1. Bilge Gökçen

  Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  27 Ağustos 2007
  Mesajlar:
  11.882
  Beğenilen Mesajlar:
  117
  Ödül Puanları:
  0

  Tatile mi Çıkıyorsunuz?

  Konu, 'Tüketici Şikayetleri' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

  TATİLE Mİ ÇIKIYORSUNUZ ?
  Tercihinizi yapacağınız tatil paketine ait gazete ilanı ve broşürü saklayın. Tatil broşürleri genellikle ilan ve reklamdan çok daha ayrıntılıdır.Broşürdeki tüm bilgiler seyahat acentası tarafından doğruluğu garanti edilmiş bilgilerdir. Siz, seyahat acentası yetkilisine tatil tercihlerinizi belirtin ve onun bu konudaki fikrini alın. Kitlesel paket tatillerin dışında, size özel, istediğiniz gibi bir organizasyon yapılabilir.

  Broşür ile belirtilen unsurlar dışında bir tatile karar kıldı iseniz, ya da size broşür bilgileri dışında başkaca bilgiler verildi ise, bunları yazılı olarak isteyin.Sözleşmenin bir kopyasını isteyiniz ve yanınızda bulundurunuz. Sözleşme şartlarını iyi okuyun ve buna göre davranın. Unutmayın ki özellikle grup seyahatler bir ya da bir kaç kişinin mazeret ya da istemlerine göre değiştirilemezler.

  Tatilinizi seçtiniz ve rezervasyonunuzu yaptırdınız. Ödediğiniz bedel karşılığı bir makbuz aldınız. Bu makbuzun yanı sıra size rezervasyonunuzu belirten, içinde ulaşım, konaklama tarihleri ve şekilleri belirtilen bir başka belge daha verilecektir. Bu belgeye “Voucher” denir. Kimi zaman bu belgede sadece konaklama bilgileri yer alır. Size yazılı olarak vaat edilenlerin yerine getirilmemesi veya sizden kaynaklanmayan bir sorun yaşadıysanız bir tüketici olarak haklarınızı arayabilirsiniz.

  Paket tur sözleşmeleri’nde şu bilgileri aranacak bilgiler:

  Madde 5- Paket tur başlamadan önce, paket tur sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

  Sözleşmede;

  a) özleşme taraflarının, isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
  b) Hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dahil paket turun süresi,
  c) Paket tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dahil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, bunların süreleri, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve ücretli ile paket tura dahil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler,
  d) Paket tur öncesi ve paket tur sırasındaki fesih koşulları,
  e) Seyahat acentasının kusuru veya sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödeyeceği tazminat ile ödenmiş olan paranın iadesine ilişkin bir taahhüt,
  f) Mücbir sebep sayılan haller ve bu hallerde tarafların hak ve sorumlulukları,
  g) Paket turun Türk Lirası olarak vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli,
  h) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,
  i) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
  j) Peşinat tutarı,
  k) Ödeme Planı,
  l) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları, yer alır.

  Fiyat Değişiklikleri

  Madde 6-Sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak, liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmaz.Seyahat acentası, paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışını tüketiciye derhal bildirir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde; seyahat acentasının kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli 10 gün içinde geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

  Sözleşmenin Devri

  Madde 7- Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareketten en az 7 gün önce seyahat acentasına niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getiren bir üçüncü kişiye devredebilir. Bu durumda, paket turu devreden ve devralan, sözleşmeye taraf seyahat acentasına karşı, bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

  Seyahat Acentasının Sözleşmeyi Feshetmesi

  Madde 8- Seyahat acentasının sözleşmeyi feshetmesi halinde tüketici uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, seyahat acentası, tüketicinin o üne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve tüketiciyi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

  Sözleşmenin feshi, kayıt edilen tüketici sayısının, paket turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması ve bu durumun bir fesih sebebi olduğunun sözleşmede yer alması ya da seyahat acentası gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde tüketicinin tazmin hakkı doğmaz.

  Sorumluluk

  Madde 9- Sözleşmeye taraf seyahat acentası sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, seyahat acentası sorumlu tutulamaz.

  Paket tur sırasında, seyahat acentasının sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda; seyahat acentası, paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder.

  Söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değilse, ya da bunlar haklı nedenlerle tüketici tarafından kabul edilmez ise; seyahat acentası tüketicinin hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğerde ulaşım imkanı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri 10 gün içinde iade eder ve gerekli hallerde tüketicinin zararını tazmin eder.

  Sorumsuzluk Kaydı

  Madde 10- Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede tüketicinin bu Yönetmelikte yer alan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya seyahat acentasının bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersizdir.

  Bildirim

  Madde 11- Tüketici, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili hizmet sağlayıcısına ve seyahat acentasına bildirmek zorundadır.

  Tanıtım Broşürü

  Madde 12- Seyahat acentası, paket tur hakkında bilgi isteyen tüketiciye tanıtım amaçlı bir broşür vermek zorundadır. Broşürün içerdiği hususlar, seyahat acentası için bağlayıcıdır. Söz konusu özelliklerde yapılacak değişiklikler ancak broşürde açıkça belirtilmek ve sözleşme akdedilmeden önce tüketiciye bildirilmek şartıyla, sözleşme akdedildikten sonra ise tarafların açık mutabakatı ile değiştirilebilir.

  Bu broşürde;

  a) Vergiler dahil fiyat ve ödeme koşulları,
  b) Gidilecek yer ve ulaşım biçimi,
  c) Kalınacak yerin özellikleri,
  d) Yemek ve gezi planı,
  e) Paket tur programı,
  f) Uluslararası seyahatlerde pasaport ve vize koşulları,
  g) Seyahat acentasının, paket tura katılacak tüketici sayısının yeterli olmadığıdurumda paket turun iptalini tüketiciye bildireceği en son tarih, gösterilir.
  Bu broşürdeki bilgilere ek olarak seyahat acentası tüketiciye sözleşme akdedilmeden önce yazılı olarak aşağıdaki hususları içeren konularda bilgi verir.
  a) Seyahat acentasının yerel temsilcisinin adı, adresi ve telefon numarası ile bunların bulunmaması halinde tüketicinin zor durumda kaldığında başvurabileceği yerel irtibat noktasının adı, adresi ve telefon numarası,
  b) Varsa ara durakların zamanı, yeri ve ulaştırma bağlantıları ile yolcu tarafından kullanılacak ulaşım aracının özellikleri,
  c) Reşit olmayan kişilerin yurt dışında yolculuğu veya yurt dışında kalmaları halinde, tüketici veya tüketicinin kaldığı yerle doğrudan teması sağlayacak bilgiler,
  d) Tüketici tarafından iptal masraflarını ya da kaza veya hastalık halinde ülkesine geri gönderilme de dahil olmak üzere yardım masraflarını teminat altına alacak, isteğe bağlı bir sigorta sözleşmesi yapılmasıyla ilgili bilgiler. Haklarını bilerek paket tur satın alan tüketiciler, yaşayacakları olumsuzlukları daha baştan en aza indirebilir ve kendilerinden kaynaklanmayan olumsuzluklarda da şu taleplerde bulunabilirler.

  1. Sözleşmeden dönme.
  2. Bedel iadesi
  3. Bedel indirimi
  4. Gereğinde tazminat

  alıntı


   
Tatile mi Çıkıyorsunuz? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Çocuğunuz tatilde hep evde mi?

  Çocuğunuz tatilde hep evde mi?

  ergenliği sağlıklı geçirebilmek için neler yapılmalıdır ergenlik dönemini sağlıklı geçirebilmek için neler yapmalıyız anne evde mi tatilde evde ne yapılır Çocuğunuz tatilde hep evde mi? Çocuklar değişik ruh hallerini, kendilerine özgü bazı şifreler eşliğinde dile getirebilirler. Örneğin; İlgili Bağlantılar ; “Sıkıldım” diyen bir çocuk aslında karşısındakine “Benimle oynamanı...
 2. Ankarada sıcak tatili mi verildi

  Ankarada sıcak tatili mi verildi

  Arkadaşlarım inanılmaz sıcak ankara bi haber okudum da ankarada sıcak izni verildi diye bu doğrumu acaba ?=
 3. 19 Mayıs Resmi Tatil mi

  19 Mayıs Resmi Tatil mi

  19 Mayıs Resmi Tatil mi arkadaşlar tatilse kaç gün tatil acaba?
 4. 1 ocak günü resmi tatil mi

  1 ocak günü resmi tatil mi

  Selamlar arkadaşlar, merak ettiğim 1 ocak günü resmi tatil mi acaba?İş var mı o gün yok mu ?
 5. 28 Ekim 2014 Günü Okullar Tatil mi?

  28 Ekim 2014 Günü Okullar Tatil mi?

  28 ekim okullar tatilmi, 28 ekimde okullar tatil olacakmı, 28 ekim okullar kapalımı Cumhuriyet bayramı 2014 tarihin de çarşamba gününe rasgeliyor ve hali ile resmi tatil olarak resmi devlet daireleri kurumlar ve okullar kapalı olarakztatil edilecek. Birçok kişinin merak ettiği 28 Ekim de okulların kapalı olup olmayacağına dair gereken bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. 28 Ekim Salı Günü...

Sayfayı Paylaş