Tüm yaşanmışlıkları

Tüm yaşanmışlıkları
FarkediLmeyecek gibi değiLdi asık yüzüm..
''Ne oLdu, neyin var'' gibi soruLara cevap buLma teLaşındaydım. utanıyordum..
''Seviyorum, özLüyorum, ayrıyım..'' diyemiyordum!

arkadaŞımın soruSuyLa irkiLdim. ''senCe seVmek ne deMek?''


seVmek? ne oLa ki seVmek..?
''huZurLu mutLu ve oLduğun gibi oLabiLmekTir seVdiğiM dediğin insaNın yanıNda..'' diyiverdim!
oLabiLir ama daha bitmeDi dedi arKadaŞım. ''seNce özLemek ne demeK...?''
...


yaNında değiLde yüreĞinde hiSSedememek seVdiğim dediğin iNsanı..
bedenLerin değiL ruhLarın ayrı oLması...'' dediM.
pek memNun kaLmadı gibi verdiğiM cevaPTan.''özLemek dediğiN eLini tuTamamak göZüne bakaMamaKTır!'' dedi
maDEm öYLe bana ne diye soRuyorsun deMek geLdi içimden! susTum...
ben yüreğimde hiSSEdemezsem yüreĞİni işTe o zaman öZLerim oNu!
iNatLa devam etti soRuLarına..
peKi ya aYRıLıK nediR..?''


uZun bir süre
göZLerimin doLduğunu hiSSetim! o da hisseTmiş oLacaK Ki;
''taMam'' dedi.. ''sormuYoruM...''
bense daLgın, bir o kadarda sessiz şuNu söYLeyebiLDiM...;
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst