Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !
Sözcük anlamı ipotek olan "mortgage", konut sahibi olmak isteyenlere finans kuruluşlarınca konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında 15 - 20 gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasını öngören bir tür gayrimenkul finansman sistemini ifade etmek için kullanılıyor. Türk Dil Kurumu "mortgage" sözcüğü için "tutulu satış" ifadesini öneriyor.
Bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terim. İpotekli satış, ya da Mortgage'lı satış olarak da adlandırılır.
Tutulu satış genellikle taşınmaz mal (çoğunlukla da yapı) satınalımlarında kullanılır. Bu gibi satışlarda, parasal kurumlar ödünç verdikleri tutar (kredi) geri ödenene dek, taşınmaz mala el koyabilme yetkisini ellerinde tutarlar. Bu tutu, parasal kurumların ödünç verdikleri para için bir güvence niteliğindedir. Bu yöntem, özel ya da tüzel kişilerin, bir taşınmaz malın ederi kadar paraları başlangıçta olmasa da, malı alıp, genellikle 15-30 yıllık süre içerisinde parça parça ödemelerini ve sonunda da tümüyle sahip olmalarını sağlar. Ödeme tamamlandığında, tutu durumu ortadan kalkar.
Ödünç verilen tutar, ödünç isteyenin geri ödeme kapasitesine (genellikle aylık gelirinden giderleri çıkarıldıktan sonra hesaplanır) ve satın alınmak istenen taşınmaz malın "Hemen Paraya Çevrilebilir Değeri"ne (HPÇD) bağlıdır. HPÇD genellikle malın değerinin %75'i ile %90'ı arasında olur ve borcun ödenememesi durumunda malın parasal kurumca hemen satılabileceği tutara denk gelir. Tutu yöntemiyle alınan mallar, borcun ödenememesi durumunda, parasal kurumca, genellikle ederinin biraz altında beklemeden satılırlar.
Tutu yöntemiyle ödünç alınan tutarın geri ödenmesinde, genellikle o ülkedeki vergi yasalarına ve ödünç alanın alabileceği rizikolara bağlı olarak değişik parasal yapılar kullanılır. Örneğin borç faizlerinin vergiden düşülebildigi ülkelerde, geri ödemelerin sanki hepsi faiz ödemesiymiş gibi yapılandırılır. Ya da, ödünç alınan tutarın değişik oranlardaki bölümü (ödünç alanın riziko seçimine göre) borsa fonlarına yatırılarak ödemeler oradan gelen gelirle yapılır.
Birçok ülkede, özellikle de gelişmiş ekonomilerde, ev, işyeri satınalımlarının tutu yöntemiyle yapılması çok olağandır.
 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Mortgage'ın yararları • Konut edinimi kolaylaşacak
 • İnşaat sektörü canlanacak
 • Kayıtdışılık ortadan kalkacak
 • Ruhsatlı konut üretimi artacak
 • Finans sektörü sağlıklı bir derinlik kazanacak
 • Konut yapımında planlamanın önemi artacak
 • Sistem ekonomiye canlılık ve refah artışı sağlayacak

 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Mortgage'ın genel kuralları
* Vade ve faizler piyasada belirlenecek.
 • Sabit faiz ve değişken faizli kredi imkânları sunulacak.
 • Sistemden imarlı binalar yararlanacak.
 • Proje ve inşaat safhasındaki konutlar da mortgage'a dahil olacak.
 • Sistemde, gayrimenkulle ilgili yaş, semt, kredi vadesi gibi sınırlamalar olmayacak.
 • Sisteme belli bir peşin para ile girilebilecek.
 • Banka üç ay kredi taksitini ödeyemeyenin evini satma hakkına sahip olacak.
 • Bankalar sözleşme yapmadan önce müşteriye bilgi formu verecek.
 • Borcunun kalanını kapatmak isteyenler anapara artı yüzde 2 faiz ödeyecek.

 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Mortgage'ın püf noktaları • Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'nun tüketiciye verilmesini takip eden bir işgünü geçmeden imzalanan sözleşme geçersiz olacak...
 • Konut finansmanı sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu. Sözleşmede öngörülen şartlar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek.
 • Borçlunun temerrüde (Borcunu ödeyememe) düşmesi halinde banka borçluya temerrüt tarihinden itibaren beş işgünü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlü.
 • Konut satışa çıkarıldığında banka kıymet takdiri yaptıracak. Kıymet, satıştan en az 10 iş günü önce size bildirilecek. Banka takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi konutun satışını yapmak zorunda.

 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Sözleşmede neler olacak? • Konut kredisi sözleşmeleri için kredi tutarı.
 • Konuta ilişkin bilgiler.
 • Yıllık bazda faiz oranı.
 • Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibariyle dağılımı.
 • Değişken faizli sözleşmelerde baz alınan endeks ve faiz oranındaki değişmenin hesaplanma yöntemi.
 • İlk yıl için aylık, kalan yıllar için yıllık hazırlanan, anapara, faiz, diğer giderler, kalan anapara, dönemler için geri ödeme tutarının yer aldığı ödeme planı.
 • Geri ödeme sayısı, ödeme tarihlerinin her ayın kaçıncı günü yapılacağı, belirlenen aylık ödeme gününü resmi tatile gelmeösi durumunda ödemelerin ne zaman yapılacağı, ilk ve son ödeme tarihleri.
 • Ödemelerin yapılamaması halinde, akdi faiz oranının % 30 fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı.

 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Mortgage nasıl işleyecek? • Sade bir vatandaş müteahhitten ev alacak.
 • Mortgage Kanunu ile "Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı" adıyla oluşturulacak profesyoneller evin değerini belirleyecek.
 • İpotek kredili konutlar zorunlu olarak sigortalandırılacak.
 • Evin değerinin en az dörtte biri peşin ödenecek.
 • Kalan kısmı için bankalar, devreye girecek.
 • Banka, kredi karşılığı ipotek senedi düzenleyecek.
 • İpotek senetleri bir havuzda toplanacak. Bunun için İpotek Finans Kuruluşu (İFK) kurulacak.
 • Bankalar, portföylerindeki senetleri komisyon karşılığı İFK'ya devredecek.
 • İFK, ipotek senetlerini menkul kıymete dönüştürecek. İpotek senedi üzerinden varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edecek.
 • İpotek Yatırım Kuruluşları da alacağa dayalı menkul kıymetleri borsada ihraç edecek.
 • Ödeme riski konusunda sigortacılık sistemi de devreye girecek. Eğer kişi iki ay içinde yükümlülüğünü yerine getirmezse gayrimenkulün elden çıkarılması gerekecek.

 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Mortgage'nin Türkiye'ye getirisi

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, Türkiye'de, istihdama dolaylı etki yapan finansman kaynaklarının henüz gelişmediğini belirterek, mortgage sisteminin, Türkiye'deki işsizliğin çözümünde anahtar role sahip olacağını belirtti. Vorkink, "Mortgage'ın, Türkiye'de istihdamı artıracak çok önemli bir mali enstrüman olacağına inanıyoruz" dedi. Mortgage sisteminin Türkiye'de tam olarak faaliyete geçmesinin ardından, istihdamın tetikleneceğine dikkat çeken Vorkink, şunları kaydetti: "Halen GSYH'nin yüzde 0.5'inin altında bir paya sahip olan mortgage'in, en çok istihdam yaratacağı sektör inşaat olacak. İnşaatı, hizmetler ve sanayi izleyecek."
 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Konut Kredisi ve İpuçları ! Konut kredisi, konutun teminat altına alınması şartıyla verilen bir tüketici kredisidir. Konut kredisinin vadesi 5 ila 30 yıl arasında değişmektedir.
Türkiye’de uygulanan konut kredilerindeki faiz sabittir. Yani kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmemektedir. İlk başta bakıldığında, faizin sabit olması tüketiciler açısında oldukça avantajlı görünmektedir. Ancak bankalar kredi maliyeti riskini, alınan kredi faizinin içinde hesapladıkları için sabit faizli kredilerin oranları, olması gerektiğinden daha da yüksektir. Değişken faiz sistemi ise henüz bankalarca uygulanmamaktadır. Mortgage yasası ile hayata geçecektir.
Değişken faizli kredi ise, belirlenen birendekse göre, kredi taksidine uygulanan faizin de değişmesi anlamına gelir. Böylelikle piyasadaki faizler düşerse, aylık taksitler düşer; tam tersi olarak da faizler yükselince taksitler yükselir. Ancak değişken faizli kredilerde, bankalar, kredi maliyetini kredi alan kişiye yansıttıkları için, bu sistemde uygulanan faiz oranları daha düşüktür. Mortgage yasası ile bu faiz sisteminin gelerek, genel konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi beklenmektedir.
 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Konut kredisi faizi ve çeşitleri nedir? Konut kredisi almadan önce baktığımız ilk şey, bankaların uyguladıkları konut kredisi faiz oranları ve vadeleridir. Peki konut kredisi faizi dediğimiz şeyin detayları nedir? Gördüklerimizin haricinde konut kredisi faizi hesaplamalarının içinde neler gizlidir.
Sizlere konut kredi faizinin nasıl işlediğini ve konut kredisi hakkında bazı detayları açıklamak istiyoruz.
Konut kredisi faizi çeşitleri

Türkiye’de bilindiği üzere iki tip konut kredisi vardır:
1) YTL bazlı krediler
2) Yabancı döviz kuru bazında krediler (USD veya EURO)
Konut kredileri geri ödemeleri sabit aylık taksitler halinde yapılmaktadır. Yani kredi vadesi boyunca, uygulanacak faiz oranı banka tarafından sabitlenmektedir ve bu sabit faiz oranı üzerinden aylık ödemeler çıkarılmaktadır.
Faiz oranlarına baktığımızda yabancı döviz bazlı kredilerde uygulanan faiz oranları daha düşüktür. Bunun nedeni, kredi için verilecek nakiti bankaların yurtdışından borçlanmalarıdır. Bankalar aldıkları bu borcu, yine döviz bazında geri ödeyecekleri için YTL bazında verilecek kredilerde kur riski taşımaktadırlar. Bu nedenle bu kur riskinin bedeli, aylık kredi faizinin içine yedirilmektedir. Yabancı döviz kuru bazında verilen kredilerde, bu kur riski olmadığı icin faiz oranlari sadece bankanın borçlanma maliyetini içermekte ve daha düşük olmaktadır.
 
Ce: Mortgage Nedir ? Mortgage Hakkındaki Her şey !

Konut Kredilerinin faiz haricinde işlem masrafları vardır. Bu masraflar ya alınan kredi tutarından düşülür ya da kredi almadan önce bankaya ödenir. Bu masraf kalemleri başlıca:

1) Kredi İşlem Masrafı - Komisyon ve Dosya masrafı ya da sadece Komisyon olarak alınmaktadır. (Kredi tutarının belirli bir %'si olarak alınmaktadır)
2) Ekspertiz Ücreti (Alınan evin metrekaresine göre değişen sabit bir ücrettir
3) Kredi Hayat Sigortasi (Kredi tutarının belirli bir %'si olarak alınmaktadır)
4) Zorunlu Deprem Sigortası - DASK- (Konutun yeri, yaşı, metrekaresine göre değişmektedir. Bina inşaat maliyeti 100,000 YTL'ye kadar olan binalar için deprem teminatının sigorta şirketi tarafından ödenmesini sağlar)
5) Konut Sigortası (Konutun yeri, yaşı, metrekaresine göre değişmektedir. Zorunlu Deprem sigortası bina bedelinin 100,000 YTL'ye kadar olan kısmının ödenmesini sağlar, eğer ev bedeli daha yüksekse bina bedelinin aşan kısmı için sigorta yaptırmanız gerekmektedir)


Bazı Bankaların Kredi Masraf Tutarları • Akbank: İşlem masrafı kredi tutarının %2'si (asgari 1,000 YTL), Ekspertiz ücreti 330 YTL ile 1100 YTL arasındadır. Kredi hayat sigortası kişisel özelliklere göre değişmekle beraber yıllık prim kredi tutarının binde 7,3'üdür.
 • Garanti:60 aydan uzun vadelerde işlem masrafı kredi tutarının %1'i, Ekspertiz ücreti 400 YTL, Dosya Masrafı 50,000 YTL'ye kadar 500 YTL sonrasında 1.000 YTL'dir.
 • YKB: İşlem masrafı 3-60 ay vade icin kredi tutarının %0.5'i. 61-120 ay vade için %1'i. 121-240 ay vade için %2'sidir (asgari 1,000 YTL), Ekspertiz ücreti 200 YTL
 • HSBC: İşlem masrafı kredi tutarının %2'si (asgari 500 YTL), Ekspertiz ücreti kredi tutarının %0,6'sı kadardır minimum 400 YTL maksimum 500 YTL'dir.
Örnek Masraf Tutarı
Buna göre 100,000 YTL kredi alınırsa oluşacak örnek masraf tutarı
1- İşlem masrafı: 2,000 YTL
2- Ekspertiz: 300 YTL
3- Kredi Hayat Sigortası: 730 YTL
4- Konut Sigortası: 400 YTL
5- DASK: 70 YTL
TOPLAM: 3,500 YTL
 
Geri
Üst