Eşim evi terk etti. Boşanma davası açabilir miyim?

THESECRET

"Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"
Eşim evi terk etti. Boşanma davası açabilir miyim?
eşim evi terk etti boşanma davası açabilir miyim,terk eden eşe boşanma davası açılır mı,terk eden eşe ne zaman boşanma davası açılır,eşim beni terk etti ne yapmalıyım,terk eden eş için hukusal süre nasıl işler,
indir (5).jpgEşinize dön çağrısı yapın.Ama 4 aylık süre geçmesi ile bu dön çağrısını yapın. Siz dön çağrısını yaptığınızda 2 aylık süre içinde geri dönmezse de kusurlu kendisi olur ve terk sebebi ile boşanma davası açma hakkına sahip olursunuz.

Diğer türlü şiddetli geçimsizlik ile boşanma davası açarsanız geçimsizliğinizi ispatlamanız ve geçimsizliğinizin ana sebeplerini belirttiğiniz iddialarınızı ispatlamanız gerek. Şahitlerle. Tabi bu arada eşiniz hem kendisi hemde çocuk için nafaka talep edecektir. Etmese bile hakim çocuk için muhakkak nafaka bağlayacaktır.
TERK : (Mutlak Boşanma Nedenidir)
"MADDE 164 Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.
Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz."

Terk mutlak boşanma nedenidir. Yani terk durumu ispatlandığında, kanunun aradığı şartlar oluşmuşsa hakim tarafından boşanmaya hükmedilmesi gerekir.

SARTLARI :
1. Eşlerden birinin geçerli bir sebep olmaksızın ve evlilik birliğini devam ettirmeme kastı ile evi terketmesi (evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla terk veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmeme )
2. Terk durumunun 6 ay sürmüş ve devam etmekte olması (Bu ayrılık kesintisiz olmalıdır, kısa süreli bir araya gelme durumu bile terk sebebi ile boşanma için engel oluşturabilir.)
3. Terk zamanından sonraki 4. ayın doldurulması ile terk eden eşe hakim tarafından ihtar yapılmış olması
4. İhtardan sonra 2 aylık süre geçmesi ve bu süre içerisinde ortak eve dönmeme (süre ihtarın eşe tebliğ edildiği günden itibaren işlemeye başlar. Ancak eğer yol giderleri, terkeden eşe ihtar sonrasında ulaşmış veya giderlerin alınmasından kaçınılmışsa sürenin işlemeye başlayacağı tarih bu tarih olarak esas alınacaktır.) Terk sebebi ile boşanmada ihtardan sonraki ikinci ayın bitimi ile başlayan dava açma süresi çok fazla geçirilmemelidir, makul bir süre içerisinde dava açılmalıdır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Geri
Üst