Kadir Gecesinde Tesbih Namazı

T

TİTAN

Forum Okuru
Kadir Gecesinde Tesbih Namazı
Kadir Gecesi Namazı

Kadir Gecesi Tesbih Namazı

Bu gece İslamın en mübarek gecelerinden biri olan Kadir gecesi melekler, hepinizin Kadir gecesini kutluyoruz. İbadet ve dualarla geçecek bu özel gece için Kadir Gecesi Namazı ve Kadir Gecesi Tesbih Namazı nasıl kılınır, sizlere bilgiler vermek istiyoruz...


dua-3ab.jpgKadir Gecesinde 4 dört rekât kılınan namaz

-Birinci rekâtta bir fatiha üç kadir suresi,
-İkinci rekâtta bir fatiha üç ihlâs suresi,
-Üçüncü rekâtta bir fatiha üç kadir suresi,
-Dördüncü rekâtta bir fatiha üç ihlâs suresi okunur.

Namazdan sonra bir defa Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd denir. Sonrasında yüz defa inşirah suresi, yüz defa kadir suresi okunur. Yüz defa da Resulullah’ın (asm) Hz. Aişe validemize öğrettiği şu dua yapılır

اَ للّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَا عْفُ عَنّىِ

Allahümme inneke afüvvün kerimün tühibbü’l-afve fa’fü anni.

Mümkünse, kandil gecesi olması hasebiyle bir de tesbih namazı kılmalıdır. Mekasıdu’t Tâlibin

Hz. Aişe (ra) annemiz Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet eder;

Her kim kadir gecesini ihya eder; içinde iki rekât namaz kılar, bu gecede istiğfar ederse, Allah-u Teala kendisini bağışlar. Allah’ın rahmetine dalar, Cebrail (as) kendisini kanatları ile sıvazlar. Cebrail (as) kanatları ile kimi sıvazlarsa o kişi cennete girer.İmam Gazali

Her kim kadir gecesinde iki rekât namaz kılar da her bir rekâtında 1 fatiha 7 kere ihlâs okursa selam verdiğinde ise 70 kere

Estağfirullahe ve etübü ileyh (Allah’a tövbe eder ve mağfiret talep ederim)” derse Allah-u Teala kendisini ve anne babasını affetmedikçe yerinden kalkmaz. Allah-u Teala cennete melekler gönderir de onlar onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar ve ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmedikçe dünyadan çıkmaz.

Rivayet edildi ki Kadir gecesi namazının en azı iki rekât, ortası yüz rekât ve en çoğu da bin rekâttır. 100 rekât kılınacaksa Fatiha’dan sonra bir kere Kadir Suresi, 3 kere ihlâs suresi okunur. İki rekâtta bir selam verilir. Selamdan sonra Resulullah’a (asm) salât-ü selam okunur. Şir’at-ül İslam
Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle bir de TESBİH NAMAZI kılınır.

Tesbih Namazı

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek’atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezber bilmek icap eder: Sübhânallâhi vel-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym

- Tesbih Namazının Kılınışı:

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir. Allâhü Ekber diyerek namaza başlanır.

Yukarıdaki tesbih:

Sübhâneke… den sonra 15 kere,
Zamm-ı sureden sonra 10 kere,
Rükûda 10 kere,
Rükûdan doğrulunca 10 kere,
Secdede 10 kere,
Secdeden doğrulunca 10 kere,
İkinci secde de 10 kere,
okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur. İkinci rek’ate kalkılınca Fâtiha-i şerîfeden önce yine 15 kere, diğer yerlerde de, tarif edildiği gibi 10′ar kere okunarak 4 rek’at tamamlanır.

Tesbih namazının diğer tarafları aynen diğer namazlarda olduğu gibidir. Fark sadece okunan tesbihlerdir. İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü… den sonra, Allâhümme salli… ve Allâhümme bârik… üçüncü rek’at için ayağa kalkıldığında da Sübhâneke… okunacaktır.

Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75′dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.
 
Geri
Üst