1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.674
  Beğenilen Mesajlar:
  2.421
  Ödül Puanları:
  113

  İftara Yakın adet Görenin Orucu geçerli olur mu?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Oruç ,her müslümana farz olan bu ibadet aynı zamanda islamın 5 şartından biridir.Her müslüman için farz olduğu bakara suresinin 183 ve 185. ayetlerinde belirtilmiştir.Farz olan oruç bazı haller de tutulmayabilir.Adetli kadının oruç tutmaması gibi.Oruç için niyetlenen kadın ezana bir kaç dakika kala adet olabilmektedir.Bu durumda kadın o bir kaç dakika için orucunu yinede bozmaz ama yaptığının doğrumu yanlışmı olduğunu da bilmez.Ezana dakikalar kala adet olan kadın ne yapmalı, tüm detayları yazımızın devamın da bulabilirsiniz.Öncesi ; Oruçluyken Adet Olmak Orucu Bozar mı , Adetli kadına oruç caizmidir adlı konularımızı da incelemenizi öneriyoruz.


  İslam kolaylık dinidir.Hiç bir yasağı insana zarar vermez bilakis faydası vardır.Oruç ile ilgili daha önceki yazılarımızda kimler oruç tutabilir,yada kimler oruç tutamaz konularına değinmiştik.Bu konumuzda gün adetli iken kadın neden oruç tutamaz ve ezana dakikalar kala kadının adet olması konusuna değinmek istiyoruz.İslam hayız ve nifas halindeki kadınların oruç tutmalarının haram olduğunu belirtmiştir.Hayız ve nifas halindeki kadınlar oruç tutamaz ancak geçirdikleri günleri temizlendikten sonra kaza edebilirler.İftara 3-5 dakika kala adet olunması orucu bozar mı ? Evet bozulur.İlerde temizlendikten sonra kaza yapılır.Adetli iken neden oruç tutulmaz.iftara bir kaç dakika kala adet olunursa oruç bozulurmu hocalardan derlediğimiz tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.


  < Konu Resmi..>
  İftara Yakın adet Görenin Orucu geçerli olur mu?

  İftardan önce adet (hayız,regli,Aybaşı)olan kadının orucu bozulmuş olur mu?iftara yakın adet olmak orucu bozar mı?İftardan önce adet görmenin hükmü nedir?

  Oruçlu iken adet (hayız,regli,aybaşı) gören kadının orucu bozulur.İsterse kadın iftara 2 dakika kala adet görsün farketmez.Yinede o günkü orucu bozulmuş olur ve bu orucu Ramazan ayından sonra diğer günleri gibi kaza etmesi icap eder.

  Birde fetva.netin aksi görüşü var .

  Soru: Oruçluyken adet olan kadının orucu bozulur mu?
  Cevap:
  Oruçluyken adet olan bir kadın orucuna devam etmelidir. Eğer gerçek manada hasta oluyorsa yani âdeti ciddi manada kendisine sıkıntı veriyorsa o takdirde bozabilir ama böyle bir durum yoksa orucuna devam etmelidir.


  Kadınlar adet döneminde neden ibadet yapmaz?

  İslamiyet kolaylık dinidir. Kadınların bu dönemlerinde kolaylık olsun diye ibadet mükellefiyeti kalkar. Bunun illeti Allah'ın bu şekilde emretmiş olmasıdır; hikmeti ise temizlik ve kolaylık yönündendir.

  Adet hali ile lohusa olan kadınların bu durumları son bulunca yıkanmaları farzdır; cünüp olan bir kişinin yıkanması gibi. Bunun hikmeti temizliktir. İlleti ise Allah’ın emridir.

  Bu konunun en açık delili şu ayettir:

  “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” (Bakara, 2/222)

  Ayrıca hayızlı ve nifaslı kadınların bu durumları son bulunca yıkanmaları lazım geldiğini bildiren pek çok hadis vardır. Bu ayetin tefsirlerine ve hadis kaynaklarında belirtilmiştir. (Bu hadis ve rivayetler için bakınız: Buhari Hayz bölümü; Müslim, Hayz Bölümü; İbni Kesir, Tefsir ilgili ayetin tefsiri)

  Ayrıca Peygamberimizin (asm) ve sahabe hanımlarının uygulamaları da ayrı birer delildir.

  Kadınlar, gerek hayızlı günlerinde, gerekse lohusalık müddeti içinde kılamadıkları namazları kaza etmezler. Cenab-ı Hak bir lütuf ve kolaylık olarak kadınların bugünlerdeki namaz borçlarını affetmiştir. Çünkü Allah kullarına kolaylık ister, zorluk istemez. Oysa kadın ortalama olarak ayda bir hafta âdet görmekte ve bu durum yılda üç ayı bulmaktadır. Yılda üç aylık kaza namazı ise insana ağır gelir. Bu hususta Hazret-i Âişe (ra) validemiz şu hadisi rivayet ediyor:

  Bir kadın Hz. Âişe’ye sordu:

  “Hayızlı kadının hayızdan temizlendikten sonra hayız zamanında kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir mi?”

  Hz. Âişe şöyle cevap verir:

  “Sen Haruriyye misin (Haricilerden misin?). Biz Peygamberin (a.s.m.) yanında hayız âdetini görürdük, sonra temizlenince guslederdik. Peygamber (a.s.m.) namazı kaza etmemizi bize emretmezdi.” (İbni Mâce, Taharet: 119)

  Fakat oruç böyle değil, Ramazan orucu yılda bir ay olduğundan daha sonra bir hafta, on gün oruç kazasını yapmak pek o kadar zor gelmez.

  Hayız ve nifas hâlindeki kadından her türlü namaz mükellefiyeti düşer.

  Kadınlar hayız-nifas hâlinde oldukları müddet zarfında, namaz kılmaları kendilerine haram olur. Hayız ve nifas hâlinde iken kılamadıkları bu namazları; kadınlar sonradan kaza etmek mecburiyetinde de değillerdir.

  Cenâb-ı Hak, fazl ve kereminden onları böyle bir mükellefiyetten afvetmiştir. İslâm dîni gerçekten kolaylık dînidir. Hayız ve nifaslı kadınların namaz borçları hakkındaki hükmünde de, bu kolaylık prensibini apaçık görmekteyiz.

  Çünkü, hayız hâli kadınların her ay mübtelâ oldukları ve bir haftaya yakın zamanlarını meşgul eden eziyetli bir durumdur. Bu arada pek çok vakit namazlarını da kılamamış haldedirler. Kadının devamlı olarak kocasının ve çocuklarının hizmeti yanısıra, evinin temizlik ve bakımıyla da uğraştığı malûmdur. Bu durumda olan bir kadının, mecburen terkettiği pek çok vakit namazlarını sonradan kaza etmek zorunda kalmasının, ona ne derece ağır ve zahmetli geleceği apaçık meydandadır.

  Nifas hâli için de durum aynıdır; yirmi gün, otuz gün, hattâ kırk gün namazını terketmek zorunda kalan bir kadının, bütün bu birikmiş namazları kaza edebilmesi ne kadar meşakkatli olacağı bedihîdir. İşte, âlemlere rahmet olan İslâmiyet, büyük bir kolaylık olarak, kadınların, hayız ve nifas hâlinde iken kılamadıkları bütün namazları afvetmiştir.

  Hayız ve nifas hâlindeki kadınların namaz kılmaları haram olmakla birlikte, tesbih, zikir ve duada bulunmaları câizdir. Hattâ hayız ve nifas hâlindeki bir kadının, mümkün ise ve vakti de müsait ise, her namaz vaktinde abdest alıp, bir vakit namaz kılacak kadar kıbleye karşı yönelerek oturması, bu süre içinde, tesbih, tevhid ve tehlil ile meşgul olması müstehab bile görülmüştür.

  Bu şekilde o, hem Rabbini unutmamış ve ibadet zevkini kaçırmamış; hem de Allah'a ibadet hususunda -elinden gelseydi- ne derece arzu ve iştiyak içinde olduğunu da göstermiş olur. Bu güzel ve temiz niyeti sebebiyle, o kadına hayatında en güzel ve en feyizli kıldığı namazın sevabı yazılacağı rivâyetlerden anlaşılmaktadır. (İbn Abidin, Menhelü’l-vâridîn min bihâri’l-feyz ale’z-Zuhri’l-müteehhilîn fî mesâili’l-hayz)

  Hayız-nifas hâlindeki kadınlara, namaz kılmak gibi oruç tutmak da haramdır. Ancak namazdan farklı olarak, tutamadıkları günleri, temizlendikten sonra kaza etmeleri gerekmektedir. Çünkü, oruç, namaz gibi devamlı olmayıp senede bir ay olduğundan, kadınların tutamadıkları birkaç günlük oruç borçlarını sonradan kaza etmeleri, onlara pek fazla bir zahmet ve meşakkat yüklemez. Bu bakımdan namaz borçları afvedildiği halde, oruç borcu baki kalmış, sonradan kazası istenmiştir. Âişe validemiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır:

  "Bize hayız ve nifas hâlleri geldiğinde, Hz. Resûlüllah (asm) tutmadığımız oruçlarımızı kazâ etmemizi emir buyururlardı. Kılmadığımız namazların ise kaza edilmesini emretmezlerdi." (bk. Neylü'l-Evtar, 1, 279-280; Sübülü's-Selam, 1, 105)

  Hayız-nifas hâlinde olan kadının kocası ile cinsî münasebette bulunması da haramdır. Bu halde yapılan bir cinsî birleşme, büyük günahlardan (günâh-ı kebâir) sayılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulur:

  "Sana kadınların hayız (âdet) hallerini de soruyorlar. De ki: O (hayız) bir ezâdır. Binaenaleyh siz hayız hâlinde kadınlardan çekilin. Temizleninceye kadar onlara yanaşmayın." (Bakara, 2/222).

  Âyette geçen kadınlara yaklaşmama emrinin ne mânâ ifade ettiğini Enes'den (ra) rivâyet edilen bir hadîs-i şerîf şu şekilde açıklamaktadır:

  "Yahudiler kadın hayız gördüğü vakit onlarla birlikte yeyip içmezlerdi. Peygamber (asm) ise bu hususta:

  "Her şeyi yapın, yalnız cinsî münasebet müstesna..." buyurdular." (bk. Müslim, Hayz 16; Nesaî, Tahâret, 18)

  Hayız-nifas hâlinde iken kadınla cinsî temasda bulunmak dinî yönden olduğu gibi, tıbbî yönden de çok mahzurludur. Kadın bu hallerde hasta hükmündedir. Son derece itinalı bir bakıma ve temizliğe muhtaçtır. Yorulmaktan büyük ölçüde kaçınmalı, mümkün mertebe istirahat halinde olmalıdır.

  Ayrıca hayızlı kadının dışarı yaydığı ağır koku, erkeği kadından tiksindirmeğe de sebeb olabilir. Bu bakımdan bu nazik dönemde yapılacak cinsî münasebetler, kocayı hanımından tiksindirip soğutabileceği gibi, pek çok kadın hastalıklarına da sebebiyet verebilir.

  Meselâ: Bugün Avrupa'da kadınlarda çok sık görülen rahim kanserlerinin mühim bir sebebi de, ay hâlinde kadınların kocalarıyla cinsî münasebette bulunmaya devam etmeleri olarak tesbit edilmiştir. Bir erkeğin hayız hâlinde olan hanımına yaklaşması haram olduğu gibi, kadının ona boyun eğmesi de haramdır. Eğer, karı-koca bu halde iken, cinsî münasebette bulunurlarsa, her ikisinin de tövbe ve istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca bir veya yarım dinar miktarında altın veya onun bedelini de fakirlere sadaka olarak vermelidirler. [Bir dinar, bir miskal (4 gr.) ağırlığında bulunan altın sikkedir].

  Hayız hâlinde olan kadından yatağını ayırmak câiz değildir. Bu tarz davranış, Yahudilerin mezhebidir. Yahudiler ay hâlindeki kadından yataklarını ayırdıkları gibi; onlarla yanyana oturmaz, beraber yemek bile yemezlerdi. Silindikleri havluları bile ayırırlardı. İslâmiyet bu haksız ve bâtıl âdeti kaldırmış, ay hâlindeki kadınla yatmayı, pişirdiği yemeği yemeyi, aynı havluya el, yüz silmeyi mekruh dahi saymamıştır.

  Hazret-i Âişe vâlidemiz şöyle buyurur:

  "Ben hayızlı iken Nebî (asm) mübarek başını kucağıma yaslar, sonra Kur'an okurdu." (Buhârî, Hayz, 2, 3; Nesâî, Tahâret, 173, 174)

  Diğer bir rivâyet:

  "Adetli iken, kemikli eti ısırır, sonra O'na verirdim. Alır ve benim ısırdığım yerden ısırırdı. Yine âdetli iken su içtiğim kabı O'na verirdim, alır ve ağzını benim ağzımı koyduğum yere koyar ve içerdi" (Müslim Hayz, 14)

  Bu hadîslerden anlaşılıyor ki, hayız hâlindeki kadınlar necis (pis) değillerdir. Nifas hâlinde olanlar da böyledir. Bu haller sadece birer hadestir. Yani bâzı dinî mükellefiyetleri ifaya mâni şer'î birer kirlilik hâlidir. Yoksa neces, yani, hakikî pislik hâli asla söz konusu değildir.


   
 2. Feraceli ybz

  Feraceli ybz Forum Okuru

  ALLAH RAZI GELSİN BEYZA21 GÜZEL KONULAR
   
 3. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.674
  Beğenilen Mesajlar:
  2.421
  Ödül Puanları:
  113
  Merhaba ; yorumunuz için teşekkür ederiz.Allah, sizden de razı olsun.
   
İftara Yakın adet Görenin Orucu geçerli olur mu? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. İftara Az Kala Adet Olunursa Oruç Bozulur Mu cevap verin

  İftara Az Kala Adet Olunursa Oruç Bozulur Mu cevap verin

  Selam arkadaŞLAR AKLIMA bir şey takıldı acaba İftara Az Kala Adet Olunursa Oruç Bozulur Mu bu konuda bilgisi olan var mı?
 2. Orucun kefareti olur mu melekler ?

  Orucun kefareti olur mu melekler ?

  Melekler, ramazanda tutamadığım oruçlar var ve ben bunun kefareti olup olmadığını merak ediyorum. Acaba tutulamayan oruçların kefareti olur mu ?
 3. Niyetsiz Oruç Kabul Olur mu?

  Niyetsiz Oruç Kabul Olur mu?

  niyetsiz oruç, niyet etmeden oruç tutmak, oruca niyet etmek Sual: Gece çalışıyorum. Ramazan orucuna niyet etmeyi unutup yattım. Uyandığımda öğle ezanları okunuyordu. Artık niyet edilmez dediler. Ben de belki bir çaresi vardır diye akşama kadar bir şey yiyip içmedim. Oruçlu gibi durdum. Bu orucu kaza etmem gerekir mi? CEVAP Niyetsiz oruç sahih olmaz. Kaza etmek gerekir. Ancak bunun gibi...
 4. Nafile orucun da sevabı olur mu?

  Nafile orucun da sevabı olur mu?

  Oruç kazası olmayanın nafile oruç tutması çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Bir gün nafile oruç tutan kimseye, yeryüzü dolusu altın verilse, o orucun sevabını karşılamaz.) [İbni Neccar] (Gizleyerek, bir gün nafile oruç tutana, Allahü teâlâ, Cennetini ihsan eder.) [Hatib] Sual: Ramazandan sonra her ay oruç tutmak isteyen hangi günler tutmalıdır? CEVAP Her ay 3 gün oruç tutmak...
 5. Adet olmadan yumurtlama olur mu?

  Adet olmadan yumurtlama olur mu?

  Kuzlar selam Persembe gunu Kadin Dogum uzmanina gittim gebelik testi icin negatif cikti adetim gecikmisti sol yumurtaligimda 5 cm kist varmis iyi Huylu dedi ve ayni zamanda kanalda sivi birikintisinden dolayi tikanma varmis.Rahmimden parca aldilar 1 Ay sonra sonuc cikacakmis neden oldugu arastiracaklarmis. Ve tikanikligida o esnada actilar. Tekrar ulturasonla bakti acildi dedi. Sag tarafta...

Sayfayı Paylaş