Hastalıkta ve sıkıntılar için okunacak dua dualar

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Hastalıkta ve sıkıntılar için okunacak dua dualar
Hastalık ve sıkıntılar için okunacak dualar

Hastalık ve sıkıntılı durumlarda okunacak dualardan bazıların sizlerle paylaşıyoruz.Kimki hastalık ve sıkıntılı hallerinde aşağıdaki duaları Allahın izniyle temiz ve saf kalple okursa Allah o kişinin yapmış olduğu duaları geri çevirmez haklarında hayırlısı neyse o olur inşallah.

Peygamber Efendimiz A.S sıkıntı ve üzüntü anında Cenab-ı hak’tan yardım taleb eder,imdat isterdi.Peygamber Efendimiz s.a.v üzüntü ve sıkıntı veren bir durum olduğu zaman şöyle dua ederdi buyururlardı.

Ya Hayyü,Ya Kayyum! Birahmetike esteğiysü.


Ey devamlı var olan,ebedi ve ezelihayat ile hayy(diri) olan ve bütün mahlukatını yarattıklarına varlıkta hayatta tutan ey hayy ve kayyum olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını isitiyorum.
images.jpg

Hadîs-i şerîfde: “Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hâli iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o âfiyyet bulmadı, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.

Hasta iken şu düâyı çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. www.meleklermekani.com Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fağfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.”

Hazret-i Aişe anlatır: Resûlullah’dan duydum:

Birinize derd, keder, hastalık gelince, üç defaSübhâneke innî küntü minezzâlimîndesin buyurdu.

Peygamberimiz Eshâbına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için:

Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azim min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harrin-nâar.duasını okumayı öğretirdi.

İmâm-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün beş yüz kerre Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh okurdu.

Ayrıca Okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kerre Salevât getirirdi.

T. Mazherî
 
Son düzenleme:
Geri
Üst