Dekorasyon Sözlüğü

PaSikA

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Dekorasyon Sözlüğü
-A-

Abajur

Işığın göze direk gelmesini engelleyen lamba.

Abanoz

Abanozgiller familyasından ağaç türü (sert ve siyah tahtası vardır)

Abara

Köy evlerinin tavan kısmındaki boşluk.

Akaju

Açık ve koyu damarlı kızıl kestane rengi.

Alaçam

"Karaçam"a Toroslarda verilen ad.

Anfora

İki kulplu, yumurta şeklinde, dibi genelde sivri olan veya bir ayakla biten antik kap.

Ankastre

Bir yuvanın içine yerleştirilmiş, gömülmüş olan.

Aplik

Duvar şamdanı, duvar lambası.

Armoni

Uyum, ahenk.

Arnuvo Cam

Bir yüzü pürüzlü dekoratif cam.

Asismik

Depreme dayanıklı.

Asiye

Direk, sütun.

Aterfon

Paslanmaz çelik içine, aralarına kuru hava bırakılarak yerleştirilmiş çift cam.

Ayrıntı

Detay.

Aynaduvar

Bir duvarda çevresi silmeli, mermer taklidi veya sıvalı bölüm.

Aypencere

Yarım daire şeklinde pencere.​

-B-

Bakıncak​

Küçük bir odacık şeklinde dışa taşan pencere, cumba.​

Bakırtaşı​

Malakit.​

Balıkpulu​

Aynı çizgi üzerinde birbirine değen ve bir çizgiden ötekine almaşan daire yaylarından meydana gelen mimarlık süslemesi.​

Balar​

Çatı kirişi.​

Balza​

Mantar kadar yumuşak ağaç. Maket yapımında tahtası kullanılır.​

Bam​

Çatı, dam, kubbe.​

Bara​

Demir çubuk.​

Barhana​

Büyük kullanışsız konak.​

Başsedir​

Eski Türk odalarında, başköşelerde bulunan üzeri minderli sedir.​

Baştaban​

Saçaklık bölümünü taşıyan ve sütun başlıkları üzerine oturarak, sütunları birbirine bağlayan taş bloklardan ibaret kısım.​

Bauhaus​

Almanya'da 1919 yılında ünlü mimar Walter Groius'un iki ayrı eğitim kuruluşunu, Weimar Güzel Sanatlar Akademisi ile yine Weimar'daki Uygulamalı Güzel Sanatlar Okulu'nu birleştirerek, kurduğu tasarım (dizayn) enstitüsü.​

Baza​

Mobilyanın alt kısmında, boydan boya uzanan en enli kısım.​

Bazilika​

Romalılarda dikdörtgen şeklinde yapılan planlı yapı.​

Belverme​

Bir kiriş veya döşemenin ortasından sarkması.​

Berjer​

Yastıklı derin koltuk.​

Berced​

Kalın dokunmuş kilim.​

Bezek​

Renkli, renksiz, düz veya kabartma olarak yapılan süs ögesi.​

Bezemek​

Süslemek, donatmak.​

Biçim​

Süsleme Sanatlarında belli bir temanın plastik veya grafik açıdan dile getirilişi.​

Bide​

Klozetin yanında yerleştirilen ve cinsel organın temizlenmesinde kullanılan fıskıyeli tekne.​

Bisküvi​

Sırsız porselen veya fayans.​

Biruni​

Selamlık odası, dairesi.​

Bisat​

Keçe, halı, minder,kilim gibi yaygı.​

Bizote​

Kenarı traşlı cam veya ayna.​

Bocut​

Ağaçtan oyularak yapılan testi.​

Bosaj​

Bir duvar yüzündeki taşların, çeşitli şekillerde (pürüzlü ve çıkıntılı) olarak bırakılması.​

Brizbiz​

Pencerelerin çerçevesine içeriden tutturulan ince perde.
-C-

Cam elyafı​

Cam ipliklerden meydana gelen, bir çeşit dokuma. Cam elyafı, polyesterle birlikte fiberglas yapımında kullanılır.​

Cumba​

Eski Türk evlerinde çoğu kafesli çıkma.​

Cümle kapısı​

Ana kapı.​

-Ç-


Çalma​Kalemle oyularak işlenmiş.​Çıralı çam​Sarıçam​Çantı​Ormanlık bölgelerde ağaç gövdeleri üst üste yığılarak yapılan ev.​Çapak​Madenler dövülürken sıçrayan ince ufak parça.​Çardak​Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış, kafesli gölgelik.​Çarpı​Kaba sıva.​Çatalçivi​Sıva üzerinden giden elektrik kablosunu tutturmakta kullanılan, iki ucu sivri U şeklinde çivi.​Çevirgi​Kapı kolu, elektrik anahtarı gibi çevrilince herhangibir işi görmeye yarayan araç.​Çil​Aynada sır bozulmasından meydana gelen leke.​Çiti​Halı kilimi örgüsünün sökülmemesi için saçaklarından dip kısmında yapılan örgü.​Çubhar​Ağaç kurdu.
-D-Damasko​Bir çeşit döşemelik kumaş.​Dekupaj​Çevre kesme işlemi.​Delgi​Matkap.Döndürülerek delik açmaya yarayan alet.​Demografi​İnsan topluluklarının istatistik etüdü.​Denizlik​Pencere eteğinin üstünde, içte yapılan ve camdan süzülen terleme sularını toplayan ahşap veya taş kısım.​Deriçe​Küçük oyma kapı veya pencere.​Derz​İki yapı gereci, elemanı veya yapının iki bölüğü arasında kalan aralık, bitişke.​Diplik​Halı kilim gibi şeylerde şekillerin dışında kalan kısım.​Dişbudak​Zeytingillerden, beyaz, sert keresteli bir ağaç.​Dişli döşeme​Nervürlü döşeme.​Diyagonal​Köşegen.​Dizayn​Tasarım.​Dülger​Yapıların kaba ağaç işlerini yapan usta.

E-


Ebru​Kağıt ve porselen bezekçiliğinde, yüzünde türlü renk ve şekilde boya bulunan suyun üzerine kapamak yoluyla kağıt ve porselene verilen hare, budak ve dalga gibi çeşitli süs.​Ekser​Büyük demir çivi.​Ekspertiz​Bir arsaya veya yapıya değer biçme.​Ekspresyonizm​Figüratif resim sanatında, bireyselciliğin ve nihilizmin anlatımı olarak özellikle Almanya'da yaygınlaşmış bir akım.​Ekstansometre​Cisimlerin deformasyonun ölçmekte kullanılan çok duyarlı bir alet.​Ergonomi​İnsan-iş ilişkilerini ve özellikle vücudun yeteneklerine uygun ve en az yorulmayla çalışmayı sağlamak amacıyla makina, sandalye, masa vb. dizaynını kapsayan inceleme alanı.​Eskis​Bir tasarımın ön taslağı.​Eskalator​Yürüyen merdiven.
F
Fağfur​İyi porselenden yapılmış Çin işi kase vb.​Falçete​Maket bıçağı.​Farbala​Perde vb. şeylerin kenarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, fırfır.​Fiber​Sıkıştırılmış ve sentetik reçine ile bağlanmış bitki tellerinden yapılmış yapay tahta.​Fresk​Daha yaş iken duvar sıvası üzerine toprak boyalarla yapılan resim.​Freze​Bir delik ağzını genişletmek için kullanılan hızlı döner burgu.​Frize​Boydan boya çok düzgün çizgileri bulunan (ahşap kaplamada kullanılır).

-G-


Galibarda​Mora çalan kırmızı renkte bir çeşit kök boyası.​Gözgü​Ayna.​Gravür​Ağaç veya maden üzerine kazılarak yapılan kalıplardan kağıda basılan resim, kazıma resim.​Grifon​Kartal başlı aslan.​Grotto​Doğal bir mağarayı andıracak şekilde deniz kabukları ile süslenmiş yer.​Güzey​Gölgede kalan yer.​
-H-Halı kilimi​Halı dokusunun dağılmaması için baş ve son tarafına örülen şekilsiz şerit.​Halvet​Hamamlarda tek kurnalı yıkanma yeri.​Hanay​Sofa, hol.​Hare​Kimi eşya üzerinde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, dalgır, meneviş.​Harim​Osmanlı camiilerini mahalleden ayıran duvar.​Hasbahçe​Padişah saraylarının bahçelerine eskiden verilen ad.​Haşebe​Kalın kuru ağaç.​Haşep​Ağacın odun kısmı.​Hat​Çizgi.​Hatayi​İnce kıvrımlarla birbirine bağlanan madalyonlar içinde toplanan üsluplaştırılmış çiçek ve yapraklardan meydana gelen, kıvrıkdallı Türk süslemesi.​Hatemkari​Kakmacılık.​Hattat​Güzel el yazıları yazan sanatçı.​Havra​Musevi tapınağı. Sinagog.​Helik​Duvar örülürken büyük taşların arasına yerleştirilen küçük taşlar.​Hilali​Altın kaplanmış bakır.​Hokka​Maden, cam ya da topraktan küçük kap.​Horoz​Kapı zembereğinin mandalı.
-I-Ilıklık​Roma hamamlarında soğukluk ile sıcaklık arasında yer alan bölüm.​Isgrafito​Deri, tahta gibi şeyleri kazımakta kullanılan, iki ucu saplı eğri bıçak.​Işıtın​Toprak kandil.

-İ-


İçlik​Eski binalarda iç bölümde bulunan nakışlı camlı, alçı pencere.​İfraz​Ayırma, parselleme, parselasyon.​İhale​Bir işi, birçok isteklinin arasında en uygun görünen koşulları önerene bırakma, üsterme.​İkon​Rus ve Yunan kiliselerinde, renkli İsa, Meryem ve aziz tasvirlerine verilen ad.​İkonografi​Resim, heykel ve öbür plastik sanatların meydana getirdikleri tasvirleri inceleyen bilim.​İsfenks​Eski Mısırlılardan kalma, kadın başlı, aslan vücutlu anıtsal heykel.​İsmar​Çivileme, mıhlama.​İspanyolet​Pencere kanatlarını kapadıktan sonra sürgülemeye yarıyan ve ortasında düzeni işleten kolu bulunan demir sürgü.​İspina​Hipodromların ortasındaki eksen duvarı.​İşkence​Tutkallanan ahşap parçaları bir süre sıkıştırmak için kullanılan vidalı kıskaç.​İvgi​Ağaç oymaya yarar balta.
-J-Jardiniyer​Çiçek yerleştirilen veya konulan bir sandığı taşıyan süslü bir mobilya.​Jerfin​Kapı sürmesi​Jips​Alçıtaşı​Jipsoplasti​Alçıdan kabartma süsler yapma sanatı.

K-


Kafesoyma​Mermer, tahta gibi gereçleri kafes şeklinde oyarak yapılan süsleme.​Kagir​Taş veya tuğladan yapılmış olan yapı.​Kaide​Bir anıt veya heykelin üzerinde oturduğu yüksekçe taban.​Kakma​Levhalara arkadan kakılıp, vurularak yapılan resim.​Kalafat​Döşeme tahtalarının arasını üstüpü ile doldurup, macun veya ziftle tıkalayarak su geçirmez hale koyma işi.​Kalfa​Ustalıktan yetişme mimar yardımcısı.​Kalibre​İç çap.​Kama​Ahşap parçaları birleştirmek veya sıkıştırmak için kullanılan konik ahşap takoz.​Kameriye​Bahçelerde küçük köşk şeklinde yapılan ve üstü yeşillikle sarılan çardak.​Karkas​İskeletli bir strüktünün, taşıyıcı bölümlerinin hepsine verilen ad.​Kerevet​Üzerine şilte serilerek, yatmaya veya oturmaya yarıyan ahşap seki.​Kerki​Büyük balta.​Kermen​Kale, germen.​Kıtık​Mobilyacılıkta minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan keten veya kendir telleri.​Kızılkök​Kök boyası.​Kirnas​Kimi Anadolu evlerinin üst katlarında, dışa doğru çıkıntılı inşa edilmiş hela.​Kitabe​Yazıt.​Klape​Bir beton kalıbında, kanat tahtalarını bağlayan ahşap parça.​Konstrüksiyon​Yapı.​Kontur​Çevre çizgisi.​Konveks​Dışbükey.​Kozöz​Küçük kanape.​Körkasa​Bir kapı veya pencere kasasını ya da telaroyu tutturmak üzere alta, sonradan görünmeyecek şekilde konulan kasa veya telaro.​Köşker​Dülger.​Kromatizm​Çok renklilik. Mimaride 2.Dünya savaşından sonra önem kazanmıştır.​Kroşe​Boru ve parçalarını, geçtikleri yerlere tutturmak için kullanılan araç.​Kundur​Konsol kirişi (Doğu Karadeniz'de)​Kurağ​Sanatsal değeri olan yapı.​Kutur​Çap.​Kuvars​Doğal billuri silislerin genel adı.​Küpeşte​Korkulukların üzerine, elin kayması için yerleştirilen ve boydan boya devam eden profilli ahşap, maden veya plastik kısım.

-L-


Labrum​Romalılarda banyo teknesi.​Lahit​Eskiden sinlerin üzerine konulan tabut biçimindeki taş.​Lal​Yakut gibi değerli taşlardan sayılan parlak kırmızı renkte, billurlaşmış, saydam bir alüminyum oksidi.​Lama Demiri​Uzun, ensiz, yassı, dikgörtgen kesitli demir.​Lata​Yapıda kullanılan dar, uzun kereste.​Lateks​Bitkilerin, çoğu süt görünüşünde olan öz suyu.​Lika​Boyacılıkta ve yaldızcılıkta astar olarak kullanılan bir çeşit zamk.​Litoloji​Taş bilimi.​Lületaşı​


Doğal magnezyum silikatından ibaret, kolayca yontulup işlenebilen beyaz taş.

-M-


Mabet​Tapınak.​Mabeyn​Eski konaklarda, harem ile selamlık arasında yer alan, hem harem hem de selamlık olarak kullanılabilen oda veya daire.​Maço​Taş çekici, balyoz.​Manivela​Bir ucundan bağlı bulunduğu nokta etrafında dönen kol.​Mapa​Ucu halkalı cıvata.​Maroken​Fas'ta işlenen yumuşak bir cins keçi derisi.​Maun​Tespihağacıgillerden, Hindistan ve Honduras'ta yetişen büyük bir orman ağacı ve bunun, parlak kırmızımtrak renkte, sert ve iyi cila tutan kerestesi. Güneş ığında koyulaşır ve makbuldür.​Maymuncuk​Her kilidi açmaya yarar, eğri ve sivri bir demirden ibaret alet.​Mefruşat​Döşemelik eşya.​Meneviş​Su yüzünde, maden ve ipekli kumaş gibi şeylerde görülen ince dalgalar. Hare.​Menfez​Girecek veya geçecek yer, delik, ağız, açma.​Menzil​Konak yeri.​Meşe​Gürgengillerden, kerestesi dayanıklı bir ağaç. Sert olduğundan iyi cila tutar.(akmeşe, karameşe, tüylümeşe, mantar meşesi, kızılmeşe)​Mıcır​Kırmataş.​Mıskala​Maden parlatmaya yarar.​Mine​Maden eşya üzerine kaplanan renkli cam tabakası.​Minyatür​Yazma kitaplarda bulunan, ince bir sanatla işlenen, küçük renkli resimlere verilen ad.​Moket​Doğal veya yapay hammaddeli, duvardan duvara döşenen bir çeşit halı.​Mozaik​Türlü renklerde küçük taş, cam, çömlek parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan duvar, döşeme, tavan kaplaması şeklinde resim ve bezeme işi. Mozaik tasvir şeklinde veya geometrik düzende olabilir.
-N-Nakkaş​Ressam.​Nervür​Kaburga, damar, diş.​Nihale​Sofrada kullanılan tencere altlığı.​Niş​Çoğunun üstü kemerli duvar hücresi.​Nötr​Yansız, tarafsız.

O-


Odeon​Eski Yunanda, içinde konserler verilen, şiirler okunan basamaklı yer.​Oniks​Damarlı akik.
Ö-Öntasar​Herhangibir tasarının ilk biçimi. Avan proje.​Örek​Duvarcı ve dülger eliyle meydana gelmiş yapı.​Ören​Eski yapı veya şehir kalıntısı. Harabe.

-P-


Pafta​Üzerine proje çizilen levha.​Palafit​Göl üzerine yapılan ilkel ev.​Palandız​Çeşmenin musluk taşı.​Palledyen​Gotik ve klasik ögelerin karışımına karşı İngiltere ve Fransa'da bir tepki olarak doğmuş bir akımdır.​Palmet​Palmiye dalı, yelpaze şeklinde kabartma desen.​Paraçol​Saçak, cumba gibi çıkmaların altına konan destek.​Parsel​Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası.​Paska​Doğu Karadeniz'de köhne yapı, serander.​Patyo​Bir evde taş döşeli avlu.​Pergola​Dikmeler ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşillik sardırılan gölgelik.​Perspektif​Eşyayı, durağan bir noktaya göre uzaklıklarını ve aralarındaki duruş ayırımlarını canlandıracak şekilde resimleme yolu.​Pervaz​Bir şeyin çevresine veya kenarına uzunluğuna eklenen dar kenarlık.​Peyke​Bazı yerlerde, özellikle eski kahvelerde bulunan sedir.​Peyzaj Mimarisi​Bahçe Mimarlığının diğer adı; bir toprak parçasını bitki, su, taş gibi doğa elemanları ile düzenleme sanatı.​Pirinç​Bakıra çinko karıştırılarak elde edilen bir alaşım.​Pirometre​Fırınlardaki yüksek sıcaklığı ölçer alet.​Planya​Uzunluğu fazla olan yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılan uzun rende, düzleme rendesi.​Platin​Rengi gümüşten esmerce, yumuşak, kolay işlenir, oksitlenmez, asitlere karşı dayanıklı, Pt simgesiyle gösterilen maden.​Polyester​Cila işlerinde cam elyafı ile donatılmış olarak mobilya ve çeşitli yapı elemanları yapmakta kullanılan sentetik reçinenin adı.​Pompadur​Fransa'da XV. Louis devrinde ortaya çıkan mobilya ve bezeme tarzı.​Portal​Taç kapı.​Proje​Bir yapının gerçekleşmesi için yapılan plan, kesit ve diğer ayrıntıların tümü.​Puşide​Türbelerde sandukaların üzerine örtülen yeşil örtü.​Pürmüz Lambası​Benzin, gazyağı ve ispirto ile çalışan, taşınabilir, ağzından püskürttüğü alev ile lehim yapma gibi işlerde kullanılan aygıt.​PVC​Elektrik kablolarının yalıtımında, suya karşı geçirimsizlik sağlanmasında kullanılan yanmaz bir polimer, vinli reçine. Döşeme kaplama gereçleri yapmakta kullanılan PVC'den temiz ve pissu boruları da yapılmaktadır.

-R-


Rahle​Üzerine kitap koyup, bağdaş kurarak önüne oturulan bir çeşit alçak masa.​Raspa​Demir veya tahtayı kazımak için kullanılan iri dişli çelik eğe, törpü.​Rasyonalizm​1900'lerde başlayan ve 1928 yılında CIAM toplantısı ile daha da ağırlık kazanan mimarlık akımı. Duygu yerine akıl ve mantığın, pozitif bilimlerin ön plana geçtiği bu akıma, fonksiyonellikte denir.​Rejans Tarzı​Fransa'da XIV. ve XV. Louis üslupları arasında bir geçit üslubu. (1715-1723)​Restorasyon​Aslına sadık kalınarak onarma işi.​Reze​İnce talaş.​Rondela​Cıvata başlarının veya somunların altına yerleştirilen, ortası delik, yuvarlak, yassı, madeni parça, pul.​Rotond​Planı bir daire olan, kubbeli yapı.​Rögar​Kanalizasyonda, yer altındaki temizleme parçalarını kontrol etmek ve çeşitli doğrulardan gelen boruları, başka bir doğruya yöneltmek için yapılan baca, lağım bacası.​Röleve​Bir yapının bütün boyutlarını ölçerek plan, kesit ve görünüşünü yeniden çıkarma, ölçüleme.​Röper​Bir doğrultuyu, bir düzeyi, bir yüksekliği belirlemek veya yeniden bulmak üzere bir duvar, jalon ya da arazi üzerine konulan işaret.

-S-


Saç​Demir levha​Sağır​Penceresiz, saydamsız.​Sahanlık​Binalarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında olan boşluk.​Saykal​Maden parçalarının üzerine vurulan cila.​Sedef​Midye ve istiridye gibi hayvanların, süs eşyası yapmak için kullanılan, beyaz, parlak ve renkser kabuğu.​Sedefkar​Sedef işleyen sanatçı.​Sinagog​Musevi tapınağı.​Sismoloji​Yer hareketlerini ve depremleri inceleyen bilim dalı.​Sundurma​Yağmur veya güneşten korunmak için bir kapı üstüne veya duvar önüne yapılan saçak.​Sunta​Ahşap yonya levhası.​Süpürgelik​Yapılarda, duvarların döşeme ile birleştiği yerlere yerleştirilen ve boydan boya giden 5-8 cm. yüksekliğinde ahşap, taş, metal veya plastik şerit.

-Ş-


Şablon​Kesme veya oyma kalıbı.​Şadırvan​Ortasında yüksekçe bir yerden şarıltı ile bol su akan havuz veya çavresi musluklu duvarla çevrilmiş su haznesi.​Şahide​Mezar taşı.​Şale​İsviçre'de kır evlerine verilen ad.​Şapel​Küçük kilise.

T-


Tahrilli Cam​Çeşmibülbül.​Takçagöz​Duvarlarda öteberi koymak için bırakılan, dolap içi gibi girgin yuva, oyuk raf.​Takke​Yarım kule şeklindeki kubbenin üst bölümü; küçük yassı kubbe.​Tandır​Yere çukur kazılarak yapılan bir çeşit fırın.​Taraça​Oturup hava almaya yarayan, düz ve çevresi açık yüksekçe yer, seki. Teras.​Tarz​Üslup.​Taşeron​Büyük bir işin bir bölümünü yapmayı, asıl müteahhitten üzerine alan ikinci üstenci.​Tav​İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısı, nem gibi durum.​Telkari​Gümüş veya altın tellerden meydana getirilen motiflerlerle süslü. (Telkari bir vazo)​Temren​Demir parmaklık çubuklarının ucundaki sivri kısım.​Terrakotta​Sarıdan kızıl kahveye kadar değişik renklerde, tuğla ve kiremitten çok daha düzgün, ince dokulu pişmiş toprak.​Tezhip​Yaldız ve boya ile bezeme işi.​Tezyin​Bezeme, süsleme.​Tırkaz​Kapıyı sıkıca kapamak için arkasına enine sürülen demir veya ağaç.​Tunç​Bakır, çinko ve kalay karışımı olup, pirinci andıran sarı bir alaşım.​Türkuvaz​Firuze. Firuze rengi. Türk mavisi.

-U-


Ufki​Yatay.​Ustuka​Sönmüş kireç.

-Ü-


Üstüpü​Kalafat işlerinde kullanılan didilmiş kendir.​Ütopya​Gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce.​Üzengi​Kirişleri veya bazı çatkı parçalarını taşımak üzere altlarına geçirilen U şeklinde bükülmüş, lama demiri veya yuvarlak demir.​Üzgeç​Çekilip alınır ip merdiven.​
-V-


Varak​Yazılmış kağıt- Altın, gümüş, veya başka madenleri döverek meydana getirilen ince yaprak. Folyo.​Vasistas​Pencere ve kapı üzerinde bulunan, havanın değiştirilmesine yarar, açılır-kapanır pencere.​Vidanjör​Septik çukurlarının suyunu boşaltan.​Vihara​Hindistan'da Buda manastırı.​Vitray​Pencereleri süslemek için; kesilmiş renkli camları, ince kurşun veya ağaç çubuklarla ya da alçı ile birbirine bağlayarak, yapılan resim.​Vitrifiye​Camlaşmış, camsı; vitrifiye seramik.

-Y-


Yüksük​Mobilya'da vida başlarını örtmek için kullanılan yüksük biçiminde maden parça.​Yüz​Yapının cephesi.​


 
Üst