Elektrikli ve Elektronik Araçlar

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Elektrikli ve Elektronik Araçlar
elektrik araçları elektrikle çalışan araçlar nelerdir elektronik araçlar elektronik nelerdir elektrikle çalışan aletler
Elektrikli ve Elektronik Araçları Seçerken ve Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araçların Seçiminde Dikkat Edilecek Faktörler:

Kullanma kolaylığı: Bazı araçları kullanarak yapılan işten daha iyi sonuç alınmasına rağmen bu araçların kullanılmaya hazırlanmaları, parçalarının birbirine takılması, temizlenmesi ve bakımı fazla zaman ve enerji tüketimini gerektirir ki, bu gibi araçları satın almayınız.
Temizleme kolaylığı: Araçların temizlenmesi kolay olmalıdır. Yapımında kullanılan malzemenin kolay temizlenebilir olması, kir tutacak girinti ve çıkıntılarının fazla olmaması ve özellikle mutfakta kullanılacak araçların yıkanmasının kolay olması gerekir.
Garantisinin olması: Bir araç satın alınırken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri de garanti belgesinin olup olmadığıdır. Araç alınırken ne tür garantiler verildiği ve garantinin süresi incelenmelidir. Ayrıca tanınmış ve güvenilir bir üretici tarafından yapılmış olması ve aracın güvenilir bir firmadan alınması önemli bir faktördür. Tüketicinin sorumluluğu ise, araçla birlikte verilen kullanma kılavuzunda yer alan tavsiyeleri dikkatle uygulamak ve aracı hangi amaç için yapılmışsa o iş için kullanmak, üretici tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak bakımını yapmaktır. Bunlara dikkat ettiğinizde gerekli onarım ve bakım işlemi de kendiliğinden aşılmış olur.
Yedek parça: Bir araç satın alırken yedek parçasının piyasada bulunup bulunmadığını da kontrol ediniz ve yedek parçası kolaylıkla bulunamayacak araçları satın almayınız.
Emniyetli olma: Özellikle elektrikli ısıtıcı ve soğutucu araçlarda üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu aracın emniyetli olmasıdır. Bu tür araçlar üzerinde TSE damgası bulunması aracın seçiminde bir tercih sebebi olmalıdır.
Fiyat: Bugün piyasada aynı işlemi yapan çok sayıda araç vardır. Bunlar; fiyat ve özellik bakımından çeşitlilik gösterir. Aracın ilaveleri arttıkça fiyatı da yükselir. Aynı işi yapan çeşitli araçların özellik ve fiyatlarını dikkatlice kontrol ediniz. Çünkü kullanılmayacak bir özelliği için bir araca fazla fiyat ödemek akılcı bir davranış değildir.
Bakım ve onarım: Elektrikli ve elektronik araçlar için yapılan harcamalar aracın satın alındığı gün sona ermez. Bütün araçların zaman zaman onarılmaları ve belirli bir süre sonunda yerine yenilerinin alınması gerekir. Bu bakımdan sağlam araç almak kadar, aracın nasıl kullanılacağını bilmek de onun ömrünü arttıracağından, satın alma prensiplerinin yanı sıra, aracın bakım ve kullanımını da bilmek gerekir. Bunun için de araçla birlikte verilen tanıtım kitapçığını dikkatle okuyunuz.
Arıza ve tamir: Yeni aldığınız elektrikli/elektronik bir araç çalışmazsa, öncelikle kullanma talimatına uygun olarak kurup kurmadığınızı yeniden gözden geçiriniz, şayet emin değilseniz yetkili servise müracaat ediniz. Eğer, araç garanti süresi içinde arızalanırsa, yetkili servis tarafından ücretsiz tamir ve bakımını yaptırma hakkına sahipsiniz. Bunun için sizden parça parası, işçilik ve nakliye gibi herhangi bir ücret talep edilemez. Tamirin en geç otuz iş gününde yapılması gerekir. Azami tamir süresinin geçirilmesi, aynı arızanın garanti süresi içinde ikiden fazla ortaya çıkması veya yine garanti süresi içinde değişik yerlerden dört defadan fazla arızalanması durumunda aracın bir başkasıyla değiştirilmesini talep etme hakkınız olduğunu unutmayınız.

Araçları satın almadan önce;
Elektrikli ve elektronik araçlar, teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli gelişmekte ve her geçen gün piyasaya yeni teknolojilere dayalı ürünler sunulmaktadır. Bu nedenle aynı işi gören farklı marka ve çeşitteki araçları inceleyiniz, satın alınacak araç hakkında bilgi toplayınız. Bunun için en doğru yol bütün piyasayı gezip, mevcut araçları incelemek, hangisinin ihtiyaca uygun olduğunu anlamaktır. İhtiyacınızı karşılamayan bir araç işinize yaramayacağı gibi ihtiyacınızdan fazla özelliklere sahip olan bir araç için ödenen fazla para da kayıptır.
Aracın işleyiş tarzını, fiyatını, büyüklüğünü, sağladığı kolaylıkları, sağlamlığını ve dayanıklılık süresini inceleyiniz. Ayrıca bu aracı kullanan çeşitli kişilere sormak ve bir fikir edinmekte de yarar vardır.
Aracın servis kolaylıkları, fiyatı, eve yerleştirmek için harcanacak para miktarını satıcıdan öğreniniz.

Ev araçlarını satın alırken;
1- Aracın emniyetli olup olmadığını
2- Satın almaktaki gayeye uygun olup olmadığını
3- Aracın kullanılma kolaylığını
4- Aracın evde kaplayacağı alanı
5- Aracın bakım ve temizliğini
6- Aracın modelini
7- Aracın dayanıklılığını
8- Servis kolaylığını (bakım ve servis hizmeti)
9- İmal eden veya satan firmanın güvenilir olup olmamasını
10- Elektrikle çalışan küçük araçları satın almadan önce çalışıp çalışmadığını
11- Araca gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını, ilave parçaları varsa gerekli olup olmadığını
12- Araca verilen garanti süresini KONTROL EDİNİZ
ve aracı bu hususlara dikkat ederek alınız.

Alışveriş sırasında bir sorunla karşılaşmanız durumunda aşağıdaki kurumlara başvurabilirsiniz.
1- Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri: 80 il merkezinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri ve ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde faaliyettedir.
2- İllerde Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri
3- T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
4- Tüketici sorunlarına bakmakla görevli Asliye Hukuk veya Ticaret Mahkemeleri
5- Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren dernek veya vakıflar
 
Geri
Üst