Kur'an-ı Kerim' deki Bazı Dua Ayetleri

*MeleK*

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Kur'an-ı Kerim' deki Bazı Dua Ayetleri
“Ey bizim Yüce Rabbimiz! Bizi, yalnız Sana boyun eğen müslüman kıl. Soyumuzdan da yalnız Sana teslimiyet gösteren bir müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tevbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tevbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak Sensin!" (Bakara; 128)

"Ya Rabbenâ, üstümüze gürül gürül sabır yağdır, Ayaklarımıza sebat ver ve kâfir topluluğa karşı bizi muzaffer eyle!" (Bakara; 250)

"Ey bizim Kerim Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin Sen!" (Al-i İmran;8)

"Ey bizim Ulu Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru!" (Al-i İmran; 16)

"Ey bizim Kerim Rabbimiz, günahlarımızı affet, işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet, ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler gürûhuna karşı bize yardım eyle." (Al-i İmran; 147)

Ey Ulu Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak onu rüsvay edersin. Zalimlerin hiç bir yardımcısı yoktur. Ya Rabbena! Biz, imana çağıran ve "Rabbinize inanın" diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık Sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al. Ya Rabbena! Bize vâdettiğin mükâfatları bize lutfet, bizi kıyamet günü rüsvay ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin." (Al-i İmran; 192-194)

"...Allah bana yeter. Ondan başka ilahyoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir." (Tevbe; 129)

"Ey Rabbimiz! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle...” (İbrahim; 40)

“De ki: Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasib et ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.” (İsra; 80)

“...Hakkında kesin bilgim olmayan şeyi istemekten Sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, herşeyi kaybedenlerden olurum." (Hud; 47)

"Ya Rabbi, dedi, beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim, Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lutfedip beni salih kulların arasına dahil eyle!" (Neml; 19)

“Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerine zikir ve hamd eder. Ona gerçekten iman ederler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler: "Ey Ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde tevbe edenleri ve Senin yoluna tabi olanları, mağfiret eyle ve onları o cehennem azabından koru!" "Ey Bizim Ulu Rabbimiz! Sen, onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki Sen Aziz ve Hakimsin: üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru. Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhak-kak ki ona (ukbada) merhamet edersin. İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur.” (Mü'min; 7-9)

“...Ya Rabbi! Gerek bana, gerek anneme babama lutfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevket. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasib et..." (Ahkaf; 15)

“...Ey Yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, Sana yöneldik ve sonunda da Senin huzuruna varacağız. Ey Ulu Rabbimiz, bizi kâfirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü Sen Aziz ve Hakimsin: mutlak galib, tam hüküm ve hikmet sahibisin.” (Mümtehine; 4-5)

“...Ey Kerim Rabbimiz, nûrumuzu daha da artır, tamamına erdir, kusurlarımızı affet, çünkü Sen herşeye Kadirsin." (Tahrim; 8)
 
Ayışık

Ayışık

Yeni Üye
Üye
Cevap: Kur'an-ı Kerim' deki Bazı Dua Ayetleri

aminnnnnnnnn emeğine sağlık
 

Benzer İçerikler

*MeleK*
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
*MeleK*
*MeleK*
*MeleK*
Cevaplar
1
Görüntüleme
25K
Ayışık
Ayışık
K
Cevaplar
1
Görüntüleme
2K
Ayışık
Ayışık
Üst