Etiketler:
 1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.444
  Beğenilen Mesajlar:
  2.301
  Ödül Puanları:
  113

  Tüp Bebek Rapor Ve Reçeteleri

  Konu, 'Tüp Bebek Özel Bölüm' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  tüp bebek raporu nasıl alınır lucrin daily lucrin fiyatı fiyat tüp bebek ilaç fiyatları Aşağıda yer alan açıklamalar meslektaşlarımıza reçete karşılarken yardımcı olmak amacıyla, kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerimiz sonucu derlenmiştir Ancak, üyelerimizin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve yayımlanan Yönetmelik esaslarına dikkat etmeleri gerekmektedir Reçete karşılarken ki tüm sorumluluğun eczacının kendisine ait olduğunu bir kez daha bilgilerinize sunarız


  TÜP BEBEK ÖNCESİ UYGULAMA:
  Klasik ovülasyon indiksiyonu ve İntauterin inseminasyonunda(IUI)
  Hastaya yaşamı boyunca en fazla 3 siklus OI ve yine en fazla 3 siklus IUI uygulanabilir

  3 Siklus Ovulasyon indiksiyonunda toplam 4500 iü Gonadotropin ve 3 siklus İntauterin inseminasyonunda toplam 4500 iü Gonadotropin kullanılır Her siklusta maximum 10000 iü Hcg (Human korionik gonadotropin)( (Choragon-OvitrellePregnyl-Profasi ) reçete edilebilir
  2 inci basamak sağlık kuruluşlarında Kadın Hastalıkları Uzmanının yer aldığı 3 Hekimli sağlık kurulu raporu düzenlenir Rapor tek kullanımlık olup, reçeteye rapor aslı eklenir

  Raporda; hastanın yaşı, evli olduğu, kaçıncı siklus olduğu, tanı, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları belirtilecektir

  Reçete Kadın Hastalıkları uzmanı tarafından ve her siklus için tek reçete
  olarak düzenlenecektir

  Bayan yaşı 38 ve üzerinde olduğunda doğrudan tüp bebek uygulamasına geçilebilir 40 yaşı bulduğunda tedavi sonlandırılır

  Raporlar sisteme işlenirken, katılım paylı olarak ve Gonadotropin dozu, ünite olarak işlenecektir Provizyon sisteminde 3 hane girilemediği için doz uygun şekilde çarpanları ile girilmelidir

  Örnek : Reçetede 1050 ü lik ilaç ve günde 300 ü doz yazılmışsa sisteme 10x30 olarak girilmesi gerekiyor


  TÜP BEBEK UYGULAMASI:
  Tüp Bebek uygulamasına geçilmeden önce tanıya ve hastanın durumuna bağlı olarak, önce klasik infertilite ve gerekirse IUI tedavisi uygulanır
  Raporlar Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanesinde iki kadın doğum ve bir üroloji uzmanının yer aldığı 3 hekimli sağlık kurulu raporu olarak düzenlenir

  Sağlık kurulu raporlarında, hasta yaşı, kimlik bilgilerinin yanında, tanı, endikasyon, uygulanacak tedavi, kullanılacak ilaçların günlük ve maksimum dozları da belirtilecektir

  Sağlık kurulu raporlarında, tüp bebek tedavisini gerektiren kadına ve/veya erkeğe ait faktörlerin belirtilmesi yeterli olup, ekinde veya raporda teşhise esas belge ve bilgiler ayrıca aranmayacaktır

  - Reçeteler uygulamanın yapıldığı merkezlerde, Kadın Doğum Uzmanı tarafından düzenlenecektir (Sözleşmeli Tüp Bebek Merkezlerinde ve Tüp Bebek uygulaması yapılan Üniversite veEğitim ve Araştırma Hastanelerinde)

  -Uygulama süresince, raporlar tek siklus için çıkarılacak ve bir siklusta kullanılacak ilaçlar tek bir reçetede yazılacaktır Her reçete karşılandığında raporun aslı alınarak kuruma gönderilecektir

  - Kullanılacak Gonodotropinin dozu tüp bebek uygulaması 3 siklus için toplam 9000 üniteyi aşamaz Toplamda 9000 üniteyi aşmamak kaydıyla, hekim her siklus için istediği dozu yazabilir(Siklus başına 3000 ünite kısıtlaması yoktur)

  -Tüp bebek tedavi bedelleri, kadın ve erkeğin farklı kamu sağlık güvencelerine sahip olması halinde tedaviye başlanılmasını gerektiren faktörlere bağlı olmaksızın, kadının kurumunca karşılanır


  A- Erkek Faktörü:

  Üro-androlojik tedaviye cevap vermeyen, oligoastenozoospermi, azoospermi, % 100 globozoospermia,
  Oligoastenozoospermi vakalarında tekrarlanan incelemelerde yıkama sonrası total progresif motil sperm sayısının 5 milyondan az olması gerekmektedir


  B- Kadın faktörü:

  1- Tubal faktör

  a ) Primer silier diskinezi -Kartegener Sendromu varlığı, eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olgular ile laparoskopi ile onaylanmış bilateral tam tubal tıkanıklık saptanan (ağır distal tubal hastalık, bilateral organik proksimal tubal tıkanıklık, bilateral bipolar tubal tıkanıklık) veya tüp yokluğu olan olgular,

  B ) Ağır pelvik yapışıklık belirlenen veya tubal cerrahi (laparoskopi veya açık cerrahi ile ) sonrasında bir yıl içinde gebe kalamayan,
  olgulardır

  2- Endometriozis

  Hafif ve orta derece endometriozis açıklanamayan infertilite, ileri evre (evre 3–4) endometriozis ise tubal patoloji gibi değerlendirilir (Endometriozis cerrahisi tedavisinden sonra bir yıl medikal infertilite tedavisi uygulanmış olmasına rağmen gebeliğin sağlanamadığı durumlarda veya üç siklus gonadotropinler verilerek uygulanmış ovulasyon indüksiyonu + IUI tedavisi sonrası gebelik elde edilemeyen endometriozis olgularında tüp bebek tedavisine (IVF) başlanabilir)

  3- Hormonal – ovulatuar bozukluklar

  a ) Oligo – anovulasyon ,

  B ) DSÖ Grup I-II ovulatuar bozukluklarda veya hiperprolaktinemiye bağlı anovulasyonda standart tedaviye yanıtsızlık açıklanamayan infertilite gibi değerlendirilir

  Tüp bebek uygulamasına geçilmeden önce anovulasyon nedeni ile (özellikle; PCOS olgularında tanıya dayanak teşkil eden klinik ve laboratuar bulgularının belgelenmesi koşuluyla) klasik ovulasyon indüksiyonu için gonadotropin kullanımında, ilaveten intrauterin inseminasyon (IUI) işlemi yapma zorunluluğu yoktur Hasta üç siklus gonadotropin uygulaması sonrası (IUI olsun veya olmasın) gebe kalamıyor ise tüp bebek tedavisine başlanabilir

  C- Açıklanamayan İnfertilite:
  Hem erkek, hem de kadının tetkiklerinin normal olmasına ve en az üç siklus gonadotropinlerle IUI uygulanmasına rağmen evlilik tarihinden itibaren 3 yıl (evlenme yaşı 35 ve üzerinde ise 1 yıl) veya daha uzun süreli gebe kalamama halinde sağlık kurulu raporu ile tüp bebek tedavisine başlanabilir

  D- Diğer endikasyonlar:
  Kadın veya erkekte genetik bir hastalığın bulunması nedeniyle sağlıklı çocuk sahibi olmak amacıyla veya bir hastalığın tedavisinin başka tıbbi bir yöntemle mümkün olmaması halinde allojenik amaçlı kordon kanı temini için preimplantasyon genetik tarama yapılarak tüp bebek tedavi yöntemi uygulanabilir Bu uygulama için, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinde, içinde genetik uzman hekiminin bulunduğu kurullar tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenecektir
  Rapor ve reçetede dikkat edimesi gereken hususlar:

  Bu raporlarda kaçıncı siklus olduğu, hastanın yaşı ve evli olduğu belirtilmeli Ancak belirtilmemişse ; hasta eşi üzerinden bakılıyorsa karne ön yüz fotokopisi, kendi çalışıyorsa evlilik cüzdanı fotokopisi eklenebilir

  * Erkek infertilitesinde de gonatropin yazılacaksa, eşinin üzerine yazılabilir

  * Raporda sperm sayısı yazmak zorunlu değildir-Erkek faktörü (male faktör) belirtilmesi zorunludur

  - Rapor kadının adına çıkarılacaktır

  - 3 Siklus IUI ve 3 Siklus OI işlemi uygulaması şartı yok

  * Human Krionik Gonodotropin miktarı bu kapsam dışında olup, 5000-10000 ünite verilebilir Bir siklusta bu dozu aşamaz (Choragon-OvitrellePregnyl-Profasi Hp)Bazı raporlar ve reçetelerde 2 adet pregnyl 5000 ve 1adet 1500 yazılıyor 1500 ünitelik verilmeyecek

  * Bayan yaşı 38 olunca kaç siklus uygulandığına bakılmaksızın direk tüp bebek tedavisine geçilebilir 40 yaşından sonra infertilite ve tüp bebek tedavisi uygulanamazRaporda hastanın doğum tarihi mutlaka gün/ay/yıl olarak belirtilmelidir 40 yaşın hesaplanmasında doldurulmuş yaş esas alınacaktır

  Örneğin, 08 Mart 1967 doğumlu kadının, üremeye yardımcı yöntemleri ile tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için 08 Mart 2007 tarihinden önce tedaviye başlanmış olması gereklidir Bu tarihten sonra uygulanacak olan takip eden denemelere (tüp bebek uygulamalarına) ait giderler ve ilaç bedelleri Kurumca karşılanmaz

  * Sekonder infertilite tanısıyla da hastaya rapor düzenlenemez ve tedavi yapılamaz

  * Ege Ünivesitesinde düzenlenen Tüp bebek raporlarında : Tanı olarak Primer infertilite +YUT( Yardımcı Üreme Tedavisi) karar verildi yazmaktadır Bu raporlarda tedaviye sebep olan faktör mutlaka belirtilmelidir Bundan sonra ayrıca ikinci bir raporda tedavi planı yazmaktadır Bu şekilde ikili rapor düzenlenmişse, karar raporunun da 3 hekimli olması gerekmektedir Karar raporunun fotokopisi ve tedavi raporunun aslı kuruma gönderilecektir Çünkü karar raporu 3 siklus boyunca geçerlidir

  * Ayrıca, Ege Üniversitesi hemen herzaman önce ilacı kullanıp reçeteyi ve raporu sonra düzenlemektedir Bu durumda bazı ilaçlarda özellikle fiyat farkları ve rapor tarihinde ve düzenlenmesinde sorun yaşanmaktadır Meslektaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasında büyük yarar var

  *Gerek tüp bebek, gerekse IUI rapor ve reçetelerinde Lucrın Daily yazılmaktadır Ancak bu ilacın endikasyonu olmadığından kurumlarca ödenmemektedir

  ÖNEMLİ: Tüp bebek raporları düzenlenirken; yukarıda açıklandığı üzere bazı tanılarda uygulamaya geçilmeden önce 3 siklus OI ve 3 siklus IUI veya yalnızca 3 siklus OI veya 3 siklus IUI uygulanma şartları vardırTüp Bebek raporuna ait reçete karşılarken , rapordaki tanı doğrultusunda bu uygulamaların yapıldığının sistemde kullandığı ilaçlardan bunun kontrol edilmesi gerektiğini, orada yeterli sayıda siklus görülemiyorsa kuruma telefon edilerek teyit alınması gerektiğini belirtmişlerdir Çünkü kurum reçete kontrolünü buna göre yapıyor

  Tüp bebek tedavisi en fazla üç uygulama ile sınırlı tutulduğundan, yapılan her bir uygulamaya ait kayıtlar, Kurum elektronik ortamına işlenerek takibi yapılır
   
Tüp Bebek Rapor Ve Reçeteleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. TÜp Bebek Rapor Ve ReÇetelerİ:

  TÜp Bebek Rapor Ve ReÇetelerİ:

  pregnyl 5000 tüp bebek raporu tüp bebek raporu için gerekli belgeler icin gerekli evraklar için evraklar TÜP BEBEK RAPOR VE REÇETELERİ: Aşağıda yer alan açıklamalar meslektaşlarımıza reçete karşılarken yardımcı olmak amacıyla, kurum yetkilileri ile yapılan görüşmelerimiz sonucu derlenmiştir. Ancak, üyelerimizin Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve yayımlanan Yönetmelik esaslarına...
 2. Tüp bebek tedavisine rapor için başvuracak olan çiftler

  Tüp bebek tedavisine rapor için başvuracak olan çiftler

  tüp bebek ssk şartları 2011 tüp bebek raporu 2011 sgk şartları ssk Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İlaç ve Eczacılık Bölümünden Dr. Tuncay Alkan ile görüştü. Dr. Tuncay Alkan’ın verdiği bilgiye göre ; Tüp bebek tedavileri 1 Temmuz 2009 itibaren 2 defa ile sınırlandırılmıştır. Tüp bebek Tedavisi görecek olan çiftler SGK anlaşması merkezlere tüp bebek tedavisinin devletin verdiği destek...
 3. Tüp Bebek ve Riskleri

  Tüp Bebek ve Riskleri

  tüp bebek, riskler, gebelik, embriyo, rahim, ile ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz TÜP BEBEK VE RİSKLERİ HAKKINDA BİLGİ Tüp bebek uygulamalarında çoğul gebeliklerin erken doğum ve buna bağlı sakatlık ve zeka geriliği riskini beraberinde getirdiği, ancak uzun yıllardır bebek isteyen anne-baba adaylarının bu riski görmezden geldiği bildirildi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik...
 4. Tüp bebek tedavi raporu alınması için gerekli belgeler:

  Tüp bebek tedavi raporu alınması için gerekli belgeler:

  bu konu,tüp bebek tedavisi mevzuatı,tüp bebek için gerekli belgeler hakkında bilgi vermektedir Sevgili üyeler tüp bebek yapma aşamasında sizlerden bir takım belgeler istenicek.Bu belgeleri eksiksiz sizler için paylaşıyorum.Allah kolaylık versin.Ben bu belgeleri bir araya getirene kadar akla karayı seçtim.Bir insan kısır olduğuna dair rapor aldı diye sevinirmi?Ben çok sevindim 1 hafta boyunca...
 5. Tüp bebekte kurul raporu varsa ilaca ek ücret vermeyeceksiniz!

  Tüp bebekte kurul raporu varsa ilaca ek ücret vermeyeceksiniz!

  2014 tüp bebek heyet raporu,tüp bebekte heyet raporu için gereken evraklar,2014 tüp bebekte heyet raporu olandan ilaç parası alınırmı,tüp bebekte heyet raporu olanlar ek ilaç ücreti ödermi,tüp bebekte raporum varsa ilaç parası verecekmiyim,tüp bebekte kurul raporu olanlar ilaç parası verirmi,tüp bebek yapanların kurul raporu varsa ilaç parası ödermi,tüp bebekte raporlulara ilaç parası hakkında...

Sayfayı Paylaş