Doğum Günü Mesajı Kardeşe en güzel sözler

M

Misafir

Forum Okuru
Doğum Günü Mesajı Kardeşe en güzel sözler
Karde?e Do?um Günü Mesaj?

Karde?e Do?um Günü SözleriEn güzel karde?lik sözleri payla??m?m?zdan sonra ?imdi de sizlere en güzel karde?e do?um günü sözleri sunuyoruz. ??te size karde?inize gönderece?iniz en güzel do?um günü mesajlar? karde?e sözleri;


face_dogum_gunu_mesajlari%20(5)-217.jpgK?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmad?n.. Do?umgünün kutlu olsun!

Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?umgünün kutlu olsun.

Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu ya?lara.

Hey genç adam, seni seviyorum tatl?m ablan do?um gününü büyük bir sürpriz ile kutluyor, sen olmasan bir parçam?z ailede olmayacakt?.. iyi ki do?dun.

Do?um gününde sana en güzel hediyeyi vermek isterdim ama seni sana nas?l verebilirim karde?im.

Aman Allah?m karde?im 1 ya? daha büyümü?, büyüdükçe güzelle?iyorsun, seni seviyorum garda??m.

Pi?t cad?, sana do?um gününde bir tane uçan süpürge alacakt?m ama sende düzinesi vard?r diye kalk??mad?m iyi ki vars?n.

Küçüklükten beri hep yan?mdas?n ve hep yan?mda olacaks?n karde?im iyi ki do?dun.

Nas?ls?n can?m. Yüre?in buzlar kadar serin, güne? kadar s?cak, gökyüzü kadar yüksek, magma tabakas? kadar derin olsun, do?um günü mesajarlar?n kutlu olsun.
 
Üst