Se Kız İsimleri

  • Konbuyu başlatan *jellibon*
  • Başlangıç tarihi
Se Kız İsimleri
se kızlar
Seba: yedi

islam öncesi sami ve arap kavimleri yedi sayısının kutsal bir nitelik taşıdığına inanırlardı
Sebahat: güzellik, letafet

Sebla: uzun kirpikli göz

Sebu: toprak testi, şarap kabı

Sebuçe: küçük kap

küçük testi
Sebuendam: bileşik isim

Sebiha: gecelik, yatarken giyilen giysi

Sebil: kutsal günlerde hayır için dağıtılan içme suyu

Sebile: tanrı yolunda olan

Seçgül: seçilmiş gül

Seçki: beğenilmiş, seçilmiş

Seçkin: benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit

seçilmiş olan
Seçmen: beğenen, seçen

Seçil: beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen

Seda: doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı

yankı, ses
Sedacet: sadelik

Sedak: ses; doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı

Sedef: midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde

bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş taş
Seden: uyanık, tetikte

gözü açık olmak
(sedan) sesin, seslenişin
kabe' nin hizmetkarı
Sefine: vapur, gemi

uzayın güney yarımı
Segah: doğu müziğinin makamlarından

Seha: cömertlik, kerem, eliaçıklık

Sehabe: tek bulut

Sehavet: cömertlik

Seher: tan ağartısı, ortalığın aydınlandığı an

Sehhare: büyüleyici

Sehle: yumuşak

kolay
taze, körpe
Sekine: gönül rahatlığı, kafa dinçliği

Sel: taşkın su

selli seyfetmek
Selame: insanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları işaret veya hareket

emniyet, huzur, selamet, esenlik, sağlık, sağlamlık
yüce Allah' ın isimlerinden, fani olmama, zevalsizlik, her çeşit arıza veya hadiseden salim olmak
her türlü tehlikeden koruyup selamete çıkaran
Selamet: esenlik, sağlık

Selay: sellerin çok olduğu ilkbahar ayları

Selbi: selvi

Selbin: bin suyla yıkanmış, berrak

Selcan: yüreği coşku dolu olan

Selcen: cennetteki kuş ve çiçek ismi

1071 malazgirt zaferi kahramanı alparslan' ın eşinin adı
Selda: bir söğüt cinsi

(seldağ) dağ seli, dağdan inensel
bir söğüt türü
Seldağ: dağları aşan sel, coşku

Seldanur: nur seli

Selen: haber, havadis, kulakla duyulan, işitilen

Selışık: ışık seli

Selışık: ışık seli

Selışıl: bileşik isim

Selışın: bileşik isim

Selma: barış içinde, huzur, erinç

doğru ve iyi yolda, selamette olma
Selmin: barış ve sevgi duygusuyla dolu olan

Selnur: nur seli, ışık seli

Selok: sel gibi coşkun, ok gibi hızlı

Selsal: tatlı lezzetli, hafif su

Selsebil: tatlı ve hafif su

cennette bir çeşmenin adı
Selva: amerika'da amazon, afrika'da nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad

din kitaplarında adı geçen bir kuş
Selvet: gönül rahatı

Selvi: yaz kış yeşil kalan ince uzun bir ağaç

Selvican: bileşik isim

Selika: güzel konuşma ve yazma yeteneği

Selile: yeni doğmuş ilk kız çocuğu

Selime: selamette olan

Selin: gür akan su

senin sel' in, sana ait sel
Selinti: ufak sel

Selis: akıcı söz

Sema: gökyüzü

göç
Semahat: cömertlik, el açıklığı

Semane: gökyüzü

güneş ayının 27. günü
bıldırcın
Semanur: nurlu gökyüzü

Semaniye: sekiz

Semavat: gökler

Semen: yasemin çiçeği

semizlik
Semenber: göğsü yasemin gibi beyaz olan

Semenbu: yasemin kokulu

Sementen: yasemin renkli

Semerat: yemişler, meyveler

faydalar, verimler
neticeler
devlete ait mülklerden alınan vergiler
Semere: yemişler, meyveler

faydalar, verimler
neticeler
devlete ait mülklerden alınan vergiler
Semlim: Türkler Türkçe bilmeyenlere bu adı verirlerdi

Semra: esmer kadın

Semure: çoğalan, zengin olan, meyve veren verimli

ashabın kullandığı isimlerden
Semiha: cömert gönüllü, eli bol

Semine: pahalı, kıymetli, çok değerli

Semiral: hacamat boynozu

Semiramis: babil'in asma bahçeleri'ni kurduran asur kraliçesi

Semire: meyveli, meyve veren

Sena: övmek, methetmek

şimşik parıltısı
yücelik, yükseklik
aydınlık
bir ot adı
Senabil: başaklar

Senahan: metheden, alkışlayan, öven

Senan: ışıklı, parlak

Senar: yar, aşık, seven insan

Senaver: öven, metheden

Senai: ay gibisin sen anlamında

Senay: sen aysın, ay gibi güzelsin

Senem: kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı

arapça' da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel
Senevat: seneler, yıllar, sinin

Sengül: bileşik isim

Seniha: yüce, yüksek

süs, bezek
Seniye: yüksek, yüce

Sepide: tan vakti

Sepin: çeyiz

Sera: varlıklı olmak, zengin olmak

şarkı söyleyen
yer, toprak
ok yapımında kullanılan bir ağaç
Serab: çöllük arazide, ışık kırılması sonucu görülen aldatıcı, gerçek olmayan hayal, ılgım, salgım

Türk dili açısından "b/p" olarak kullanılır
Seraçe: saraycık, küçük saray, konak

Seran: ışıklı, parlak

Serap: çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride, yakında ya da ufukta su veya yeşillik var gibi görünmesi olayı

aldatıcı görüntü
Seray: ay gibi güzel

Serazat: serbest, hür, rahat

Serdil: kalp, yürek

Seren: yelken gerilmek üzere direğe çapraz takılan ağaç

Serendaz: çekinmeyen, fedakar

Serengül: baş gül

güllerin birincisi
Serkız: baş kız, kızların, güzellerin başı

Serma: soğuk kış

Sermelek: meleklerin başı, melek kadar güzel ve iyi

Sermin: başta gelen güzel, kibar

Sernaz: nazlı

Sernevaz: baş okuyan, sevecen

Sernur: baş ışık

ilk ışık
Serpil: serpilmiş, gelişmiş

Serpin: azar azar saçılan şeyler

yağmur
Serra: rahatlık, kolaylık

Sertap: inatçı anlamında

ser+tap
pırıltılı baş, ışıltıların başı
Serva: masal

Servi: uzun boylu

Servinaz: dalları yana sarkan servi

uzun boylu sevgili
Serim: sabırlı

Serin: ılıkla soğuk arası

Seriye: hz. peygamber (s.a.s)' in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen ad

Seval: severek alınan

Sevay: ay gibi sevilen

Sevban: giyinen, kuşanan

hz. peygamber' in azatlısının adı
Sevcan: sevilen, candan dost

Sevda: heves, arzu, kuvvetli istek

aşk, sevgi, tutku, tutkunluk
Sevde: esmer güzeli

Sevdekar: sevdalı

Sevdem: sevginin en son demi
sevginin en son demi

Sevdil: dili güzel olan

Seven: sevdaya tutulmuş

Sevenay: sevgisini güzellikle dışa vuran

Sevencan: sevgili insan, sevimli

Sevengül: gül gibi seven

Sevengün: güzel bir günde doğan
çok seven

Sevgen: sevmeye yatkın, seven

Sevgül: gül gibi sevilen

Sevgim: sevgilim

Sevgün: bütün yaşamını severek geçiren

Sevginaz: çok nazlı, sevgili

Sevgür: çok seven

Sevkal: her zaman için sev ve sevil

Sevra: genişlik, kolaylık

Sevsay: bileşik isim

Sevsen: bileşik isim

Sevsevil: bileşik isim

Sevtap: aşırı, tapacak kadar sevgi duyan

Sevi: aşırı sevgi ve bağlılık duygusu

Sevil: sevgiye değer, sevilen

her zaman sevilen biri ol
Sevilay: ay gibi hep sevilen

Sevim: sevmek eylemi

bir kişi ya da bir şeyde bulunan o kişi ya da şeyi başkalarına sevdiren özellik
birine yakınlık duymak, sempati
Sevin: memnun ol, neşelen

Sevinç: istenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku

neşe, iç ferahlığı
Sevincik: sevinç, neşe

Sevindal: bileşik isim

Sevindik: doğumun mutluluk getirdi anlamında

Seyfiye: kılıçla ilgili, kılıç şeklinde

askerlikle ilgili, askeri
Seyran: gezinme, bakınıp seyretme

Seyyal: akışkan, sıvı, yerinde duramayan

Seyyale: akıcı, akan

Seyyare: güneşin çevresinde belli bir eğri çizerek dolaşan yıldız, gezegen

Seyyibe: dul kadın

Seyyide: saygıdeğer kadın

Sezal: sezgili

Sezan: bileşik isim

Sezai: uygun, yaraşan

bileşik isim
sezgili
Sezek: duygulu

Sezel: bileşik isim

Sezen: sezgisi güçlü olan, duyan, hisseden

Sezgi: sezmek eyleminden sezgi

sezme yeteneği
Sezin: sezinleme işi, sezme

duygulu, anlayışlı
 
Üst