Nedensiz Zenhinleşme

Nedensiz Zenhinleşme
1. Nedensiz Zenhinleşme: Hiçbir neden yokken zengin olunması. Komş-unun tavuğu kümesime 2 tane yumurta bıraktı. Bu durumda nedensiz zenginleşme vardır.
Hiçbir neden yokken zenginleşen borçludur. Arkadaşıma borçlu olduğumu sanıp 10 milyon lira verdim ama borçlu değilim. BEnim mal varlığım azaldı ama diğerinin ki arttı . Neden yok
2. Nedensiz Zenginleşmenin Koşulları

Nedensiz Zenginleşmenin Olması İçin 4 koşul gereklidir.
  1. TAraflardan biri zenginleşecek yani mal varlığında artış olacak. veya beklenen azalma yapılmamış engellenmiş ise. Borcum vardı ödemedim dolayısı ile mal varlığım arttı.
  2. MAl varlığının azalması, fakirleşme.
  3. Fakirleşmenin bir nedenini olmaması gerekir.
  4. Zenginleşme ile fakirleşme arasında bir nedensellik ilişkisinin olmaması gerekir.
Fakirleşen taraf dava açabilir. Nedensiz zenginleşme sonucundaki davalar ikincil ( tarihi nitelikte) davalardır. Eğer bir kişi zararını hukuki işleme, mülkiyete haksız eyleme dayanmıyorsa nedensiz zenginleşme davası açabilir. Kişinin zararı hukuki işleme, haksız eyleme dayanıyorsa nedensiz zenginleşme davası açılamaz. İade ile yükümlü kişi iyi niyetli ise arta kalan miktarı. tutarı öder, iyi niyetli değilse nedensiz zenginleştiği miktar ya da tutarın hepsini öder.
Bu davalar için de 1 ve 10 yıllık zaman aşımı süresi geçerlidir.
 
Üst