Kimlerin duası makbul olur?

A

ahueda

Aktif Üye
Üye
Kimlerin duası makbul olur?
İmam-ı Suyûtî Hazretleri makbûl duâlar hakkında geniş bilgi verdiği eserinde şu hadîsleri de zikretmiştir:
• Sen bir hastanın yanına girdiğin vakit ondan duâ iste. Zira hastanın duâsı, meleklerin duâsı gibidir!
• Belâ ve musîbete mâruz kalanın duâsını iste. Çünkü o kimse müşkül ve duygulu ânındadır. Yaptığı duâ makbûl olur!
• Hastalara gidiniz, duâ talep ediniz. Zira hastanın duâsı makbûl, günahı mağfûrdur!
• Hasta iyileşinceye kadar duâsı red olunmaz.
• Duâsının kabûl olmasını isteyen kimse, sıkıntı zamanında duâ yapsın.
• Sıkıntısı fazla olan kimsenin bedduâsından korkunuz.
• Saçı sakalı ağarmış yaşlının duâsını reddetmekten Rabbimiz hayâ eder.
• Kur’ân’ı ezberlemiş kimsenin duâsını Rabbimiz kabûl eder.
• Oruçlunun iftar dakikalarındaki duâsı makbûldür.
• Hacda ve Umre’de bulunan kimseler Allah’ın askerleridirler. Rabbimiz onların duâlarını ve yaptıkları tevbelerini kabûl eder.
• Fazl ve keremi sonsuz olan Rabbimiz üç sınıfın duâsını reddetmez. İftar gelinceye kadar oruçlunun duâsını. Yardım gelinceye kadar mazlumun duâsını. Evine gelinceye kadar misafirin duâsını...
• Üç kişi bir arada ellerini açıp duâ ederlerse Rabbimizin fazl-ı keremi bu duâyı redde müsaade etmez.
Sıkıntılı bir zât bir sahâbîden duâ istemişti. Sahâbî bu zâta şöyle cevap verdi:
– Duâyı sen kendin yap. Zira sıkıntılı adamın duâsını reddetmeyeceğini Rabbimiz Resûlüne bildirmiş, o da bize bunu haber vermiştir.

 
Üst