Sancılı adet görme ve tedavisi

Uzman SühaN

Administrator
Sancılı adet görme ve tedavisi
Kadınların hemen hemen yarısından fazlasında adet kanaması döneminde az veya çok mutlaka ağrı olmaktadır. Bu adet sancısı, kanamanın normal seyrinde kalmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkan rahim kasılmalarının ağrı olarak algılanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çeşit bir ağrı kadının günlük yaşam kalitesini etkilemez ve basit ağrı gidericilerle durum kontrol altında tutulabilir.


Yaklaşık 10 kadından birinde ise durum farklıdır. Adet kanamalarının başlamasıyla beraber ortaya çıkan ağrı oldukça yoğundur ve günlük yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniklerine yapılan acil müdahalelerin yaklaşık %10’u adet sancısı nedeniyle olduğu görülmüştür.


Bu kasılmalar sırasında rahimde bölgesel olarak bazı maddeler salgılanır. Ağrıya yol açan olayın bu maddelerin ya aşırı miktarda salgılanması veya kadında ağrı şeklinde bir aşırı duyarlılık cevabı oluşması olduğu kabul edilmektedir. Bu maddenin salgısı özellikle yumurtlamalı bir adet döneminde gerçekleşebildiğinden adet görmeden kısa süre önce başlayan ve kanama sona erdikten sonra tamamen kaybolan adet sancısı bir önceki adet döneminde yumurtlama olduğunun en güvenilir belirtilerinden biridir.


4.jpg

Sancılı Adet Ağrısı Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri

Kadınlarda meydana gelen sancılı gözlenen adet sancısı genellikle adetten önceki ilk 24 saatte başlar. Adetin başlamasıyla şiddeti artar ve sonuna doğru gittikçe azalır. Tedavisi ağrı kesicilerle yapılabilir. Kanama başladığı zaman ilaçlar verilmeye başlanmalıdır. Ve şikayetler devam ettiği müddetçe de ağrı kesicilere devam edilebilir. Eğer ağrı kesiciler ile tedavi yeterli gelmiyorsa doğum kontrol hapları kullanılabilir.

Doğum kontrol hapları adet sancıları üzerinde % 90 üzerinde faydalı olurlar. Önemli olan ilacı doğru zamanda ve doğru dozda kullanmaktır. Adet sancılarını bitkisel ilaçlar kullanarak da alternatif bir şekilde tedavi etmek tartışmalı bir seçenek arasında yer alır.

Jinekolojik muayenede hiç bir jinekolojik sorun saptanmadığında ilk basamak tedavi ağrı kesicilerdir. Kullanılacak ağrı kesiciler "nonsteroid anti inflamatuar analjezikler" adı altında gruplandırılan ağrı kesicilerdir. Bu ilaçlar ağrıyı kesmeleri dışında prostaglandin üretimini de azaltarak çift yönlü tedavi yaparlar. Adet kanaması başlamadan 24 saat öncesinde doktor önerisine göre değişen dozlarda ilaçlar kullanılır ve sancı devam ettiği sürece ilaçlar alınmaya devam edilir.

Ağrı kesici ilaçlara yanıt alınamayan durumlarda ikinci basamak tedavi çoğu durumda doğum kontrol haplarıdır. Adet sancısı ile yumurtlama arasında yakın bir ilişki sözkonusu olduğundan yumurtlamanın doğum kontrol haplarıyla ortadan kaldırılması ağrıları çoğu durumda etkili bir şekilde kontrol altına alır.

İkinci basamak tedaviden de fayda görülememesi ileri inceleme gerektiren bir durumdur. Bu amaçla gerekli ön hazırlığı takiben laparoskopi adı verilen yöntemle karın boşluğu incelenir. Bu incelemede genellikle saptanan sorun endometriyozistir.

Ağrı, özellikle de nedeni bulunamayan ağrı her zaman psikolojik bir sorunu çağrıştırır. Bu nedenle sancılı adet görme durumunda psikiyatri konsultasyonu gerekebilir.

Yoga, transandantal meditasyon, biofeedback, gevşeme egzersizi gibi yöntemler usulüne uygun olarak uygulandıklarında adet sancısını gidermede faydalı olabilir.
 
Üst