İslamda temizliğin önemi 2

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İslamda temizliğin önemi 2
İslam'ın esasları bütün hayatı kapsadığı için, bu esaslarda bazen insanların en özel mahrem görünen durumlarına dikkat ediliyor. Tuvalet edebi ile ilgili olarak hadislerde ve fıkıh kültüründe bazı kural ve tavsiyelerin olması buna örnektir. Tuvalate girerken üzerinizde Ayet yazılı kolye, yüzük ve benzeri şeylerle girmeyin . Tuvalete girmeden önce Bismillah diyip Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis okumalı sol ayakla girmelidir. Tuvaletten sağ yakla çıkarken Elhamdü lillâhillezî ezhebe anni’l-ezâ ve âfânî min zâlike denmelidir. Tuvalette Kur'an okunmamalıdır, mecbur kalmadıkça konuşmamalı, manevi ve kutsal şeyler zikr edilmemeli, selam verildiğinde selam alınmamalıdır. Açık veya kapalı yerde, tuvalet ihtiyacı görürken ön veya arkasını kıbleye çevirmek tahrimen mekruhtur.islamda temizlik.jpgElbise temizliği:

Müslümanın toplum içinde bir birey olarak görünümü güzel olmalı, düzenli, basit ve temiz giyinmelidir. Bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurur Ey Adem oğulları! Her ibadet vakti (namazda, mescide giderken veya tavaf ederken) güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin, çünkü (Allah) israf edenleri sevmez! Temiz takma konusunda Resulullah'ın (s.a.v bu sözü O'nun temizliğe verdiği önemi açıkça göstermektedir: Beyaz elbise giyinin. Çünki beyaz elbise daha güzel ve temizlik açısından daha elverişlidir. Ölülerinizi de bununla kefenleyin.


Gıda temizliği:

Mikropların çoğu içtiğimiz su ve yediğimiz yiyeceklere bulaşır. Gıdalara bulaşan bakterilerin önlemek için elleri yıkamaya, burun temizliğine, tırnakların kesilmesi, tuvaletten sonra ellerin iyice yıkanmasına, yiyecek ve su kaplarının üzerlerinin kaplanmasına dikkat etmek gerekir. El yıkamak, burun temizliği, tırnakların kesilmesi ve tuvaletten sonra ellerin su ile yıkanması ile ilgili Resulullah'ın (s.a.v) emir ve tavsiyeleri beden temizliğinde kişisel hijyen kurallarıdır.


Gıda temizliğinde en önemli hususların başında yiyecek ve içeceklerin helal olması ve helal yollarla kazanılması gelir. Bu bağlamda "Bismillah" söylenmeden kesilen hayvanların yenilmemesine dikkat edilmelidir, çünkü bunlar haramdır.


Çevre temizliği:

İslam'da çevrenin korunması bazı esaslara isnat edilir; israf haramdır, temizlik dinin yarısıdır, zararı def, menfaati çekmek gerekir, kamu yararı korunmalıdır. Bu esaslar bütün İslam toplumlarında onların yaşadıkları çevrenin korunmasına neden olmuştur. İnsanın kendi bedeninin temizliği başta olmak üzere konut meskenlerinin, çevrenin, suyun temizliği konularından da Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bahsedilmiştir. Çevre temizliğine dahil olan hususlar şunlardır: evin, sokağın, kasabanın, mahallenin, kentin, yolların, yeterli miktarda temiz suyun ve havanın temizliğini kapsayan kapsamlı temizliktir. Temiz olan çevreyi kirletmek Müslümana yakışmayan çirkin bir davranıştır.


Hükmi kirlilikten arınmaHükmi kirlilikten arınma, abdesti olmayan bir kişinin abdest alması, gusletmesi gereken bir kişinin gusletmesi demektir. Bu tür arınma maddi kirleri temizleme, vücut sağlığını koruma gibi bir çok yönden faydalı olsa da, esas itibariyle dini temelli ibadeti kapsayan bir temizliktir. Küçük Hades ve büyük Hades olmak üzere iki tür hükmi kirlilik hali vardır. Küçük Hades sadece abdest alarak ortadan kalkan hacet halidir. Küçük su dökmek, ağız ve burun gibi bir üyeden kan gelmesi vb. nedenlerle abdest bozulur ve küçük hades hali meydana gelir. Bu hali ortadan kaldırmak için sadece abdest almak yeterlidir. Selam ve dua ile..
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Büyük Hades, ancak gusül abdesti ile temizlenen, cenabet, hayız ve nifas gibi durumlara denir. Bu hali ortadan kaldırmak için gusletmek gerekir. Bu kişiler gusül almadan namaz kılmaz, tilavet ve şükür secdesi etmezler. Aynı hal adet ve adet halinde olan kadınlara da aittir. Bu durumlar bittikten sonra namaz kılabilmeleri için gusül almaları gerekir. Gusül abdesti imkanı olmayanlar teyemmüm etmelidir. Aynı hal abdest için su tapmayanlar de geçerlidir. Namaz dört katta temizliği içeren muhteşem bir ibadettir.


Ona hazırlık için en başta gusül ve abdest almakla, beden ve organları kirden temizlemiş oluyoruz. Vücudun temizlenmesi ilk mertebedir. İkinci sırada "Elbisesini temizle" ayetinin ifadesiyle insanın elbisesini, yeri ve namaz kılacağı mekanı temizlemesi gelir. Bu şekilde temizlik işleminden geçen göz harama bakmaz, ağız kötü söz söylemez, el kötü işlerle meşgul olmaz, ayak kötülük yönünde adım atmaz ve tüm ezalar bu şekilde günahtan uzaklaşmış olur.


Üçüncü katta kalb temizliği vardır ki, olumsuz duygu ve düşüncelerden arınıp saf bir hale gelip sadece Rabbin rızasına yönelmesi de kalbin selâmetidir. Eğer herkes İslam'ın bize tanıttığı temizliğe riayet ederse, o zaman hiçbir bulaşıcı hastalıklar, çözüm olunmaz sorunlar vb. oluşmaz. Eğer temizliğe ciddi riayet etmede ısrarlı olmazsak gelecek nesillere verecek ne tatlı suyumuz, ne de, normal bir atmosferimiz olacak. Bu nedenle değerlerimize sahip çıkarak onu gelecek nesillere sağlıklı şekilde anlatmalıyız.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Cenâb-ı Hakk âyet-i kerimesinde mealen: “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.” buyurmaktadır. Yüce Rabbimiz böyle buyurduğuna göre, Allah-ü Teâlâ’ya îmanı olan her mü’min yaradılış gayesine uygun olarak hareket etmeye gayret etmek mecburiyetindedir. Binâenaleyh yüce dînimizin hükümlerine göre, üzerine terettüp eden vazifeleri, her türlü ibâdât-ü tâatı elinden geldiği, gücünün yettiği nisbette ve hassasiyetle yerine getirmeye çalışmalıdır. Bütün bunları yerine getirirken de evvela ibadete bilhassa namaz ibadetine hazırlık yapması lâzımdır. İşte tahâret ve abdest, hem ibadete hazırlık hem de ibadetlerin makbûliyetine sebep olan hususlardandır. Fakat maalesef zamanımızda birçok insan değil birçok müslüman bu hususlara riayette gafil olduğu dolayısıyla kıldıkları namazlarında makbuliyyetinin şüpheli olduğu bir hakikattir. Nitekim Peygamber Efendimiz(sav) Hadîs-i Şeriflerinde: “Bevilden sakınınız. Çünkü kabir azâbının ekserisi bevildendir.” buyurmaktadırlar.
 
Üst