güzel nazarla ilgili sözler

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
güzel nazarla ilgili sözler
nazar sözleri k?sa
güzel nazarla ilgili sözler


Nazara inan?r m?s?n?z bilmem ama ben inan?y?orum ve nazar var Melek'lerim. Ayr?ca ?imdi sizlere misafirimizin de iste?i üzerine nazarla ilgili güzel sözler sunuyorum.

NAZAR%20BONCUGU-336.jpgNas?l ki; m?knat?s, demiri kendine çeker. Fakat as?l çekme sebebini, onu yaratan Rabbimiz bilir. Nazar da öyledir.

Nazar (gözde?mesi), toplumda vâki olan bir hususdur.

Baz? kimselerin gözlerinde bir hâl vard?r ki, konsantre olarak bakt??? ki?iye çe?itli zararlar verir.

Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz nazar olay?n?n, ya?anan bir gerçek oldu?unu dile getirmi? ve ?öyle buyurmu?tur:
"Gözde?mesi hak ve gerçektir." (Müslim. Abdullah b. Abbas (r.a.)'dan rivayet etmi?tir.)

Haf?z ?bn-i Hacer diyor ki: "Yani, kem göz ile nazar edip gözde?dirmek, toplumda var ve sabit olan bir ?eydir."
 
Geri
Üst