Kuşak çatışmaları

M

Misafir

Forum Okuru
Kuşak çatışmaları
kuşak çatışması ile ilgili kompozisyon kuşak çatışması kompozisyon nedir nedenleri
Gençlik döneminde duygular yoğundur. Sürekli
dalgalanma gösterirler. Genç, sevinçle üzüntü, sevgi ile nef İlgili Bağlantılar

fret
arasında gidip gelir. Ruhsal tepkilerinde aşırılık, davranışlarındaki
çelişki bu döneme özgü bir bocalamanın belirtisidir.Genç bir yandan içinden gelen dürtülerini
dizginlemeye çabalarken, öte yandan çevresi ile çatışmaya girebilir. İç
dünyası ile dış dünya arasında dengeler kurmaya çalışır. Bağımsızlığını
kazanmaya çabalar. Bu süreçte gencin sık sık ebeveynlerle fikir
ayrılığına düştüğünü ve çatışmalara girdiğine tanık oluruz.Gençler, yetişkinleri nasıl algılıyor?Gencin aradığı yeni bir kimliktir. ‘Ben neyim, kimim,
nasıl bir insan olmalıyım?’ sorularına yanıt arar. Bir kişi ve bir
birey olarak ana babasından değişik özellikleri olduğunun bilincine
varır. Kendisine ve çevresine eleştirel bir gözle bakar. O güne dek
yanılmaz ve kusursuz tanıdığı ana-babasını yeni bir değerlendirmeden
geçirir. Onlarda hiç görmediği eksikler, beğenmediği yanlar bulur.
Öğütleri saçma, koydukları kuralları sıkı, yasakları anlamsızdır. Ne
eğlenmesini bilirler ne de giyinmesini. Kısacası yaşamasını bilmezler
diye düşünürler.Kuşak çatışmasının nedenleri nelerdir?- Gençlerin gelişme aşamasında olmaları nedeniyle
değişmelere daha çabuk adapte olmaları, yetişkinlerin ise bu değişimde
zorlanmaları çatışmaya neden önemli faktörlerden.- Büyümeyle yeni olanaklar edinen gencin, kendini yetişkin olarak kabul ettirme çabası da çatışma yaratabilir.- Gençlerin yeni statülerine yetişkinler de uyum göstermede güçlük çekerler.- Anne-babanın rehber rollerinden, çocuklarını kısmen
kendileriyle eşit statüde görmek şeklindeki rol değişimi bu zorluğu
yaratır.Kuşak çatışması illa olmalı mı? Aslında bu süreç normal mi?Kuşak çatışması genel anlamda üzülecek değil,
sevinilecek bir olgudur. Gençlerin atılganlıkları, coşkuları, hatta
hayalcilikleri gelişmelerin, yeniliklerin kaynağıdır. Gençler toplumsal
yaşamda, sanatta ve bilimde yeniliğin, değişikliğin ardında
koşmasalardı ilerleme olmazdı. Bu nedenle gençlerin yetişkinlerle
karşıtlığını ortadan kaldırmak yararlı bir sonuç sağlamaz. Önemli olan
bu çatışmayı toplumun faydasına kullanabilmek. Bazı durumlarda kuşaklar
arasındaki farklı duyuş, düşünüş ve anlayış farklılıkları nedeniyle
gençle yetişkin arasında yeterli düzeyde dostça ilişki kurulması
zorlaşabilir. Gençlerle yetişkinler, aralarında yaşadıkları kuşak
çatışmasını kontrol edemediklerinde veya çok büyük sorunlar
yaşadıklarında bir uzmana başvurmaları önerilir
 
Geri
Üst