Göz İçi Lens Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uzman SühaN

Administrator
Göz İçi Lens Tedavisi Nasıl Yapılır?
Bazı kişiler hem yakın hem uzak için ayrı gözlük kullanırlar, bazı kişiler ise tek bir gözlükle hem yakını hem uzağı görebilirler. Multifokal lensler ise hem yakını hem uzağı görmeyi sağlayan göz içi mercekleridir.

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmek önemli, dikkat edilmelidir. Hasta seçiminde diğer önemli bir konu, hastanın pupil boyutlarıdır.

Göz İçi Lens Tedavisi.jpg


Artık gözlük kullanmaktan sıkıldıysanız ve lasik ameliyatı sizin için uygun bir seçenek değilse, CLE ameliyatı gözlüklerden kurtulmanızı sağlayacak çözüm olabilir. Lasik ve benzeri tekniklerde korneanın şeklinde değişiklik yapılarak görmede düzelme sağlanırken, CLE ameliyatında göz içinde yer alan, ışığın ve görüntünün retina tabakası üzerinde odaklanmasını sağlayan lens çıkartılarak yerine en iyi odaklanmayı sağlayabilecek güçte uygun yapay bir göz içi lensi yerleştirilir. Bunu fotoğraf makinesine benzetebiliriz. Fotoğraf makinesi lensi nasıl görüntüyü net bir şekilde filmin üzerine düşürüyorsa göz içinde bulunan lens de ışığı ve görüntüyü gözün arkasındaki retina tabakasına düşürür.
Kendi lensinizin gücünün görüntüyü tam retina tabakası üzerine düşürmeye yetmediği durumlarda görme bozukluğu ortaya çıkar, uygun güçteki yapay göz içi lensi net görmeyi sağlar. CLE, özellikle 40 yaşının üzerindeki hastalarda iyi bir seçenektir. Yaş ilerledikçe lens esnekliğini kaybederek akomodasyon yapamaz, bu nedenle yakın görme bozukluğu ortaya çıkar. Hasta yakın gözlüğü veya bifokal gözlük kullanmak zorunda kalır.


CLE’ de kullanılan lenslerin bir kısmı sadece uzak görmede netleşme sağlar akomodasyon yapmaz. Günlük yaşamınızda uzak görmenin ön planda olduğu araba kullanma, golf gibi aktiviteler daha çok yer kaplıyorsa böyle bir lens yaşam kalitenizi büyük oranda arttırır, konfor ve güvenli bir hayat sağlar. Kitap okuma, bilgisayar kullanma gibi aktiviteleri de rahat yapabilmek için hem uzak hem yakın görmede konfor sağlayacak multifokal lensleri de tercih edebilirsiniz. Bu tip lens tercih edenlerde gözlük kullanma ihtiyacı ortadan kalkar.


Multifokal Kimlere uygulanır?


Excimer lazerle düzeltilemeyecek kadar yüksek miyop, hipermetrop veya astigmatı olanlar
Kornea kalınlığı lazere izin vermeyenler
Kataraktlı ve yüksek kırılma kusurlu hastalar
Göz numarasının ilerlemediği sabit olduğu hastalar


Tabiî ki hastanın öncelikle detaylı bir muayeneden geçilmesi gerekmektedir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır.
 
Üst