Katma Değer Vergisi Sirküler/47

#1
Katma Değer Vergisi Sirküler/47
Başlık Katma Değer Vergisi Sirküler/47 Tarih 21/03/2007 Sayı KDVK-47/2007- 3
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 47

Konusu : Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamındaki makine-teçhizat teslimlerinin finansal kiralama yoluyla yapılması halinde KDV uygulaması hakkında.
Tarihi :21/03/2007

Sayısı : KDVK-47/2007- 3 İlgili Olduğu Maddeler : KDV Kanunu 2, 13/d


A.Giriş
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, teşvik belgesine sahip mükelleflerin finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimlerinde KDV Kanununun 13/d maddesinde yer alan istisnanın uygulanıp uygulanamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.
B- Yasal Düzenlemeler
KDV Kanununun 13/d maddesinde “Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri” KDV’den istisna edilmiştir.
10/06/1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4842 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinde “Yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanır.” hükmü yer almaktadır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2002/4367 sayılı Kararın uygulamasına ilişkin 2002/1 sayılı Tebliğin 40 ıncı maddesinde de;
“Teşvik belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için, kiralayanın (finansal kiralama şirketi), kiracıya (yatırımcı) ait daha önceki yıl kararlarına veya bu Tebliğin istinat ettiği Karara göre düzenlenmiş teşvik belgesinin eki mahiyetinde olan teşvik belgesini alması şarttır. Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatırımlarda kiralayan, kiracının teşvik belgesinde yer alan Fon veya bütçe kaynaklı kredi hariç diğer destek unsurlarından yararlandırılır.
İflas, sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumlarında; yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunur...”
hükmüne yer verilmiştir.
C-Teşvik Belgesi Kapsamında Finansal Kiralama Şirketine Yapılan Teslimler ile Finansal Kiralama Şirketinin Kiralama İşlemleri
Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, yatırım teşvik belgesine bağlanan ve finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin olarak, finansal kiralama şirketleri adına yatırımcının (kiracının) sahip olduğu teşvik belgesinin eki niteliğinde ve bu belgeye tanınan destek unsurlarından yararlandırılmasına imkan sağlanan bir teşvik belgesi düzenlenmektedir. Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenen bu teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimleri, KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde vergiden istisna olacaktır.
Finansal kiralama şirketinin bu kapsamda temin edeceği makine ve teçhizatı, ilgili mevzuat uyarınca kiracının kullanımına bırakması ise “teslim” hükmünde olmadığından genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulacaktır.
Öte yandan finansal kiralama şirketleri ile yatırımcılar (kiracılar) arasında yapılan sözleşmede belirtilen sürenin sonunda, makine-teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi veya yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, finansal kiralama şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı
 
  104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) hakkında benzer konular Forum Cevap Tarih
Katma Değer Vergisi ve İcra Dairesinin Mükellefiyeti Katma Değer Vergisi ve İcra Dairesinin Mükellefiyeti
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3-d maddesine göre; müzayede mahallerinde yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir. Burada satılan malın ait olduğu kişinin KDV mükellefi olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Kanun koyucu...
İcra ve İflas Hukuku 0
Evinizde ferah bir hava katmaya ne dersiniz Evinizde ferah bir hava katmaya ne dersiniz
SALONLARDA OTURMA ODALARIN BİRÇOĞUMUZ KREMLİ KAHVELİ TONLARI YADA GRİLİ SİYAHLI TONLARI TERCİH EDİYORUZ. BU RENKLER İSTER İSTEMEZ AĞIR BİR HAVA KATIYOR EVİMİZE ZATEN ÖYLE OLSUN İSTİYORUM DİYORSANIZ O BAŞKA :D AMA BU AGIR HAVADAN SIKILDIM...
Ev Dekorasyon Önerileri 1
evliliğinize aşkı katmanız için bazı tavsiyeler... evliliğinize aşkı katmanız için bazı tavsiyeler...
Daima neşeli, bakımlı, pozitif görünün. Güzel kokun, temiz olun ve en güzel kıyafetleri kocanız için giyin. -Münakaşalarınızda yapıcı, arabulucu, şahsiyetli olun fakat ısrarcı olmayın. Sakın aşağılamayın, erkeklik onurunu...
Kadınlar ve Erkekler 1
Türkiye - Avrupa Birliği Katma Protokol 23 Kasim 1970 Türkiye - Avrupa Birliği Katma Protokol 23 Kasim 1970
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATMA PROTOKOL (23 KASIM 1970) TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA GEÇİŞ DÖNEMİNİ DÜZENLEYEN 23 KASIM 1970 TARİHLİ PROTOKOLU TÜRKİYE ADINA DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL İMZALADI PROTOKOL...
Avrupa Birliği Hukuku 0
104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)
Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI Türkiye’de...
Mevzuat 0

Benzer Konular