1. İzmirella

  İzmirella Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  24 Mart 2008
  Mesajlar:
  1.370
  Beğenilen Mesajlar:
  10
  Ödül Puanları:
  0

  Katma Değer Vergisi Sirküler/47

  Konu, 'Mevzuat' kısmında İzmirella tarafından paylaşıldı.

  Başlık Katma Değer Vergisi Sirküler/47 Tarih 21/03/2007
  Sayı KDVK-47/2007- 3
  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  Gelir İdaresi Başkanlığı


  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 47


  Konusu : Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/d maddesi kapsamındaki makine-teçhizat teslimlerinin finansal kiralama yoluyla yapılması halinde KDV uygulaması hakkında.
  Tarihi :21/03/2007
  Sayısı : KDVK-47/2007- 3
  İlgili Olduğu Maddeler : KDV Kanunu 2, 13/d
  A.Giriş

  Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, teşvik belgesine sahip mükelleflerin finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimlerinde KDV Kanununun 13/d maddesinde yer alan istisnanın uygulanıp uygulanamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

  B- Yasal Düzenlemeler

  KDV Kanununun 13/d maddesinde “Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri” KDV’den istisna edilmiştir.

  10/06/1985 tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4842 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinde “Yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bunların satın alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanır.” hükmü yer almaktadır.

  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2002/4367 sayılı Kararın uygulamasına ilişkin 2002/1 sayılı Tebliğin 40 ıncı maddesinde de;

  “Teşvik belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür.

  Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için, kiralayanın (finansal kiralama şirketi), kiracıya (yatırımcı) ait daha önceki yıl kararlarına veya bu Tebliğin istinat ettiği Karara göre düzenlenmiş teşvik belgesinin eki mahiyetinde olan teşvik belgesini alması şarttır. Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatırımlarda kiralayan, kiracının teşvik belgesinde yer alan Fon veya bütçe kaynaklı kredi hariç diğer destek unsurlarından yararlandırılır.

  İflas, sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumlarında; yararlanılan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunur...”

  hükmüne yer verilmiştir.

  C-Teşvik Belgesi Kapsamında Finansal Kiralama Şirketine Yapılan Teslimler ile Finansal Kiralama Şirketinin Kiralama İşlemleri

  Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, yatırım teşvik belgesine bağlanan ve finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin olarak, finansal kiralama şirketleri adına yatırımcının (kiracının) sahip olduğu teşvik belgesinin eki niteliğinde ve bu belgeye tanınan destek unsurlarından yararlandırılmasına imkan sağlanan bir teşvik belgesi düzenlenmektedir. Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenen bu teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimleri, KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde vergiden istisna olacaktır.

  Finansal kiralama şirketinin bu kapsamda temin edeceği makine ve teçhizatı, ilgili mevzuat uyarınca kiracının kullanımına bırakması ise “teslim” hükmünde olmadığından genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulacaktır.

  Öte yandan finansal kiralama şirketleri ile yatırımcılar (kiracılar) arasında yapılan sözleşmede belirtilen sürenin sonunda, makine-teçhizatın yatırımcının (kiracının) mülkiyetine geçmemesi veya yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, finansal kiralama şirketine yapılan teslim sırasında alınmayan vergi tutarları KDV Kanununun 13/d maddesi çerçevesinde yatırımcıdan (kiracıdan) vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

  Duyurulur.  Osman ARIOĞLU
  Gelir İdaresi Başkanı   
Katma Değer Vergisi Sirküler/47 konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Değer

  Değer

  Rüyasında bir şeye değer biçen kimse, bir yakınıyla ilgili karar vermek zorunda kalır.
 2. DeĞer

  DeĞer

  DEĞER (Value) : Bir nesnenin maddi ya da parasal karşılığı, değişim ortamı ya da benzeri bir standarda göre tahmin edilebilen miktar; ayrıca, nesnenin gerçek ya da olması gereken kıymetine, YARARLIK'ına ya da önemine göre göreceli statüsü. Felsefe, hukuk, işletme, matematik, dilbilim, psikolinguistik, resim, müzik, sibernetik, televizyon gibi alanlarda "değer" sözcüğü değişik...
 3. Özel TÜketİm Vergİsİ SİrkÜlerİ / 4

  Özel TÜketİm Vergİsİ SİrkÜlerİ / 4

  Başlık Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 4 Tarih 03/04/2007 Sayı ÖTV-1/ 2007 -1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 4 Konusu : Fason üretimde tecil-terkin uygulaması Tarihi : 03 / 04 /2007 Sayısı : ÖTV-1/ 2007 -1 İlgili olduğu madde : ÖTV Kanunu Madde 8/1 1- Giriş: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların...
 4. 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)

  104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı)

  Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan teslimlerde ihracat istisnası uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinde...
 5. Katma Değer Vergisi ve İcra Dairesinin Mükellefiyeti

  Katma Değer Vergisi ve İcra Dairesinin Mükellefiyeti

  Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3-d maddesine göre; müzayede mahallerinde yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir. Burada satılan malın ait olduğu kişinin KDV mükellefi olup olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Kanun koyucu tarafından bu yerlerdeki satışlar özel olarak KDV'ye tabi tutulmuştur. KDV Kanunu'nun 40. maddesine 4108 sayılı Kanun'la eklenen (5) numaralı fıkra ile...

Sayfayı Paylaş