Klomenle hamile kalma şansı ne kadar?

Uzman SühaN

Administrator
Klomenle hamile kalma şansı ne kadar?
Kısırlık (infertilite) vakalarında, kadınlardaki yumurtlama problemlerinin giderilmesi için klomifen sitrat kullanılır. Normal bir kadındaki adet döngüsünde, hipotalamustan gonadotropin, yani serbestleştirici hormon salgılanması, hipofizin FSH ile LH salgılamasına yol açar ve bu da follikül gelişmesini ve kadında yumurtlamayı sağlar. Hipotalamustan gonadotropin salgılanmasına bağlı bir sorun nedeniyle yumurtlamanın gerçekleşmediği kadınlarda hipotalamustan GnRH salgılanmasını başlatmak amacıyla klomifen sitrat, yani klomen, gonophene türünde ilaçlar kullanılabilir.
8.jpgGEBELİKLE İLGİLİ TÜM KONULAR BU LİNKTE

Klomifen sitrat (klomen-gonophene) tedavisi uygulanan kadınlarda, tedavi öncesinde yumurtlama meydana gelmeyen kadınların yüzde 75’inde yumurtlamayı sağladığı ve bunların yüzde 35′ inde gebelik oluştuğu görülmüştür. Bu gebeliklerin, yüzde 90 ında tekil gebelik olur; en çok yüzde 10′ u ikiz gebeliktir ve yüzde 1’den daha azı da çoğul doğumla sonuçlanır. Klomifen sitrat (klomen, gonophene) ile yumurtalık uyarılması tedavisi genellikle dört ya da beş siklus kullanılır. Bu süre zarfında ovulasyon ve gebelik oluşmazsa başka bir tedavi seçeneği tercih edilir.


Rutin adet olan bir anne adayının döngüsünde, bir hormon salgılanarak yumurtlama ve folikül gelişmi başlar. Herhangi bir problem nedeni ile salgılama yapılmadığı zaman klomen türü ilaçlarla bu salgılamanın başlaması sağlanır.


Klomen ile yumurta gelişimi yapılan yumurtlama olmayan bir anne adayında öncekine göre yüzde yetmiş beş oranda yumurtlama görülmektedir. Ve bu anne adaylarından yüzde 30 u hamile kalabilmektedir. Oluşan bu hamileliklerin çok büyük bir oranı tek gebeliği işaret eder. Yüzde 10 gibi çok küçük bir oranda çift gebelik (ikiz) görülebilmektedir.


Klomen ile tedavi süreci yaklaşık 5 ay denenir, yumurtlama sağlanamaz ise başka tedavi türleri denenmelidir.

Başarı oranı nedir?


6 ay klomifen ilacı ile tedavi gören kadınların yaklaşık %80’inde, yumurtlama elde edilir. Bu kadınların ise, yaklaşık %50 sinde, hamileliğin elde edildiği de kayıt altına alınmıştır. Bir ayda (bir adet döneminde) klomifen ve aşılama uygulanması ile hamileliği sağlayabilme olasılığı, yaklaşık %8 civarındadır.

4 ) Klomifen sitrat (klomen, serophene, gonaphene) kimlerde kullanılamaz?

Hamile olan kadınlarda
Tanı konulmamış vajinal kanaması olan kadınlarda
Aktif karaciğer hastalığı bulunan kişilerde
Memede malign ve premalign lezyon olan kişilerde kullanımı uygun değildir.


5 ) Klomifen nasıl kullanılır?


Muhakkak doktor denetimi altında kullanılması gereken bir ilaçtır. Daha çok adetin 3.günü (2 ile 5 günler arasında) kullanılmaya başlanır. Gün içerisinde 1 defa alınır. Günlük doz genellikle 50 mg olmasının yanı sıra, yumurtlamanın elde edilmesi durumunda 100 hatta 150 mg günlük dozlar uygulanabilmektedir. Toplamda 5 gün boyunca kullanılan klomifen, daha sonra ultrason muayeneleri ile yumurtanın ne derece geliştiği takip edilir. Yumurtlama için uygun büyüklüğe geldiği zaman ( bu büyüklük 18-20 mm civarındadır ) çiftlerin kendi kendilerine cinsel ilişkiye girmeleri veya aşılama tedavisi ile hamilelik elde edilmeye çalışılır. Yeterli oranda büyüyen yumurta hücresinin (folikül) çatlaması için ise, HCG enjeksiyonu (halk arasında çatlatma iğnesi) yapılır. Yumurtlama bu iğne yapıldıktan 1.5 gün sonra gerçekleşeceğinden dolayı, aşılama 1ç5 gün sonra yapılır.

6 ) Klomifenin yan etkileri nelerdir?

Yüzde ve vücutta kızarma, yanma hissi
Kasık ağrısı
Bulantı
Saçlarda dökülme
OHSS(nadirdir)
Göğüslerde ağrı ve hassasiyet
Görme bozukluğu


7 ) Klomifen ile ikiz (çoğul) hamilelik oranı nedir?

Klomifen kullanan kadınlarda, ikiz veya üçüz hamilelik elde etme oranı, normalden fazladır. Bu tedavi ile genellikle ikiz hamilelik oluşur. Normalde ikiz hamilelik elde etme oranı %1 civarında iken, klomifen kullanan kişilerde meydana gelen hamileliklerin %5 ile %8 kadarı ikiz hamileliklerdir. (KOH yumurtlama iğnesi kullananlarda bu oran bira daha yüksek %15 civarındadır)

8 ) Hamile kalanlarda düşük veya bebekte anomali riski nedir?


Klomifen kullanarak hamile olan kadınlarda düşük yapma riski veya bebekte anomali (doğumsal sakatlık) riski normal yol ile kendiliğinden hamile olanlar ile aynıdır. Klomifen ilacı kullanılması ile risk artışı izlenemez.9 ) Klomifen ile hamile kalamayanlar için diğer tedavi yöntemleri nelerdir?


Klomifen daha çok kısırlıkta ilk uygulanan tedavi yöntemidir. 3 ile 6 ay klomifen (klomen, serophene, gonaphene) kullanıldığı halde, bir türlü hamileliği elde edemeyen çiftler için sıklıkla daha ileri tedavi modaliteleri, klomifene başka ilaçların eklenemsi, enjeksiyon şeklinde ilaçlar tüp bebek gibi tedaviler uygulanır. Kısırlık tedavisinde her zaman bir standart yoktur, çiftlerin durumları, kısırlığın meydana gelme sebebi, yaş gibi pek çok etken, yapılacak olan tedavinin planını belirler.
 
Geri
Üst