Hesiodos

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Hesiodos
savaşçı lakapları hesiodos şiirleri
MÖ.8.yy.da yaşamış olan Hesiodos Yunan mitolojisinde Homeros'tan sonra ikinci en büyük kaynaktır. Hesiodos bir İyonya'lıdır, çobanlık yaparak hayatını kazanmıştır. Yazdığı iki büyük eseri 'İşler ve Günler' ve 'Tanrıların Doğuşu' (Theogonie) ile ün kazanmıştır. 'Tanrıların Doğuşu' adlı eserinde Tanrı soylarını saymış, tanrıların yetki ve şeref alanlarını belirlemiş ve kişiliklerini betimlemiştir. 'İşler ve Günler' adlı eserinde ise, Yunanistan'ın orta kesimindeki Boiotia bölgesinde çobanlık yaparak hayatını kazanan yılın çeşitli dönemlerinde ne gibi işlerin yapılması gerektiği ve bunların üstesinden nasıl gelineceği konusunda ayrıntılı bilgiler vermiştir.

Hesiodos'un şiirlerini Homeros'unkilerden ayıran en büyük özellik ise, Homeros'un eserlerinde kahramanlığa ağırlık vermiş olması, Hesiodos'un ise daha fazla çalışkanlık erdemini işlemiş olmasıdır. Herodotos'a göre Homeros ve Hesiodos Yunanlılar için bir 'tanrılar sistemi' yaratmış, tanrılara ad ve lakaplar vermiş, onların görev ve yetkilerini sınırlamışlar. Tanrılar insan görünümüne bürünmüş, ambrosia ve nektar ile beslenmediklerinde insanlar gibi ölümlü olmuşlar. Homeros ve Heseidos'un eserlerinde ortak noktalar bulunduğu gibi bazı konularla ilgili yazdıklarını tamamen farklılık göstermektedir. Örneğin Gigantlar konusunda bu iki yazar bir türlü uzlaşamazlar; Homeros'a göre, Gigantlar bir halk topluluğudur, vahşilikleri yüzünden yok olmuşlardır. Hesiodos'a göre ise Gigantlar yerin ve göğün çocukları, parlak silahları olan savaşçılardır.

Hesiodos'un ilk insanın yaratılması ile ilgili 'Soylar efsanesi' ilgi çekicidir. Bu efsaneye göre, insanlar altın soy, gümüş soy, tunç soy ve demir soy olarak sırayla yaratılmışlar. Yaratılan her soy bir öncekinden daha kötüymüş. İlk yaratılan ve en iyi insan soyu altın soydur. Altın soy insanları mutluluk ve huzur içinde yaşamış ve ölüp, insanları koruyan cinlere dönüşmüşler. Gümüş soy insanı onlardan sonra yaratılmış, tanrılara saygısızlık ettikleri için Zeus tarafından cezalandırılarak toprağın altına gömülmüşler. Daha sonra tunç soy insanı yaratılmış, hayırsız bir toplum ortaya çıkmış ve savaşarak kendilerini yok etmişler. Son yaratılan insan soyu demir soy insanı olmuş, hala sürmekte olan soydur. Efsaneye göre, bu son soy olmayacak, saygısız, zalim, savaşçı bir soy gelecek ve dünyayı savaş saracak, güçsüzler ölecek, güçlüler yaşayacak.

Böylece Hesiodos şiirleri ile Yunan mitolojisinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır.
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
988
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
1
Görüntüleme
1K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
*MeleK*
*MeleK*
Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Üst