1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.261
  Beğenilen Mesajlar:
  2.285
  Ödül Puanları:
  113

  Sıkıntı, Bunalım ve Depresyonda Okunacak Dualar

  Konu, 'Dua Ayetler Hadis' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Sıkıntıda hangi duayı okumalıyım Sıkıntıda ve darda okunacak dualar ve anlamları

  Sıkıntı halinde sıkıntıyı giderecek şifalı dualar hangileridir

  Bu dualar şifalı ve sıkıntılarınızı kederlerinizi dertlerinizi alıp götürüyor Tabiki inanıyorsanız...

  Her insan hayatının belli dönemlerin de sıkıntıya düşebilir. Sıkıntının uzun sürdüğü durumlar da bazı kişiler depresyona kadar gidebilir. Öncelikle depresyonun nedenleri ve tedavisi için size uzman hekimi öneriyoruz. Eğer sıkıntıdan, depresyondan ve bunalım zamanların da ferahlamak için dualar arıyorsanız sizlere yer gök dua üzerine olduğunu belirterek okunması gereken duaları paylaşıyoruz.

  [​IMG]

  Günümüzde çoğu kişi kendini sıkıntılı bunalım durumunda, halsiz dermansız yorgun, bir işe yaramayan yanı sıra kimse tarafından sevilmeyen bir varlık olarak görüyor. Bu gibi durumlarda insanlar psikiyatrist doktorlara başvuruyorlar. Doktorlar hastalara bu durumun depresyon veya panik atak olduğunu söyleyerek ilaç yazıyor veya terapi tedavisi öneriyorlar. Ancak ne ilaçlar nede terapi bu sorunları gideremiyor. Her ne kadar sıkıntı bunalım yada depresyon ruh sağlığımız ile ilişkili olsada doktorlar bu soruna %100 çözüm bulmuş değiller…

  Peki Ne Yapmak Lazım?

  Öncelik ile sıkıntılı ve bunalımda yada depresyon da olmamızın sebebi sizce ne olabilir Bunu hiç düşündünüz mü?

  Eminim şuan aklınızda yüzlerce sebep belirmiştir. Ama asıl sebep hiç biri değil. Asıl sebep Allah’ a tam kulluk etmemeniz Allah’ a olan görevlerinizi tam anlamı ile yerine getirememeniz ve dua faktörü… Kim bilir belki büyük günahlardan işlediniz, kim bilir belki Allah’ a şirk koştunuz. Bu gibi durumları fırsat bilen cinler ve şeytanlar insanları vesveseleri sayesinde sıkıntıya bunalıma ve depresyona sokuyorlar. Ve bunu başardıkları için kendileri ile gurur duyuyorlar.

  Sıkıntı bunalım ve depresyona İslami yönden bakarak tedavi yöntemini açıklıyorum:

  Öncelik her zaman gusul abdestiniz bulunmalıdır. Biliyorsunuz vücutta iğne ucu kadar kuru yer kalmaması lazımdır. Sonrasında normal abdestli olunmalıdır. Sıkıntı ve bunalım insanda ateşleme ve hareret yapar gibi durumlarda elinizi yüzünüzü yıkamak yerine tam anlamı ile bir abdest alın. Kısacası abdestsiz gezmeyin.

  Büyük günahlardan kaçının. ( Haram – zina – içki ve diğer yasak olanlar.. )

  Aşağıda vermiş olduğum sure ve duaları her sabah ve her akşam tek seferde okuyun. Okuma bitiminde Allah’a sizi bu durumdan kurtarması için dua edin. Dua sonunda da Fatiha Suresi’ni okuyup “Amin” deyin.

  Bu yolu bu sabah ve bu akşam deneyin %100 çözüm olduğuna inanın. Bu duaları okuyan kişide ne sıkıntı ne bunalım nede başka bir ruhi sıkıntı kalır. Hepsi geçer gider Allah’ın izni ile sonuçta bu rahatsızlıklar cinlerin ve şeytanların vesvesesindendir. Bu dualar ile onlardan %100 kurtulursunuz.

  Dikkat : Okuma sırasında sıkılma bunalma daralma olursa bilinki bu sizi rahatsız eden yani sizi bunalıma sokan cinlerin ve şeytanların sıkılmasındandır. Yani siz okudukça bu sefer onlar sıkılacaklardır ve sonunda pes edip kaçıp gideceklerdir. Hergün okumanızda fayda vardır.

  Ayrıca bu dualar sizi nazardan kötü olaylardan karabasandan cinlerden, şeytanlardan ve büyüden korur.

  Daha sonraki günler yorum kısmını kullanarak konu hakkında yorumunuzu yapın lütfen.

  = Euzu billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim

  = Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masiyr.Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahizna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna isran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vagfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.

  = Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

  = Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  = Reva Aliyyül-Rıda, fe-kale, Haddeseni ebi Musel-Kazım an ebihi Caferis-Sadık an ebihi Muhammedenil-Bakır an ebihi Zeynelabidin Ali an ebihil-Hüseyn an ebihi Ali bin Ebi talib radıyallahü anhüm, kale haddeseni habibi ve kurretü ayni Resûlullahi sallallahü aleyhi ve sellem, kale haddeseni Cibrilü, kale semitü Rabbülizzeti yekülü, La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni, ve men dehale hısni emine min azabi.

  = Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.

  = Euzü bi kelimatillahit tammatilleti la yücavizühünne berrün ve la facirun min şerri ma zerae filardı ve min şerri ma yahrucü minha ve min şerri maya’rucü fis semai ve ma yenzilü minha ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman.

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbil felak Min şerri maa halak Ve min şerri ğaasikın izâa vekab Ve min şerrin neffâasati fil ‘ukad Ve min şerri haasidin izâa hased.

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul euuzü birabbinâas Melikinnâas İlâahinnâas Min şerril vesvâasil hannâas Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas Minel cinneti vennâas.

  = Bismillahhirrahmanhirrahim Kul hüvellâahü ehad Ellâahüs samed Lem yelid ve lem yüüled Velem yeküllehüü küfüven ehad.

  = Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în. İhdinas-sırâtal müstekîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn amin.

  = Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

  = Rabbi inni messeniyeş şeytanu binusbin ve azab . rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzu bike rabbi en yahdurun. ve hıfzan min külli şeytanin marid.

  = Lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, lâ ilâhe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah.

  = Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram. Allahümme inni eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden ya Allah, ya Allah, ya Allah celle celalüh.

  = La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim.

  = Ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne.

  = Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni.

  = Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad.

  = Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyüb.

  = Allahümme Rabbena âtinâ fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kınâ azâbennâr – Birahmetike ya Erhamerrâhimin.

  = Allahümme inni es’elükessıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimin.

  = Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.

  = Lâ ilâhe illallah kable külli şey’in, Lâ ilâhe illallah ba’de külli şey’in, Lâ ilâhe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in.

  = Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü lâ ilâhe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm.

  = Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin.

  = Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

  = Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh.

  = Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim.

  = Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber.

  = Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.

  = Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah.

  = Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik.

  = Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

  = Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke, inni küntü minez-zâlimin.

  = Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka.

  = Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim.

  = Estağfirullah min külli mâ kerihallah.

  = Hasbiyallahü ve ni’mel vekil.

  Okuma Bitince Sonunda Sadakallahul Aziim Denir. Ardından İsteklerin İçin Allah’a Dua Edersin. Sonrasında, El Fatiha Dersin ve Fatiha Okursun Bitince Amin Denir.

   
  Son düzenleme yönetici tarafından yapıldı: 2 Şubat 2017
  Kendimleyim ve prenses 1989 bunu beğendi.
 2. ismail FIRTINALI

  ismail FIRTINALI Forum Okuru

  Allah bir degil binbirkere razi olsun sizlerden

  ALLAH BIRDIR BE ESI BENZERI YOKTUR ALLAHIM SANA BINLERCE HAMDU SENALAR OLSUN YARABBIM
   
 3. Ferhat90

  Ferhat90 Forum Okuru

  Bir gün sıkıntı dan patlıyordum içim daralıyodu uyuyamıyordum gece bi sağa bi sola dönüyordum bi sıkıntı vardı iş ile ilgili aklımı kemiriyodu tek çare dua etmek internet te ferahlamak rahatlamak için dua bu sayfa karşıma çıktı sonuna kadar okumamla içimdeki sıkıntı bunalım strese hepsi gitti rahat rahat uyudum o gece ve her daraldıgımda sıkıntıya düştüğüm de bu duaları okuyorum rahatlıyorum tek ilaç dua başkada hiç birşey yok
   
 4. Ahmet Özkan

  Ahmet Özkan Forum Okuru

  hocam basında "=" olan duaların hepsını bastan sona kadar okıcaz dımı
   
 5. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  225
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul
  hepsini de okuyabilirsiniz kendinize seçmiş olduğunuz dualardan bir kaçını belirgin adetlerde de okuyabilirsiniz ama hepsini okuyarak Allah'ı zikr ederseniz daha çabuk rahatlayacaksınızdır. Çünkü hepsi ayrı ayrı sıkıntı için dualardır.
   
 6. Burak kara

  Burak kara Forum Okuru

  Hocam ne zamandan sonra bir rahatlama gelir acaba ..
   
 7. THESECRET

  THESECRET "Adalet olunca yiğitliğe lüzum kalmaz"

  Kayıt:
  16 Temmuz 2014
  Mesajlar:
  2.146
  Beğenilen Mesajlar:
  225
  Ödül Puanları:
  63
  Şehir:
  İstanbul
  Öncelikle Allah'a sığının . Duadan zarar geldiği görülmüş mü ? Görülmediğine göre içinizi ferah tutun ilk başta psikolojik olarak rahatlarsınız ve iyi geleceğine inandığınız da ,Rabbim kimseden rahmetini esirgemez. Mutlaka Faydasını göreceksiniz. Allah kapısına giden kimseyi geri çevirmez.
   
 8. havva eroglu

  havva eroglu Forum Okuru

  Allah raziii olsun hepsini okudum rahatladm
   
  THESECRET bunu beğendi.
 9. Feride b

  Feride b Forum Okuru

  Cok sukur. Bu dualari paylasandan allah razi olsun. Bir kac haftadir okuyorum yatmadan once, bir kac gune bir, ruhuma ferahlik veriyor.
  Hele ki ilk okudumda gozyaslarimi bile tutamamistim.
  Yer gok dua uzerine arkadaslar, dua bizden bisey eksiltmez, ancak benligimizdeki eksikleri tamamlar..
   
 10. Allah sizden razi olsun. 10 gun once ölu dogum yaptim. Katlanmasi cok zor bir aci. Dualara sigindim. Allahima sigindim. Bir gece okumadan yattim cok kotu kabus gordum inleyerek uyandim. Insallah zamanla gececek bu aci. Gecmese de kullenecek Allahimin izniyle
   
 11. serap gunes

  serap gunes Forum Okuru

  Allah sabir versin bende 10ay once 5aylik erken dogum yaptim cok aci nasip boyleymis
   
 12. ibrahim çapan

  ibrahim çapan Forum Okuru

  Hocam Allah razı olsun sizden içime bir sıkıntı qirmişti sanki her an öleckmşim qibi oluyordum korkudan yatamyordum bu duaları okudum kndime qelmeye başladım hocam acaba niye öyle oldum
   
 13. ibrahim çapan

  ibrahim çapan Forum Okuru

  Hocam bişey sorabilirmiyim
   
 14. aysel dere

  aysel dere Forum Okuru

  ALLAH sizden razi olsun icim daralmisti internetten bu duayi buldum iyikide bulmusum cok cok cok iyi geldi sıkıntilarimm gecti ve hala sabah aksam okuyorum ALLAH'im kabul eder insallah
   
 15. selvi1233

  selvi1233 Forum Okuru

  Allah rizasi icin bunu okuyan herkes amin desin. Final haftam geldi. Hic bisey bilmiorum.sanki. kendimi ise yaramaz hissediyorum nolur yardim edin
   
Sıkıntı, Bunalım ve Depresyonda Okunacak Dualar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Yatarken Ve Kalkarken Okunacak Dualar

  Yatarken Ve Kalkarken Okunacak Dualar

  Yatarken Ve Kalkarken Okunacak Dualar hangi dualar lütfen bu konuda bilgi verin.
 2. Sıkıntı Ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dua

  Sıkıntı Ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dua

  Sıkıntı Ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dua hangi duaydı lütfen o duayı bilen varsa acil yazsın bana
 3. Sara Ve Cin Tutana Karşı Okunacak Dualar

  Sara Ve Cin Tutana Karşı Okunacak Dualar

  Sara Ve Cin Tutana Karşı Okunacak Dualar hangi dualardır lütfen bilgi verin kızlar.
 4. Depresyon Bunalım, Ruhsal Sıkıntı, İç Darlığı, Allahın El-Kâbid, El-Bâsit Güzel İsim

  Depresyon Bunalım, Ruhsal Sıkıntı, İç Darlığı, Allahın El-Kâbid, El-Bâsit Güzel İsim

  Depresyon Bunalım, Ruhsal Sıkıntı, İç Darlığı, Allahın El-Kâbid, El-Bâsit Güzel İsimleri Dünya imtihanı gereği Allah (c.c.) bazı kullarını maddi ve manevi çeşitli sıkıntılara uğratır. O’ndan gelen her bela ve musibet aslında büyük bir ikramdır. Güzel sabır gösterirsek günahlarımıza kefarettir. Güzel sabır (sabr-ı cemil), ilgili sıkıntıdan dolayı kimseye dert yanmamakla, sıkıntıyı Allah’tan...
 5. İşsizlik ve Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dualar

  İşsizlik ve Rızkın Bollaşması İçin Okunacak Dualar

  Bu konu iş bulamayanlar, işsizler ve rızıklarının bollaşmasını isteyenler için okunacak dualara yer vermektedir. Günümüz de iş ve geçim sıkıntısı çeken birçok insan vardır. Yer gök dua üzerine diyerek sizlere kalben inanarak edeceğiniz iş bulmak için ve rızkınızı bollaştıracak duaları sizler için paylaşıyoruz. Tüm işsizlik sorunu çeken ve rızkının bollaşmasını isteyenlerin dualarının kabul...

Sayfayı Paylaş