Karpal tünel sendromu belirtileri ve tedavisi

Uzman SühaN

Administrator
Karpal tünel sendromu belirtileri ve tedavisi
Ellerinizde , el bileklerinizde , parmaklarınız da ağrı,sızlama varsa karpal tünel sendromu olabilirsiniz. Günüzde sıklıkla görülen bu rahatsızlık, ellerin aşırı derece de zorlanması ve yorulmasın dan dolayı kaynaklanıyor. Özellikle bilgisayar başında çalışanlarda , tarlada çalışan kazma kürek sallayan çiftçilerde , yük taşıyıcılarında karpal tünel sendromu görülebiliyor.

Erken teşhis ve tedavi edilirse bu sorun aşılabiliyor. Geç farkedilen karpal tünel sendromunda ameliyat söz konusu da olabilmektedir. Ameliyat gerektirmeyen durumlarda hastanın ellerinin dinlenmesi için medikal eldiven kullanması tavsiye edilir.

Karpal tünel sendromu bileklerde ve ellerde görülen bir sinir sıkışması .Kişiyi ağrısı ile çok rahatsız edebiliyor. Ellerden bileklere ve kola kadar yayılan bir ağrıya sahiplik yapan karpal tünel sendromunun tedavisi mümkün. Elde ve parmaklarda uyuşmayla kendini gösteren karpal tünel sendromunda erken teşhis önemli aksi taktirde ameliyatlık bir durum söz konusu olabiliyor. Karpal tünel sendromu ile ilgili tüm detayları yazımızın devamın da bulabilirsiniz.

Öncesi ; Karpal tünel sendromundan korunmanın yolları , adlı konumuzu da incelemenizi öneriyoruz.

Karpal tünel sendromun da hastanın bulguları iyi anlatması gerekir.Geceleri ellerinizde uyuşma ağrı oluyorsa,orta parmak ve işaret parmağında uyuşmalar batmalar söz konusu ise ve bu bulgular süreklilik gösteriyor ise mutlaka zaman kaybetmeden hekime görünmek gerekir.Hekim muayenesinde refleks çekici kullanır . Burda hasta parmaklarında uyuşma yada elektrik çarpması gibi bir durum hisseder ise elektromiyografi tetkiti ister. Bunların yanı sıra hekim emin olmak için EMG tetkiti de ister. Tetkit ve muayene sonucu hastalık yeni başlamış ise tedaviye başlanır. İlerleyen durumlarda cerrahi tedavi yapılır.Karpal tünel sendromu nedenleri ve tedavi aşamalarını yazımızın devamın da bulabilirsiniz.
karpal tünel sendromu.jpg

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu bir ya da her iki elin ilk üç parmağını tutan ilerleyici özellik gösteren hastalıktır. El bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin bası altında kalması sonucu ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlükle kendini gösterir.

Hangi Sıklıkta ve Yaşlarda Görülür?

Genellikle 40 – 50 yaş arası hanımlarda daha sık görülür.


Nedenleri Nelerdir ve Kimlerde Daha Çok Görülür?

Bilek kanalı yapısal olarak dar olan kişiler klinik belirtilerin ortaya çıkmasına yatkın olan kişilerdir. Şişmanlar, alkol alanlarda, şeker hastalığı ve damarsal hastalıklarında normal durumlardan daha sık görülebilir. Karpal tünel sendromuna kanal içindeki basınç artışı neden olmaktadır. Bu basınç elin pozisyonuna bağlıdır. El, el bileği çevresinde oluşan kırıklardan sonra kronik bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının enfeksiyonu veya kalınlaşması kanalda mekanik daralmaya neden olur. Sınır kılıfının tümörleri, avuç içi enfeksiyonları medyan sinir bası belirtileri ortaya çıkarır. İş yerindeki mekanik nedenler vakaların çoğunda etkin rol oynamaktadır. Belli hareketlerin sık olarak tekrar edilmesinin karpal tünel sendromu ile ilişkisi mevcuttur. Marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, şoförler ve benzeri şekilde el bileğini tekrarlayan hareketlerle meşgul olanlar daha yatkındırlar En sık olarak erkeklerde kasaplık mesleği ile uğraşanlarda görülmektedir. Hanımlarda hamilelik sırasında görülür. Bu durum geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde normale döner. Ayrıca hipotiroidi olan kişilerde de rastlanabilir. Karpal Tünel Sendromu'nun meydana gelmesinde bazı başka hastalıklarında rolü vardır. Romotoid artirit, üremi, amiloidoz, damar anomalileri, Tendonitis bunlardan birkaçıdır.

Klinik Belirtiler Nelerdir?

Hastalar gece uykuya daldıktan birkaç saat kadar sonra tüm elde şişme hissi ve uyuşma

karıncalanma hissi ile uyanırlar. Parmaklar sertleşmiştir, hasta ellerini şişmiş ve gerilmiş hisseder; fakat gerçekte objektif bir değişiklik gözlenmez. Hastalar ellerini sallar ve ovarlar, çoğunlukla yataktan kalkarlar ve kısa süre sonra rahatlarlar. Bazen bir gece içinde birçok kez tekrarlayan uyuşmalar olur ve hastalarda ciddi uyku bozukluğuna yol açar. Nadir olmayarak eldeki uyuşmalar on kol omuz ve boyuna kadar çıkar. Ellerin çok kullanıldığı işlerde ev hanımlarda çok çamaşır yıkamadan ve temizlik işlerinden sonra şikâyet artar. İlerleyen dönemde kuvvet kaybı ve avuç kaslarında erime ortaya çıkar

Hastalığın tanısı nasıl konur?

El bileğine refleks çekici ile vurulduğunda, hasta el parmaklarında elektrik çarpması yani şok benzeri bir yanıt alınır. Bu Tinel bulgusu olarak bilinir. EMG testi ile büyük oranda kesin tanı konulabilir. Elektrofizyolojik ve klinik bulgular iyi bir şekilde değerlendirildiğinde diğer tetkiklerin pek anlamı kalmaz fakat bazı özel vakalarda manyetik rezonans görüntüleme faydalı olabilir.

Hastalığın tedavi çeşitleri nelerdir?

Konservatif Tedavi:

İleri duyusal ve hiçbir motor bozukluğu olmayan hastalarda bileği nötral pozisyonda tutan fakat parmakların serbestleşmesine imkân veren gece istirahat bileklikleri çok faydalı olduğunu görüyoruz.

Karpal kanala hidrokortizon enjeksiyonu sonrasında uzun süre şikâyetler ortadan kalkar. Ağızdan düşük doz kortizon tedavisinin iyi sonuçlar verdiği bildirilmiş olsa da bu tedavinin daha sonraki sonuçlarından bahsedilmemiştir.

Cerrahi Tedavi:

İlaç tedavisi ile şikâyetleri geçmeyen hastalara daha fazla zaman geçirmeden yani sinir harabiyeti daha fazla artmadan cerrahi tedaviye alınmalıdır. Cerrahi olarak sinir üzerindeki bası ortadan kalktığında sinir üzerindeki harabiyette daha fazla ilerlemeden duracaktır Bu cerrahi müdahale için hastanın hastanede yatması gerekmez. Ayaktan gelen bir hastada lokal anestezi ile o bölge uyuşturulur.
 
Geri
Üst