Facebook sevgililer günü mesajları

M

Misafir

Forum Okuru
Facebook sevgililer günü mesajları
Facebook sevgililer günü mesajlar?
Facebook sevgililer günü 2012


Merhaba Sevgili Melek2ler ve misafirler, sizler için bu güne özel Sevgililer günü Facebook sözleri mesajlar? payla??yoruz :)Sevgililer gününde Facebookta sevgilinizle payla?aca??n?z Sevgiliniz için güzel mesajlar;


sevgililer_gunu_kartlari%20(7)-165.jpg* Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni sevmeye devam edece?im. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Eskiler böyle der. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

* Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem.

* Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi... Bizim de sevgimiz hep ya?ayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dile?iyle...

* Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

* Do?an her günün sabah?nda içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. ?imdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yorum.

* Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun birici?im.

* Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum.

* Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ?????m sensin, güne?im sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!* Sevgililer öpü?ürken neden gözlerini kapat?r bilir misin? Çünkü gözleriyle de?il de kalpleriyle görmek isterler. Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

* Maviler giyer bulut olurum, ye?iller giyer bahar olurum, bakars?n bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun birici?im.

* Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

* Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için a????msana!.. Sevgililer Günnü kutlu olsun birtanem, seni çok seviyorum.

* Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha bir sönük olur ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er. Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, uzat yana??n? . Muuckk!!!

* Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdi?imi söyleyebildi?im.


sevgililer_gunu_kartlari%20(3)-6.jpg* Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi. Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m.

* Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m... Sevgililer günün kutlu olsun biricik a?k?m!

* Yüre?imdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni ya?atan tek duygu senmi?sin bebe?im... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice y?llara.

* Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...

* Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmay? diliyorum.* Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun a?k?m.

* Sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat. Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

* Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizli?e! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara.

* Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dile?iyle.

* ?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!


sevgililer_gunu_kartlari%20(5)-100.jpg* Bu sevgililer gününde beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat.

* Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime de?se samanyolundan bir y?ld?z dü?er. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Denizi içerken maviler tak?ld? bo?az?ma, karaya vuran bal?k gibi ç?rp?n?yorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, orman?n denizinde huzur gibisin, ?????m sensin, güne?imsin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

* Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa. Sevgililer gününde bir öpücük borçlusun bana.

* Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r... Nice sevgililer günlerine minik bebe?im.

* Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var... Sevgililer günümüz kutlu olsun!

* Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm... Sevgililer günün kutlu olsun!

* Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz... ?yi ki vars?n!
* O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Dolan?p sarmak geliyor içimden, saram?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki, sensiz duram?yorum. Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n! Seni çok seviyorum. Sevgiler günümüz kutlu olsun sevgilim!

* Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Baz? rüyalar di?erlerinden daha uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel olur.Benim en uzun ve en güzel rüyam, ?u an bu mesaj? okuyor. Seni çok ama çok seviyorum birici?im. Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibide?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il! Seni o kadar çok özledim ki... Sevgililer gününde yan?nda olup sana sana sar?lmak için ç?ld?r?yorum...

* Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

* Beni karanl?ktan ayd?nl??a, yalandan gerçe?e, ölümden ölümsüzlü?e götürdü?ün için te?ekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte can?m.

* Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... Bu sevgililer gününde yan?nda de?ilim belki ama özlemim sevgim hep seninle. Seni seviyorum!

*Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki mart?lar ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dile?iyle sevgililer günün kutlu olsun!* Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin asl?nda. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

* Öperim dudaklar?ndan gül kokulu yanaklar?ndan her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin... Sevgililer günün kutlu olsun!

* Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi.

* Sevgililer gününde belki yan?nda de?ilim ama dünde, bugünde, yar?nda yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

*Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Okadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum. Sevgililer günün kutlu olsun!* Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun.

*Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.

* Baz? rüyalar di?erlerinden daha uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam ?u an bu mesaj? okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!

*Seni ne kadar sevdi?imi merak ediyorsan, ya?an ya?murun her damlas?n? tutmaya çal??, tutamad???n her ya?mur damlas? kadar seviyorum seni...

* Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m.

*Sen güne?in do?du?u, karanl???n bitti?i yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin. Sevgililer günün kutlu olsun!

* E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.

* Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.-

* Seni tahmin edece?in kadar de?il, tahammül edemeyece?in kadar çok seviyorum. Sana "Sevgilim!" diyebildi?im için kendimi çok ?ansl? görüyorum.
 
Üst