Ey kendisine yalvaranı geri çevirmeyen Rabbim...

PeLiNiM

Yeni Üye
Üye
Ey kendisine yalvaranı geri çevirmeyen Rabbim...
Ey kendisine yalvaranı geri çevirmeyen Rabbim...
Hani bizler işittik ve itaat ettik demiştik...Hani yalnız Sana kulluk edipyalnız Senden yardım dileriz demiştik...Dua dua yalvarıp ahd-ü peymanlaretmiştik...Hani düşmüştük de Sen tutup kaldırmıştın bizi...Bağışla bizi Rabbim!...Biz gene unuttuk , sürçtük...Rabbim!...Biz gene düştük...Gene binbir türlü günahların ve pisliğin altında bütün cürmümüzle iki büklüm ,kapına yürüdük...Bize isimlerinin hakikatini göster ,bizi merhametinden uzak bir an bile yaşatma…Dualarımıza içtenlik ver,imanımızla yücelt bizi…Cennetine layık işler yapamadık,Cehennem azabından kurtuluşumuz yalnız seninlutuf ve affına bağlıdır…Bizler, katılaşmış kalpten,doymak bilmeyen nefisten,fayda vermeyenilimden,zulmetmekten zulme uğramaktan,tembellikten,ümitsizlikten,kibirden,kab irazabından,huyun kötüsünden,sabrın zaaflığından,sana sığınıyoruz…Görüyorsun ki tükeniyoruz yüzünü bizden çevirme…Dertlerimizi biliyorsun, kalbimizi sevginle yaşat,bize güç ve nur ver,bizibaşkalarına muhtaç eyleme…Ey kırık kalplerin ve mahsun gönüllerin yanında olan Rabbim...Tut kalplerimizden!...Gönülleri evirip çeviren , halden hale koyan Rabbim...N'olur tut kalplerimizden ...Tut ki yoksa gene düşeriz biz...Sen tecelli eyle ya Rab Nur-u Kur'an sönmesin…Sure-yi İnnafetahna sırrı bir ansönmesin…Ey merhametlilerin en merhametlisi , Rahman ve Rahim olan Rabbim!...Bizleri, yaratılışımıza sebep , gözümüzün Nuru, Efendimiz , Habibin Hz. Muhammed(s.a.v) efendimize layık bir ümmet eyle...Ey canımın canı...Asuman kan ağlıyor... Bîçare feryadına gel yetiş yaMuhammed(s.a.v)bizlerin, imdadına…Ey dua edenin duasına icabet eden…Ey şefkatin ve merhametin Rabbi...Ey yalnızların Yoldaşı…Ey Kalbi kırıkların şikâyet makamı…Hiç şüphesiz sana yalvaranı geri,seni çağıranı cevapsız bırakmazsın…Bize acı ve affet...Rabbim!...Bizlere Sana el açıp yalvarabilme şerefini lutfettiğin için şükürler olsun...Hamd olsun Allah’a...Alemlerin Rabbine…Amin Ya Rabbel-Alemin
 
Üst