Ceza Infaz Kurumlari Ile Tutukevleri Işyurtlari Kurumu Ve Işyurtlarinin Muhasebe Uygu

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Ceza Infaz Kurumlari Ile Tutukevleri Işyurtlari Kurumu Ve Işyurtlarinin Muhasebe Uygu
işyurtları işyurtları kurumu ceza infaz kurumu yönetmeliği
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU VE İŞYURTLARININ MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yönetmelik no :
MADDE 1 – 14/3/2006 tarihli ve 26108 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

27.02.2007 Tarihli Resmi Gazete
 
Geri
Üst