Tu Erkek İsİmlerİ

esena

Aktif Üye
Üye
Tu Erkek İsİmlerİ
delikanli isimler kısa erkek isimleri kisa erkek isimleri delikanlı delikanlı isimler
Tuğ: özel alamet

Tuğacı: tuğu taşıyan adam

Tuğal: sancaktar

tuğ taşıyan
Tuğalp: milli lider

Tuğaltan: tuğ altan

Tuğaltay: altay' a özgü, altay simgesi

Tuğbay: tugay komutanı

Tuğcu: bayraktar

Tuğkan: tuğ kan

Tuğkun: izinsiz yanına varılmayan varlıklı, saygın

Tuğlu: tuğu olan

Tuğluk: tuğ sahibi olan

Tuğra: padişah imzası

Tuğral: tuğraya mahsus

Tuğrul: güçlü bir masal kuşu

akbabaya benzer bir kuş
Tuğsal: tuğa ait

Tuğsan: tuğ san

Tuğsav: tuğ sav

Tuğsavan: tuğ savan

Tuğsavaş: tuğ savaş

Tuğsavul: bileşik isim

Tuğsel: tuğ sel

Tuğser: baştuğ

Tuğtaşı: tuğ taş

Tuğtekin: özel isim

Tuğyan: coşma, taşma

isyan
kur'an'da, Allah' a asi olanların yaptıkları eylemin adı
Tufan: şiddetli, sürekli yağmur ve getirdiği su baskını

Tufeyl: asalak, parazit

sığıntı
isim olarak kullanılmaz
Tugas: özel isim

Tugay: bir ordu kademesi

Tuhfe: armağan, hediye

hoşa giden, güzel şey
Tulum: hayvanın önü yarılmadan çıkarılan derisi

Tulün: dolun

Tuna: avrupa'da bir nehir

Tunacan: sevgili tuna, can tuna

Tunç: bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl bir alaşım

Tunca: meriç ırmağının bir kolu

tunç gibi
Tuncal: al renginde tunç
tunç al

Tuncalp: tunç gibi güçlü, kuvvetli yiğit
güçlü yiğit

Tunçaral: tunç aral

Tunçaslan: tunçaslan

Tuncay: tunç renkli ay

Tunçbay: tunç bay

Tunçboğa: tunç gibi sağlam, boğa kadar güçlü

Tunçbilek: tunç bilek

Tunçbörü: tunç gibi sağlam, kurt kadar güçlü

Tunççağ: tunç dönemi

Tunçdağ: tunçtan oluşan, dağ gibi güçlü

Tuncel: tunç gibi el
tunç gibi güçlü el

Tuncer: tunç gibi er

Tunçer: tunç gibi güçlü kimse

Tunçhan: tunç han

Tunçkan: güçlü soydan gelen

tunç kanından
Tunçkaya: tunç kaya

Tunçkılıç: tunç kılıç

Tunçkol: güçlü, kuvvetli kimse

Tunçkurt: tunç kurt

Tunçsoy: kökü güçlü soydan gelen kimse

TunçTürk: sağlam ve güçlü Türk

Tunçöven: tunç öven

Tunga: alper tunga adlı söylence yiğidinin adından biri

kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Tunguç: evlat, çocuk

Tur: dolaşma, devir

Tura: halat gibi örülmüş iplik çilesi

Turabi: toprak

engin gönüllü
Turagay: özel isim

Turahan: bileşik isim

Turalp: genç, delikanlı, yiğit

Turan: turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı

Turatekin: emin, zararsız ve koruyucu yiğit

Turay: tur ay

Turbay: tur bay

Turcan: genç, delikanlı

Turgut: oturulacak yer, belde

Turgutalp: özel isim

Turkan: muhafız, koruyucu

Turnacı: eskiden yeniçerilerde bir sınıf asker

Tursunbey: özel isim

Turut: vatan

Tuskan: akraba

Tutak: hücum, saldırı

Tutun: ev, aile

Tutuş: savaş, mücadele

Tuyan: semiz, şişman

zengin
kibirli, gururlu
Tuygun: genç, güçlü

çılgın, şımarık
duygulu, hassas
Tuz: güzellik, şirinlik

Tuzer: şirin delikanlı

Tuzun: yumuşak huylu, sakin kimse, soylu, asil
 
5 ay sonra oğluşumun ismini koyacagımisim yok ekleyeyim TURAB :)
 
Geri
Üst