Pargalı Damat İbrahim Paşa Hayatı ve Neden Öldü

Pargalı Damat İbrahim Paşa Hayatı ve Neden Öldü
Pargalı İbrahim Paşa son zamanlarda yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisi yüzünden hayli tartışılan bir isim. İbrahim paşa sarayı nerede, İbrahim paşa konağı, damat İbrahim paşa hayatı, İbrahim paşa nasıl öldü, İbrahim paşa ne zaman öldü, İbrahim paşa neden asıldı, İbrahim paşanın ölümü, pargalı ibrahim paşa hayatı, pargalı ibrahim paşa kiminle evlendi, pargalı ibrahim paşa sarayı, pargalı ibrahim paşa evliliği, ibrahim paşa ve Hatice sultan, ibrahim paşa ve Hürrem sultan gibi tüm merak ettiklerinize bu yazıda cevap vermeye çalışacağız.
Pargalı Damat İbrahim Paşa Osmanlı tarihinde İbrahim paşa olarak bilinen Sadrazamlardan biridir. Pargalı Damat İbrahim Paşa Kanuni döneminin kudretli paşalarındandır. Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı, ölümü, sarayı, evliliği ile pek çok konuda tartışma konusu olmuştur. Özelikle son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile birlikte Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı ile ilgili çokça merak edilen konular vardır.
Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı süresince Kanuni ve diğer saltanat ferleri tarafından takdir gördüğü için Makbul İbrahim Paşa olarak anılmıştır. Ancak öldürülmesi ile birlikte Maktul İbrahim Paşa adı ile anılmıştır. Pargalı Damat İbrahim Paşa sanata, heykele ve batı medeniyetlerine olan merakından dolayı Frenk İbrahim paşa olarak da inlenmiştir. Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı süresince Müslüman olmadığı, gizli Hıristiyan olduğu yönünde dedikodulara maruz kalmıştır.
Pargalı İbrahim Paşa bilindiği kadarı ile 1493 yılında doğmuştur. Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Parga’da dünyaya geldiği için Pargalı İbrahim Paşa olarak anılmaktadır. 1536 yılında boğularak öldürülmüştür. 1520’li yılların başından öldüğü tarihe kadar Pargalı İbrahim Paşa Kanuni’nin Sadrazamlığını yapmıştır. Pargalı İbrahim Paşa hayatı boyunca Osmanlı siyasi, askeri ve toplumsal hayatında önemli rol oynamıştır.
Pargalı İbrahim Paşa aslen Rum ya da İtalyan aslılı olarak tahmin edilmektedir. Henüz 6 yaşında iken korsanlar tarafında kaçırılarak Manisa’ya getirilmiş ve dul bir kadına satılmıştır. Manisa’nın bilinen ailelerinden olan bu kadın Pargalı İbrahim Paşa’nın iyi bir eğitim almasını ve iyi yetişmesini sağlamıştır. O dönemde bir eyalet olan Manisa’yı şehzadeliği döneminde Kanuni yönetmektedir. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile keman çaldığı sırada şehzadenin oradan geçmesi ile tanışmıştır. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni’yi etkilemeyi başarmıştır. Şehzade Kanuni onu maiyetine alarak dostluk kurmuş ve ölüm emrini verdiği güne kadar maiyetinden ayırmamıştır. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile tanıştıktan sonra hızlı yükselişi başlamış, Kanuni’nin tahta geçmesi ile birlikte Sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Pargalı İbrahim Paşa ailesini sadrazam olduktan sonra İstanbul’a yanına aldırmış ve bu olay kayıtlara geçmiştir. Pargalı İbrahim Paşa’nın babası bir balıkçıdır.
Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile tanıştığı günden sonra sürekli yanında bulundu. Kanuni’nin tahta geçmesinden sonra aralarındaki güven ilişkisi sayesinde onun hasodabaşısı görevini üstlendi. Pargalı İbrahim Paşa Osmanlı Devleti’nde Sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ve Seraskerlik gibi görevler olmak üzere en üst düzeylerdeki görevlerde bulundu.
Pargalı İbrahim Paşa hayatı boyunca Osmanlı yönetiminde çok etkin oldu. 1521′de Belgrad’ın Fethi sırasında Kanuni’nin yanında yer alıyordu. 1522′de Rodos seferinde bulundu. Bu seferin ardından Kanuni tarafından sadrazamlığa getirildi. 1524′te Sultan Süleyman’ın kız kardeşi ile evlendi. Pargalı İbrahim Paşa Hatice Sultan arasında dizide anlatıldığı gibi bir aşk ilişkisi olduğuna dair bir kaynak bulunmamaktadır. Ancak Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ilişkisinin ne kadar ileri olduğuna bu durum oldukça önemli bir delildir. Pargalı İbrahim Paşa Hatice Sultan ile evliliğinin son dönemlerinde aralarının açılması yüzünden de Kanuni’ni gözünden düştü. Zira Kanuni Hatice Sultan’a düşkünlüğü ile bilinmektedir.
Mısır’da çıkan isyanı bastırmakla görevlendirilen Pargalı İbrahim Paşa asayişi sağlamakla kalmadı. Kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Pargalı İbrahim Paşa Mısır’da pek çok ıslahat ve yenilikler gerçekleştirdi. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile birlikte Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı.
Pargalı İbrahim Paşa Anadolu isyanlarının bastırılmasında da etkin bir rol oynadı. O dönemde Anadolu Türkmen ve Alevi toplulukları sık sık Osmanlı’ya karşı isyana girişti. Pargalı İbrahim Paşa Alevi isyanlarını kanlı bir biçimde bastırdı.
I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferinde de Pargalı İbrahim Paşa Kanuni’nin yanında yer aldı. Pargalı İbrahim Paşa’nın devlet idaresindeki gücünün en önemli göstergesi Avusturya imparatorunu Osmanlı sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’dır. Bu dönemde Safevi Devleti’ne karşı düzenlenen Irakeyn Seferi’nin hazırlıkları ve cephelerinde de Pargalı İbrahim Paşa bizzat görev almıştır. Tebriz’i alan Pargalı İbrahim Paşa daha sonra Bağdat’ta bulunan Kanuni’nin birlikleri ile buluştu.
Pargalı İbrahim Paşa Kanuni döneminin en önemli ve güçlü figürlerinden biridir. Sadrazamlık görevi ile birlikte seraskerlik görevini de üstlenmiştir. Bu dönemde Osmanlı askeri rütbelerini ile yönetimsel rütbeler birlikte taşınmaktadır. Kanuni döneminde büyüyen devlet yapısı nedeni ile padişahlık ve Osmanlı devletini simgeleyen tuğların sayısı yediye çıkarılmıştır. Padişah bu dönemde 7 tuğ taşımaktadır. Her bir tuğ padişahın unvanlarından birini simgelemektedir. Pargalı İbrahim Paşa hayatının bu döneminde 6 tuğ taşımıştır. Tek eksiği hilafet tuğudur. Pargalı İbrahim Paşa Hatice sultan ile evlenmesi bir aşk hikayesinden çok Kanuni ile olan ilişkilerinin düzeyine işaret etmektedir. Her ne kadar bir kanıt ve gösterge olmasa da Pargalı İbrahim Paşa Hatice sultan ile evlenerek hızlı yükselişini daha da hızlandırmış olduğu tahmin edilmektedir. Pargalı İbrahim Paşa çok başarılı bir diplomattır. İstanbul anlaşması bunun en önemli göstergelerindendir. Bu anlaşma ile Avusturya Macaristan imparatoru Osmanlı sadrazamına yani Pargalı İbrahim Paşa’ya denk tutulmuştur. Fransa ile bu dönemde yürütülen siyasi işbirliği de Pargalı İbrahim Paşa’nın dış siyaset konusunda ne kadar marifetli olduğuna bir işarettir. Pargalı İbrahim Paşa uzun bir süre takip edilen Osmanlı dış siyasetine yön veren kişidir.
 
Üst