Türkçe Deyİmler Ve Anlamlari

Misafir

Forum Okuru
Türkçe Deyİmler Ve Anlamlari
deyim ve anlamları deyimler ve anlamları 10 tane deyim 10 tane 20
**Aba altından değnek göstermek: Sert görünmemekle birlikte karşısındakini üstü kapalı bir şekilde korkutmak.**Acem kılıcı gibi olmak : Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek.**Açık kapı bırakmak : Sorunlar görüşülürken kestirip atmadan ileride anlaşma olabilecek sözler söylemek, uygun davranışlarda bulunmak.**Ağzında bakla ıslanmamak : Sır saklayamamak.**Bal dök yala: Her taraf temiz, her taraf dikkat çekecek kadar temiz.**Baldırı Çıplak : İşi gücü olmayan, serseri sataşmak için bahane arayan.**Balık kavağa çıkınca: Gerçekleşmesi hiç bir zaman mümkün olmayan işler söylenir.**Baş ütülemek : Dırdır ederek kişiyi huzursuz etmek.

Çok konuşmak.** Cami yıkılmış ama mihrap yerinde: Kadınlar için kullanılır. Yaşlandığı halde güzelliğini kaybetmemiş, hala alımlı.**Can kulağı ile dinlemek : Aşırı bir dikkat ile dinlemek.**Cebi delik : Cebinde para bulunmayan. Para tutmayan.**Çalmadan Oynamak : Çok neşeli olmak, neşesini hareketleri ile belli etmek.**Çam devirmek : Karşısındakini üzecek, kıracak bir söz söylemek.**Çamur atmak : İftira etmek.**Çantada Keklik : Kolay elde edilir olmak.


** Dar Kafalı: anlayışı, kavrayışı az; yeniliklere açık olmayan.dar kafalı insanlarla anlaşmak oldukça zordur.

**Damarına Basmak : Bir kişinin zayıf tarafına dokunup onu kızdırmak.**Damdan düşer gibi : Hiç beklenilmeyen bir zamanda, yersiz.**Dış kapının dış mandalı : Uzaktan ilgili**Dilli Düdük : Çok konuşan, geveze.**Eceline Susamak : Ölümle sonuçlanabilecek, çok tehlikeli işlere girmek.**Ekmeğine kan doğramak : Üzüntü ve sıkıntı içinde olmak**El Etek Çekmek : O işle artık hiç uğraşmamak.**Eline Eteğine Doğru : Namussuz değil, hırsızlığı yok.**Fare Düşse Başı Yarılır : Her taraf bomboş, yoksulluk hüküm sürüyor.**Fırıldak gibi dönmek : Kendi çıkarı için her şekle, her kalıba girmek.**Fink Atmak : Gönlünce gezmek, eğlenmek, çok neşelenmek, hoplayıp zıplamak.**Gece silahlı gündüz külahlı : Etrafındakilere iyi görünüp, kimseye sezdirmeden kötü işler yapan, uygunsuz kimse.**Gemi aslanı : Bir işe yaramayan, bir sorumluluk almayan gösterişli kimse.**Göbeği çatlamak : Bir işi öğrenmek için çok büyük gayret göstermek.**Gün görmüş : İyi günler yaşamış, önemli görevler yapmış, hatırı sayılır. Tecrübeli.**Hanım evladı : Nazlı, üstüne düşerek büyütülmüş.**Hapı yutmak : Kötü duruma düşmek.**Havanda su dövmek : Boş uğraşlarda bulunmak, Boşa çalışmak.**Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak.**Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bilinen bir şeyi bir daha bir daha anlatmak.**İç etmek : Başkasının malını kendisine ayırıp ortadan kaldırmak.**İçli dışlı : Samimi, teklifsiz.**İçi içine sığmamak : Sevinmek, seviçten çok heyecanlanmak. Çoşmak.**İçine ateş düşmek: Çok büyük bir acı içinde olmak.**Kanı kaynamak : Birden sevgi duymak, bağlanmak, sevmek, hoşlanmak.**Kara yazı : Kötü gelecek, kötü kader.**Kesenin ağzını açmak : Çok para harcamaya başlamak.**Kulağı delik : Etrafında olup biteni çabucak haber alan.**Laf ebesi : Çok söz söyleyen, herkese söz yetiştiren kimse.**Laf işitmek : Paylanmak, azarlanmak.**Leke sürmek : Suç atmak, üstüne suç yüklemek.
**Mahkeme duvarına benzemek : Utanması kaybolmak. Utanılacak şeyler söylendiği halde etkilenmemek.**Makbule geçmek : Beğenilmek işe yaramak.**Mart kedisi gibi : Çok çapkın, uçarı, azgın.**Masal okumak : Kandırmaya çalışmak, yalanlar söyleyerek kandırmaya çalışmak.**Nal toplamak : Bir yarışta en geride kalmak, başarı gösterememek.**Nalları dikmek : Ölmek (Hayvan için) kaba kimseler için.**Ne baş belli ne ayak : Herşey birbirine girmiş, karışık durumda. kimin ne olduğu, ne yaptığı belli değil.**Ne oldum delisi : Sonradan görmüş, şımarık, ummadığı zenginlik ve şöhrete aniden kavuşturmaktan aşırı derecede şımarmak.**Ocağına düşmek : Bir kimsenin yardımını dilemek.**Ok yaydan çıktı : Ahlaksız duruma gelmek, namusunu kaybetmek. Sokağa düşmek.**Oturduğu dalı kesmek: Çıkarlarını sağladığı kaynağa zarar vermek.**Ödü patlamak : Çok korkmak, ummadığı anda gelen bir etkiyle çok korkmak.**Öküz altında buzağı aramak : Fesat düşünce ürünü...
alakasız sebeplerle umulmadık şeylerden şüphelenmek...önyargılı, bencil ve birazda fesat kişilerin sahip olduğu bir özelliktir, hiç katlanılmaz**Ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün: Çok cimri. Her şeyden çıkar sağlamaya çalışan kimseler için söylenir.**Önüne düşmek : Yol göstermek, Rehberlik etmek.**Örümcek kafalı: Yeniliklere düşman, hiç bir şekilde yenilikleri kabul etmeyen, eskiye körü körüne bağlı olan. Tutucu.**Pabuç bırakmamak : Hiç bir şeyden korkmamak, çekinmemek, yılmamak.**Parmak ısırmak : Şaşırmak. Hayranlıktan şaşırıp kalmak.**Parsayı toplamak : Harcanan bir emeğin karşılığını almak. hak edileni almak.**Papaz uçurmak : İçki alemi yapmak.**Rayına oturmak : İşin yoluna girmesi**Rest çekmek : Kesin olarak olmaz demek.**Rol oynamak : Etkili olmak, işin olmasına etki yapmak.**Ruhu duymamak : Yapılan işin hiç farkında olmamak, sezinlememek.**Saman alevi gibi parlamak : Birden kızıp köpürmek, çok kısa zamanda hırsı geçmek.**Sepet havası çalmak : İşinden atmak, işine son vermek. Kovmak.**Sıfırı tüketmek: Hiç bir şeyi kalmamak, bütün imkan ve gücünü kaybetmek.**Sinek avlamak : İşi veya müşterisi olmadığı için boş oturmak. İşsiz kalmak.**Şamar oğlanı : Herkesin kolayca sataştığı, dövdüğü, hıncını aldığı kimse.**Şeytan görsün yüzünü : O kimse ile birlikte olmayı kesinlikle istemiyorum. onu sevmiyorum, görmek istemiyorum.**Şifayı bulmak : Hasta olmak, hastalanmak.**Şom ağızlı : Olayları kötü yorumlayan, felaket haberleri veren ve verdiği haberlerin hakikat olmasından korkulan kimse.**Tabana kuvvet : Binilecek vasıta bulunamadığı için gidilecek yere yürümek.**Tahtası eksik : Sersem, budala, akılsız.**Tamtakır kuru bakır : İçi bomboş, boşaltılmış, cebinde parası yok, züğürt.**Taş atmak : Bir kişiye söz dokundurmak, sitem etmek için söz dokundurmak.**Ucu ucuna getirmek : Ancak yetişir olmak, hiç fazlası olmamak.**Ulu orta konuşmak : Düşünmeden söylemek, rastgele söylemek.**Uzun hikaye: Konunun ayrıntıları pek çoktur. Anlatırsa çok uzun sürer.**Uzun boylu : Ayrıntılarını hesap ederek, etraflıca, uzun uzadıya.**Üç buçuk atmak : Korku içinde bulunmak. Korkmak.**Üçe beşe bakmamak : Çok fazla pazarlık etmeden alış veriş yapmak.**Üstüne bir bardak su içmek : Bir alacaklının alacağından umudunu kesmek.**Üzerine tuz biber ekmek : Bir kimsenin acısına fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.**Verip veriştirmek : Ağzına gelen her şeyi söylemek. Ağır konuşmak, ileri geri söylenmek.**Veryansın etmek : Birinin hakkında atıp tutmak. O kişiye acımadan insafsızca saldırıda bulunmak.**Vız gelmek : Önemsiz görünmek. Aldırış etmemek.**Volta atmak: Aşağı yukarı gidip gelmek. Amaçsız dolaşmak.**Yabana atmak : Önemsiz bulmak, önem vermemek.**Yağlı müşteri: Çok alış veriş yapan, çok para bırakan kimse.**Yaka silkmek : Bıkmak, usanmak.**Yan çizmek : Kendisine verilen işin sorumluluğunu yüklenememek, sorumluluktan kaçmak.**Zemheri zürefası : Çok soğuk havada ince bir elbise giyerek gezen.**Zılgıt yemek : Azarlanmak. Çokça paylanmak.**Zıvanadan çıkmak : Delirmek, akli dengesini kaybetmek. Çok öfkelenmek, kızmak, taşkın hareketlerde bulunmak.**Zokayı yutmak : Aldatılmak. Zarara uğramak.**Zurnanın zırt dediği yer : Yapılmakta olan işin en hassas yeri, can alıcı yer.
 

Misafir Melek

Forum Okuru
gerizekalı

nedenmiş saf senkendine bak allahım ya değimler veriolar işte negs| allah allah yha sensin
 
Son düzenleme:

Misafir Melek

Forum Okuru
en güzel site

siteye bak çooooooooooooook güzel
 
Son düzenleme:

Misafir Melek

Forum Okuru
Meleklerle ilgili atasözü veya deyimler

Meleklerle ilgili atasözü veya deyimler bulan yassın


;)
 

Misafir Melek

Forum Okuru
melekler mekanı ziyaretcisi

coooooookkkkkkkkkkk güzel
 
Son düzenleme:
Üst