Mobİlyanin İnsan YaŞamindakİ Yerİ Ve Önemİ

M

Misafir

Forum Okuru
Mobİlyanin İnsan YaŞamindakİ Yerİ Ve Önemİ
Problem

İyi tasarımın günümüz piyasalarında ne kadar etkin bir unsur olduğu büyük ölçüde kabul edilmiş bir gerçektir. Tasarım girdisinin birçok sektöre göre daha yüksek olduğu Mobilya endüstrisinde tasarımın rekabet üzerinde etkisi de doğal olarak çok daha fazladır. En temel düzeyde, eğer bir tasarım müşteri ihtiyaç ve isteklerine uygun, firma tarafından imal edilebilen, kâr bırakarak satılabilen ve firmanın piyasadaki imajına olumlu katkı yapan bir mobilya ortaya çıkartıyorsa, bunu iyi bir tasarım olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak sektördeki birçok yönetici bunlara ek olarak, karını yükseltmek, rakiplerinin ve kopyacıların kendi pazar payını ele geçirmesini önlemek, maliyet avantajları elde etmek ve mevcut ürünlerin satışı düşerken, aynı derecede başarılı yeni ürünleri hızla pazara sürmek isteyecektir.

Mobilyanın ilk olarak hangi tarihte kullanılmaya başlandığını tespit etmek çok zor. Ancak milattan önceki yıllarda taştan veya ağaç yaprakların, bitkilerin veya hayvan derisinden tasarlanan bir yatak ile günümüzdeki ergonomik, rahat ve yumuşak bir yatak arasındaki farkı anlamak çok daha kolaydır. Bu farkın oluşmasının en büyük nedeni ise insanların sürekli yeniliğe ve güzelliğe gereksinim duymasıdır. Bu gereksinimler da mobilyanın insan ihtiyaçlarının göz önüne alınarak tasarlanmasıyla meydana gelir.

Günümüzde teknolojik gelişmeler tasarımı etkiliyor. Endüstriyel parçalarla bilimsel teknik detaylar bir araya getirilip yeni mobilyalar ve ürünler tasarlanıyor. Bilgisayar ortamı ve programlar tasarımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Bu çalışmada tasarım ve model geliştirme konusundaki gelişmeler incelenip derin bir literatür taramasına gidilmiştir. Bu çalışma sonucunda tasarımın niteliği hakkında uygulayıcılara yani mimarlara, iç mimarlara ve kullanıcılara geniş bilgi vermiştir.Amaç
Bu araştırma tezinin yapılmasındaki amaç tasarım öğeleri, ilkeleri, tasarım sürecinde tasarımı etkileyen faktörleri yani işletme politikalarını yöresel değerleri, pazarlama olanaklarını kısacası mobilyada tasarım ve model geliştirmeye ait temel bilgileri, tanıtmak ve bilgi toplamak amacıyla tasarım ve model geliştirme hakkında araştırma tezi yapılmıştır.

Önem
Mobilya endüstrisinde çok sayıda firma ve çok farklı ürünler bulunmakta, bu ürünler diğer sektörlerdeki ürünlere göre daha büyük bir hızla geliştirilmekte, pazarlanmakta ve satılmaktadır. Gümrük Birliği gibi süreçlerle Türk mobilya endüstrisini giderek daha fazla etkilemeye başlayan küreselleşme ise,pazardaki rakip firma ve ürün sayısını daha da arttırarak, rekabeti büsbütün körüklemekledir. Artan rekabet koşullarında ürün kalite ve fiyatı giderek standartlaşırken, herkesin mal satmaya çalıştığı kalabalık bir pazarda işler, dayanıklılık, ergonomi ve estetik gibi asıl ürün niteliklerinin olduğu kadar fiyat ve kalite gibi niteliklerinde büyük oranda belirlendiği yeni ürünlerin TASARIM süreci rekabet gücü açısından s...
 
Üst