Türkçe Deyİmler Ve Anlamlari

M

Misafir

Forum Okuru
Türkçe Deyİmler Ve Anlamlari

Türkçe 20 tane Deyim ve anlamları deyimler ve anlamları 10 tane deyim 10 tane 20


Selamlar değerli meleklerim melek öğrencilerim şimdi sizlere yardımcı olsun diye deyimler ve anlamları ile ilgili bilgiler sunmak istiyorum isteyene 10 tane deyim isteyene 20 tane türkçe deyim ve anlamlarını veriyorum. Sizlerin de bildiği deyim ve anlamları var ise konudan bizlere üstelik üye bile olmadan yazabilirsiniz, sizin gibi arayanlara da üstelik yardımcı olursunuz. Hadi bakalım ben başlıyorum sıra sizde.


**Aba altından değnek göstermek: Sert görünmemekle birlikte karşısındakini üstü kapalı bir şekilde korkutmak.**Acem kılıcı gibi olmak : Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek.**Açık kapı bırakmak : Sorunlar görüşülürken kestirip atmadan ileride anlaşma olabilecek sözler söylemek, uygun davranışlarda bulunmak.**Ağzında bakla ıslanmamak : Sır saklayamamak.**Bal dök yala: Her taraf temiz, her taraf dikkat çekecek kadar temiz.**Baldırı Çıplak : İşi gücü olmayan, serseri sataşmak için bahane arayan.**Balık kavağa çıkınca: Gerçekleşmesi hiç bir zaman mümkün olmayan işler söylenir.**Baş ütülemek : Dırdır ederek kişiyi huzursuz etmek.

Çok konuşmak.** Cami yıkılmış ama mihrap yerinde: Kadınlar için kullanılır. Yaşlandığı halde güzelliğini kaybetmemiş, hala alımlı.**Can kulağı ile dinlemek : Aşırı bir dikkat ile dinlemek.**Cebi delik : Cebinde para bulunmayan. Para tutmayan.**Çalmadan Oynamak : Çok neşeli olmak, neşesini hareketleri ile belli etmek.**Çam devirmek : Karşısındakini üzecek, kıracak bir söz söylemek.**Çamur atmak : İftira etmek.**Çantada Keklik : Kolay elde edilir olmak.


** Dar Kafalı: anlayışı, kavrayışı az; yeniliklere açık olmayan.dar kafalı insanlarla anlaşmak oldukça zordur.

**Damarına Basmak : Bir kişinin zayıf tarafına dokunup onu kızdırmak.**Damdan düşer gibi : Hiç beklenilmeyen bir zamanda, yersiz.**Dış kapının dış mandalı : Uzaktan ilgili**Dilli Düdük : Çok konuşan, geveze.**Eceline Susamak : Ölümle sonuçlanabilecek, çok tehlikeli işlere girmek.**Ekmeğine kan doğramak : Üzüntü ve sıkıntı içinde olmak**El Etek Çekmek : O işle artık hiç uğraşmamak.**Eline Eteğine Doğru : Namussuz değil, hırsızlığı yok.**Fare Düşse Başı Yarılır : Her taraf bomboş, yoksulluk hüküm sürüyor.**Fırıldak gibi dönmek : Kendi çıkarı için her şekle, her kalıba girmek.**Fink Atmak : Gönlünce gezmek, eğlenmek, çok neşelenmek, hoplayıp zıplamak.**Gece silahlı gündüz külahlı : Etrafındakilere iyi görünüp, kimseye sezdirmeden kötü işler yapan, uygunsuz kimse.**Gemi aslanı : Bir işe yaramayan, bir sorumluluk almayan gösterişli kimse.**Göbeği çatlamak : Bir işi öğrenmek için çok büyük gayret göstermek.**Gün görmüş : İyi günler yaşamış, önemli görevler yapmış, hatırı sayılır. Tecrübeli.**Hanım evladı : Nazlı, üstüne düşerek büyütülmüş.**Hapı yutmak : Kötü duruma düşmek.**Havanda su dövmek : Boş uğraşlarda bulunmak, Boşa çalışmak.**Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak.**Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bilinen bir şeyi bir daha bir daha anlatmak.**İç etmek : Başkasının malını kendisine ayırıp ortadan kaldırmak.**İçli dışlı : Samimi, teklifsiz.**İçi içine sığmamak : Sevinmek, seviçten çok heyecanlanmak. Çoşmak.**İçine ateş düşmek: Çok büyük bir acı içinde olmak.**Kanı kaynamak : Birden sevgi duymak, bağlanmak, sevmek, hoşlanmak.**Kara yazı : Kötü gelecek, kötü kader.**Kesenin ağzını açmak : Çok para harcamaya başlamak.**Kulağı delik : Etrafında olup biteni çabucak haber alan.**Laf ebesi : Çok söz söyleyen, herkese söz yetiştiren kimse.**Laf işitmek : Paylanmak, azarlanmak.**Leke sürmek : Suç atmak, üstüne suç yüklemek.
**Mahkeme duvarına benzemek : Utanması kaybolmak. Utanılacak şeyler söylendiği halde etkilenmemek.**Makbule geçmek : Beğenilmek işe yaramak.**Mart kedisi gibi : Çok çapkın, uçarı, azgın.**Masal okumak : Kandırmaya çalışmak, yalanlar söyleyerek kandırmaya çalışmak.**Nal toplamak : Bir yarışta en geride kalmak, başarı gösterememek.**Nalları dikmek : Ölmek (Hayvan için) kaba kimseler için.**Ne baş belli ne ayak : Herşey birbirine girmiş, karışık durumda. kimin ne olduğu, ne yaptığı belli değil.**Ne oldum delisi : Sonradan görmüş, şımarık, ummadığı zenginlik ve şöhrete aniden kavuşturmaktan aşırı derecede şımarmak.**Ocağına düşmek : Bir kimsenin yardımını dilemek.**Ok yaydan çıktı : Ahlaksız duruma gelmek, namusunu kaybetmek. Sokağa düşmek.**Oturduğu dalı kesmek: Çıkarlarını sağladığı kaynağa zarar vermek.**Ödü patlamak : Çok korkmak, ummadığı anda gelen bir etkiyle çok korkmak.**Öküz altında buzağı aramak : Fesat düşünce ürünü...
alakasız sebeplerle umulmadık şeylerden şüphelenmek...önyargılı, bencil ve birazda fesat kişilerin sahip olduğu bir özelliktir, hiç katlanılmaz**Ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün: Çok cimri. Her şeyden çıkar sağlamaya çalışan kimseler için söylenir.**Önüne düşmek : Yol göstermek, Rehberlik etmek.**Örümcek kafalı: Yeniliklere düşman, hiç bir şekilde yenilikleri kabul etmeyen, eskiye körü körüne bağlı olan. Tutucu.**Pabuç bırakmamak : Hiç bir şeyden korkmamak, çekinmemek, yılmamak.**Parmak ısırmak : Şaşırmak. Hayranlıktan şaşırıp kalmak.**Parsayı toplamak : Harcanan bir emeğin karşılığını almak. hak edileni almak.**Papaz uçurmak : İçki alemi yapmak.**Rayına oturmak : İşin yoluna girmesi**Rest çekmek : Kesin olarak olmaz demek.**Rol oynamak : Etkili olmak, işin olmasına etki yapmak.**Ruhu duymamak : Yapılan işin hiç farkında olmamak, sezinlememek.**Saman alevi gibi parlamak : Birden kızıp köpürmek, çok kısa zamanda hırsı geçmek.**Sepet havası çalmak : İşinden atmak, işine son vermek. Kovmak.**Sıfırı tüketmek: Hiç bir şeyi kalmamak, bütün imkan ve gücünü kaybetmek.**Sinek avlamak : İşi veya müşterisi olmadığı için boş oturmak. İşsiz kalmak.**Şamar oğlanı : Herkesin kolayca sataştığı, dövdüğü, hıncını aldığı kimse.**Şeytan görsün yüzünü : O kimse ile birlikte olmayı kesinlikle istemiyorum. onu sevmiyorum, görmek istemiyorum.**Şifayı bulmak : Hasta olmak, hastalanmak.**Şom ağızlı : Olayları kötü yorumlayan, felaket haberleri veren ve verdiği haberlerin hakikat olmasından korkulan kimse.**Tabana kuvvet : Binilecek vasıta bulunamadığı için gidilecek yere yürümek.**Tahtası eksik : Sersem, budala, akılsız.**Tamtakır kuru bakır : İçi bomboş, boşaltılmış, cebinde parası yok, züğürt.**Taş atmak : Bir kişiye söz dokundurmak, sitem etmek için söz dokundurmak.**Ucu ucuna getirmek : Ancak yetişir olmak, hiç fazlası olmamak.**Ulu orta konuşmak : Düşünmeden söylemek, rastgele söylemek.**Uzun hikaye: Konunun ayrıntıları pek çoktur. Anlatırsa çok uzun sürer.**Uzun boylu : Ayrıntılarını hesap ederek, etraflıca, uzun uzadıya.**Üç buçuk atmak : Korku içinde bulunmak. Korkmak.**Üçe beşe bakmamak : Çok fazla pazarlık etmeden alış veriş yapmak.**Üstüne bir bardak su içmek : Bir alacaklının alacağından umudunu kesmek.**Üzerine tuz biber ekmek : Bir kimsenin acısına fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.**Verip veriştirmek : Ağzına gelen her şeyi söylemek. Ağır konuşmak, ileri geri söylenmek.**Veryansın etmek : Birinin hakkında atıp tutmak. O kişiye acımadan insafsızca saldırıda bulunmak.**Vız gelmek : Önemsiz görünmek. Aldırış etmemek.**Volta atmak: Aşağı yukarı gidip gelmek. Amaçsız dolaşmak.**Yabana atmak : Önemsiz bulmak, önem vermemek.**Yağlı müşteri: Çok alış veriş yapan, çok para bırakan kimse.**Yaka silkmek : Bıkmak, usanmak.**Yan çizmek : Kendisine verilen işin sorumluluğunu yüklenememek, sorumluluktan kaçmak.**Zemheri zürefası : Çok soğuk havada ince bir elbise giyerek gezen.**Zılgıt yemek : Azarlanmak. Çokça paylanmak.**Zıvanadan çıkmak : Delirmek, akli dengesini kaybetmek. Çok öfkelenmek, kızmak, taşkın hareketlerde bulunmak.**Zokayı yutmak : Aldatılmak. Zarara uğramak.**Zurnanın zırt dediği yer : Yapılmakta olan işin en hassas yeri, can alıcı yer.
 
gerizekalı

nedenmiş saf senkendine bak allahım ya değimler veriolar işte negs| allah allah yha sensin
 
Son düzenleme:
en güzel site

siteye bak çooooooooooooook güzel
 
Son düzenleme:
Meleklerle ilgili atasözü veya deyimler

Meleklerle ilgili atasözü veya deyimler bulan yassın


;)
 
melekler mekanı ziyaretcisi

coooooookkkkkkkkkkk güzel
 
Son düzenleme:
Geri
Üst