Meme kistleri nedenleri ve tedavisi

Uzman SühaN

Uzman SühaN

Administrator
Yönetici
Meme kistleri nedenleri ve tedavisi
Günümüzde meme kanseri kadınlarda sık görülen kanser türlerin den biri. Meme kanseri kadınların ortak kabusu . Öyleki gögüslerdeki en ufak değişimi kadınlar kansere yorabiliyor. Meme kanserin de erken teşhisin hayat kurtaracağını unutmayın ve düzenli olarak meme taramanızı yaptırın. Bu konumuzda meme kistlerine değinicez. Meme kistleri nedir,meme kistleri kanser yaparmı,meme kistlerinin tedavisi varmıdır? Tüm ayrıntılar yazımızın devamın da.

Meme ağrısı , memede sertlik , memede şişlik,memede yumru bunlar elinize geliyorsa mutlaka hekime görünün. Bu saydıklarımızı meme kanserine hemen yormayın. Bunlar memede kist olduğunu işaret edebilir. Meme kistleri içinde sıvı olan keseciklerdir ve genelede memenin iç - dış kadranında süt kanallarında görülmektedir. Daha çok hiç doğum yapmamış bebek emzirmemiş kadınlarda meme kistleri görülebiliyor.

Ayrıca emziren annelerde de memede kist görülebiliyor. Genelde bunlar mastit süt apsesidir. Sıtma ,yüksek ateş, gögüste kızarıklık,gögüste ağrı gibi yakınmalar gösterir. Süt apsesi mümkünse hekim tarafından boşaltıllır ve ilaç tedavisi uygulanır. Süt apsesi ortadan kalkana kadar tedavi devam eder. Meme kistleri genellikle iyi huyludur ve çoğu kansere dönüşmezler. Meme kisti olan hastalara tavsiyemiz çok fazla kahve , çay , cola , sigara gibi içeceklerden uzak durmalarıdır. Her kadın düzenli aralıklarla kendi kendine meme muayenesi yapmalı , 6 ayda bir meme kontrolüne gitmelidir. Meme kistleri ile ilgili detaylı bilgileri vermeye devam edicez .

Öncesi ; Memede Kist Neden Olur ?
Meme kistine ne iyi gelir? Adlı konularımızı da incelemnizi öneriyoruz.memede kist.jpg
Kistler yumuşak özellikte üzüm tanesi gibi hissedilir. Genellikle 30-50 yaşlarındaki kadınlarda etkili olur, menopozla birlikte kaybolurlar. Kistlerin meme kanserini tetikleyici özelliği bulunmamaktadır. 2 cm den küçük olanlar yalnız ultrasonla ve mamografi ile tespit edilir, yakınmaya neden olmazlar. Bunlar ağrıya neden olmazlarsa tedaviye gerek kalmaz. Büyük olanların içerisinden iğneyle sıvı çekilebilir. Sıvı berrak olursa ve kist kaybolursa herhangi bir sorun olmaz. Ancak kanlı bir sıvı olursa ve kist yok olmazsa, kistten doku alınarak incelenmesi gerekir.

Göğüste kist ağrıya neden olur mu?

Kadınlar göğüslerindeki ağrı yakınmasıyla sıkça doktora başvururlar. Sağlıklı olan kadınların çoğunda bile hafif ya da orta şiddette göğüs ağrıları olabilir. Bunlar adet döneminden önce görülen göğüs ağrısıdır. Kadınların göğüs ağrısında en fazla korktukları konu meme kanseri oluşumudur. Özellikle aşırı kafein tüketimi, stres gibi etkenler bu ağrıların artmasına neden olur. Ancak meme kanseri hastaların pek azında ağrı yakınması gelişebilir. Adet döneminden bağımsız olarak ta göğüs ağrıları olabilir. Bazı ağrılarda dönemsel etkili olabilir. Göğüs ağrıları en fazla göğüslerde olan yapısal değişimlerden, kistlerden ve iltihaplardan kaynaklanır. Göğüs ağrısı doğurganlık çağında olan kadınlarda çok sık etkili olabilir. Bazı kadınlarda ailesinde yakın bir zamanda meme kanseri teşhisi yapılmış ise kendileri de göğüs ağrısı nedeniyle doktora giderler. Bu kadınlarda gözle görülebilen objektif bir tıbbi neden bulunamaz. Özellikle kanser endişesi olan kadınların göğüslerindeki ağrıdan ziyade, göğüslerinde olabilecek kitlelere, kistlere yoğunlaşması daha doğru olur.

Fibrokistik Meme

• Kadınların %80’inden fazlasında görülen meme yapısıdır.
• Değişik sayı ve boyuttaki kistler (yuvarlak ince bir zar içinde sıvı birikimi) ve bağ dokusu artışı ile kendini belli eden nodüler yapılardan oluşur.
• Kistler, genellikle takip gerektirmeyen özelliksiz basit kistlerdir:
1. Özellikle regl öncesi memedeki ödemin ve kistler içindeki sıvının artmasına bağlı batma, zonklama, dolgunluk tarzında ağrılar olabilir. Bazen bu
ağrılar tüm ay boyunca devam edebilir. Meme ağrısı her zaman bir meme cerrahı tarafından değerlendirilmeli ve memede ağrıya neden olan farklı
bir yapı olmadığı uygun radyolojik tetkiklerle belirlenmelidir.
2. Memede çok sayıda kist varlığında, yeni oluşan kitleler fark edilmeyebilir ya da kist olduğu zannedilerek ihmal edilebilir. Bu nedenle kadının kendi
meme yapısını tanıması ve yeni oluşumları fark edebilmesi için ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması ve senede bir kez de
doktor muayenesi ve radyolojik görüntüleme ile takip edilmesi önerilmektedir.
• Bazen kist duvarında kalınlaşma, kist içinde farklı bir lezyon, ya da içindeki sıvının kıvamında artış tespit edilir. Komplike ve kompleks kistler
olarak adlandırılan bu kistlerin varlığında daha yakın takip (3-6 ay gibi), biyopsi yapılması ya da lezyonun tamamının çıkartılarak histopatoljik
değerlendirme yapılması önerilir.
• Fibrokistik meme yapısında kistlerin iç yapısını en iyi ultrasonografi gösterir. Gerektiğinde manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi ek tetkikler
önerilebilir.

Benign (iyi huylu) Meme Lezyonları

• Fibroadenom:
- Memenin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Kansere dönüşüm beklenmez.
- Çoğu zaman radyolojik görüntüsü tanı koymak için yeterlidir. Radyolojik ya da klinik şüphe halinde iğne biyopsisi ya da cerrahi biyopsi ile
tanı konur.
- Hastanın yakın akrabalarında kanser varsa, fibroadenom boyutları büyükse, takipte büyüme ya da şekil değişikliği saptanmışsa, memede estetik
kusur oluşturan deformiteye neden oluyorsa ve hasta, takip etmek istemiyorsa cerrahi olarak çıkartılır.
- Bunun dışında, biyopsiye gerek görülmeyen vakalarda 6 ay ara ile en az 2 yıl ultrasonografi ile kitlenin takip edilmesi, takipte büyüme ya da şekil
değişikliği saptanması halinde cerrahi olarak çıkartılması önerilir.

• Memenin filloid tümörü (sistosarkom filloides):
- Özel bir grup oluşturur. Hızlı büyür ve tüm meme dokusunun yerini alabilir. İyi huylu olanları geniş çıkartılmalıdır, yoksa tekrarlar. Kötü huylu
olanlarda patoloji sonucuna göre risk analizi yapılır.
• Duktal Ektazi:
- Süt kanallarının genişlemesidir. Başta emzirmiş kadınlar olmak üzere sık görülür.
- Eşlik eden lezyon ve genişleyen kanalın duvarında başka lezyonlar olup olmadığı ultrasonografi ile değerlendirilir.
- Meme başından akıntı ve ağrı gibi yakınmalara neden olabilir.
- Eşlik eden lezyon varlığında ve yakınması olan hastalarda, genişlemiş kanal ya da meme başı arkasındaki tüm kanallar çıkartılarak tedavi edilir.

• Memenin İltihabi Hastalıkları (Mastit):
- Memede kızarıklık, şişlik, sıcaklık ile karakterizedir.
- Emziren kadınlarda süt birikimine bağlı gelişir. Çoğu zaman memenin pompa ve emzirme ile boşaltılmasını takiben tedaviye gerek kalmadan geriler.
- Emzirme ya da gebelik dönemi dışında gelişen mastitler mutlaka cerrah tarafından değerlendirilmeli ve radyolojik tetkiklerle nedeni ortaya konmalıdır.
Çoğu zaman iltihabi hastalıklara bağlıdır ancak bazı durumlarda meme kanserinin bir bulgusu olarak karşımıza çıkabilir.

• Jinekomasti:
- Erkekte meme büyümesidir.
- Vücutta östrojen/testosteron oranının bozulması ile ortaya çıkar.
- Çeşitli ilaçların yan etkisi olarak görüldüğünde ilacın kesilmesi ile kaybolur. Ancak bazen karaciğer hastalığı, tetis tümörü ve tiroid bozuklukları
gibi durumlarda da görülebilir.
- Erkekte meme büyümesi varsa mutlaka bir cerrah tarafından değerlendirilmeli ve bunun kitle nedeniyle olmadığı (erkek meme kanseri) anlaşılmalıdır.
Gerektiğinde radyolojik tetkiklerle tanı doğrulanır. Sonrasında endokrin uzmanı tarafından nedene yönelik araştırma yapılır. Neden bulunursa
tedavisine gidilir, neden yoksa operasyon önerilebilir.

• Lipom/hamartom/radial skar/intraduktal papillom:
- Lipomlar(yağ bezesi) iyi huyludur, şüphe uyandırmıyorsa biyopsi yapılması ya da çıkartılması gerekmez.
- Hamartomlar memenin ender görülen iyi huylu tümörleridir. Kitle oluştururlar. İçinde meme dokusu bulunduğu için bu lezyonlarda kötüye
dönüşüm olabilir. Tedavi lezyon bütün olarak çıkartılmasıdır.
- Radial skar, memenin klinik ve radyolojik olarak meme kanseri ile karışabilen lezyonlarıdır. Meme kanseri ile birlikte görülebilir, Cerrahi olarak
çıkartılması önerilir.
- İntraduktal papillom memedeki süt kanalları içinde oluşan ve çoğu zaman meme başından kanlı akıntı ile karakterize lezyonlardır. Genellikle iyi
huyludur, ancak memede özellikle çevresel yerleşimli ve çok sayıda olanlarda eşlik eden kötü huylu lezyonlar olabilir. Klinik/radyolojik şüphe
halinde ve meme başı kanamaları can sıkıcı bir hal aldığında cerrahi olarak çıkartılmalıdır.

Malign (kötü huylu) Meme Lezyonları

• Proliferatif meme lezyonları
- Patolojik incelemede özellikle “atipi” saptanması halinde kanserleşme potansiyeli artar. Eşlik eden kötü huylu lezyonlar olabilir. Cerrahi olarak
çıkartılmalıdır.

• Lobuler karsinoma in situ
- Varlığında her iki memede ve herhangi bir odakta meme kanseri gelişme riski vardır. Meme taraması ve takibi iyi yapılmalıdır. Akrabalarında yoğun
kanser hikayesi
olan kişilerde kanser gelişimini önlemeye yönelik ilaç kullanımı ya da cerrahi (bilateral önleyici mastektomi) önerilebilir.

• Duktal karsinoma in situ
- Çıkartılmazsa kansere dönüşür. Eşlik eden kanser yoksa cerrahi olarak çıkartılması yeterlidir.
- Tedaviye radyoterapi eklenmesi tekrarlamayı önler.

• Meme kanseri
- Meme kanserinin en sık bulgusu memede kitledir. Bu nedenle her kadın ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalı ve memesini
tanımalıdır. Memesinde farklılaşma hissettiğinde mutlaka muayene için cerraha başvurmalıdır.
- Meme kanseri taramasına 40 yaşında başlanır. Bazı özel durumlarda daha erken yaşlarda başlanabilir. Taramada mamografi kullanılır. Mamografi
ile elle muayenede ve ultrasonografide tespit edilemeyen meme kanserinin öncü lezyonları henüz kansere dönüşmeden ya da kanser çok erken
evrede saptanabilir.
- Kanser tanısı biyopsi ile ya da çıkartılan lezyonun ameliyatta ya da ameliyat sonrası histopatolojik incelenmesi ile konabilir.
- Klinik ya da radyolojik şüphe varlığında iğne biyopsisi sonucu temiz de çıksa memedeki lezyon cerrahi olarak çıkartılmalı ve tamamı incelenmelidir.
- Uygun cerrahi yöntemle tedavi edilir. Ameliyat öncesi kitleyi küçültme amaçlı kemoterapi uygulanabilir, cerrahi sonrası ışın tedavisi ve/veya
kemoterapi ve/veya hormon tedavisi uygulanması gerekebilir.
- Tedaviler bittikten sonra hastalık nüksünü değerlendirmek için belli aralarla takibe devam edilir.

Memede Kanser Taraması

- Memede kanser taraması mamografi ile yapılır.
- Yüksek riskli kadınlarda 40 yaşından önce taramaya başlanabilir. Tarama yöntemi olarak genç ve yoğun meme yapısı olan kişilerde manyetik
rezonans görüntüleme (MRI) kullanılabilir.
- Risk faktörü olmayan kadınlarda taramaya 40 yaşında başlanır, senede bir uygulanır. Klinik ya da radyolojik gereklilik halinde mamografiye diğer
radyolojik tetkikler eklenebilir.
- Öncesinde mukayese amaçlı baz mamografi çekilebilir.
- Senede bir kez mamografi çekilmesi ile alınan radyasyon oranı düşüktür.
- 20 yaşından itibaren her kadın ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır ve 30 yaş üzerinde doktor muayenesine başlanmalıdır.
- Meme kanseri riski yaşla arttığı için kişi tarama merkezine gelebildiği sürece taramaya devam edilmesi önerilmektedir.

Göğüs ağrıları nasıl ortaya çıkar?

Döngüsel olan ağrılar: Bu tür göğüs ağrıları 20-30 yaşları arasında etkili olur. Ağrılar adet kanaması öncesinde başlar ve iki göğüste etkili olur. Adet dönemi bitince ağrılarda azalarak kaybolur. Bunlar künt özellikte ağrılardır ve menopoza kadar etkili olabilir.
Döngüsel olmayan ağrılar: Bu ağrılar 40 yaş üzeri kadınlarda etkili olur. Genellikle tek taraflı, yakıcı özellikte ve sabit bir ağrı şeklindedir. Ağrılar göğüslerdeki kistlerden, iltihap ya da yapısal değişikliklerden kaynaklanır.
Göğüs dokusu dışından kaynaklana ağrılar: Bu ağrıların göğüslerle alakası yoktur. Ancak göğüsleri etkileyecek kadar şiddetlidir.
Göğüs ağrısını azaltmak için tavsiyeler

Kadının göğüs yapısına uygun destekleyici sutyen, sporcu sutyeni kullanarak, göğüs hareketlerini azaltması sağlanmalıdır. Hassas zamanlarda bile sutyenler devamlı kullanılmalıdır. Göğüslere ıslak ve sıcak havluyla kompres yapılmalı, kahve ve sigara tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Ayrıca en önemli etken olan stresin kadının yaşamından uzaklaştırılması gerekir.
 
Sevimli cadı

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
Ben duş alırken kendi kendime meme muayenesi yaptım. Ve tesadüfen gögüsümde kist olduğunu gördüm.Düzenli olarak 6 ayda 1 meme kontrolü için genel cerraha gidiyorum. Bir defasında gögüsümdeki kisti enjektörle boşalttılar.Çok ağrı yapıyordu . Şimdi stres yapmamaya ve doktorumun önerilerine dikkat etmeye çalışıyorum.Çok faydalı bilgiler adminim paylaşım için teşekkürler.
 

Benzer İçerikler

Üst