-ı Hakk:
"Öyleyse bunlara karşı ne yaptın?" der, Adam:
"Hakkında infak edilmesini emir buyurduğun hiçbir yol bırakmadım. İlla malımı senin yolunda harcadım. Cenab-ı Hakk:
"Yalan söyledin, ancak onları "cömerttir" denilesin diye yaptın; filhakika öyle de denildi." Sonra hakkında emredilir ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenir." Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî
 
"insan görmez mi ki biz onu meniden yarattık,bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş,kendi yaradılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor
de ki :eek:nları ilk defa yaratmış olan diriltecek" yasin süresinden
 
Geri
Üst