Çocukda Işitme Engelinden Şüphe Edilmesi Durumlar - 2

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Çocukda Işitme Engelinden Şüphe Edilmesi Durumlar - 2
A- Fizik Görüntüler ve Sağlıkla İlgili Belirtiler
* Sık sık kulak ağrısı,
* Kulak akıntısı,
* Sık sık kulak çınlaması,
* Bedensel devinimlerde (oturma, koşma, yürüme) denge bozukluğu,
* Süreğen soluk algınlığı,
* Kulak kaşıma.

B-Konuşma ve Sesle İlgili Belirtiler
* Konuşmada belli seslerin düşürülmesi,
* Eklemleme dahil diğer konuşma özürleri,
* Belli sözcüklerde yanlış söyleyiş,
* Devamlı olarak fısıltı ya da bağırarak konuşma,
* Konuşmada tekdüzelik,
* Benzer sesli sözcüklerin karıştırılması (bazı-boş).

C-Sınıftaki Davranışlarıyla İlgili Belirtiler
* Dershanede birden oluşan ses değişimlerinin farkında olmayış,
* Motorlu araçların seslerine ilgisizlik,
* Radyo, teyp gibi müzik araçlarını dinlemeye karşı ilgisizlik,
* Sınıftaki tartışmalara karşı ilgisizlik,
* Konuşulanların özellikle bazı sözcüklerin, yinelenmesini isteme,
* Konuşana belirli bir biçimde kulağını verme, bir eliyle kulağını destekleyerek dinlemeye çalışma,
* Öğretmenin ya da konuşanın sürekli olarak yüzüne bakarak dinleme ya da izleme,
* İşitebilmek için konuşana doğru eğilme ya da uzanma,
* Konuşulanları bazen işitip, bazen de işitmeyerek insana işine geleni duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor izlenimini verme.
 
Üst