CAGIRAYIM EY DOST SENI

CAGIRAYIM EY DOST SENI
Ey benim sultanım özüm,
Hicranım çok, gülmez yüzüm,
Yakub oldum, ağlar gözüm,
Çağırırım ey dost seni.
***
Şimdi cismim ben cüdayım,
Kurban canım ben fedayım,
Yusuf gibi kuyudayım,
Çağırırım ey dost seni.
***
Gezinirim otağında,
Ateş yanar bu bağrımda,
Musa ile Tur dağında,
Çağırırım ey dost seni.
***
Yüzüm gülmez bu dünyada,
Kaldım artık ben sılada,
Hüseyin’imle Kerbela’da,
Çağırırım ey dost seni.
 
Üst