veba hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
veba hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler
veba hastalığı koyunlarda veba hastalığı nedir koyunlarda hastalığının diğer adı
Tanım ve Klinik Bilgiler : Esasen kemiricilerin ve büyük baş hayvanların hastalığı olan veba;kemiricipirelerinin ısırması ile insanlara bulaştırılan Yersinia pestis (Y.pestis)’in, öncelikleısırılanbölgeye ait lenfatiklerde, daha sonra da tüm sistem ve organlarda oluşturduğu doku nekrozları ve süpürasyonlarla kendini gösteren, bakteriyel endotoksine bağlı belirtilere ek olarak organ yetmezliklerinin ön plan çıktığı bir hastalıktır

1. Bubon vebası: Pire hasta fareyi emince bakteri pirenin yutağına geçip ürer ve yutağı tıkar. Pire insanı ısırırken tıkanıklık nedeniyle kusar ve etkeni ısırık yerine boşaltır. Alt ekstremite ve kasıktan ısırıldıktan 2-7 gün sonra inguinal lenf nodlarına, üst ekstremiteden ısırmış ise aksiller nodlara ulaşır, çoğalır. 2-5 gün sonra 10 cm iriliğe kadar olabilen ağrılı şişlikler gelişir, fistülize olur (*****cık, Bubon). Hematojen yayılımla karaciğer, dalak, akciğer ve beyinde hemorajik ve nekrotik odaklar oluşturur; genel durum bozulur, ateş yükselir, baş ağrısı, bilinç bozuklukları, splenomegali ve ciltte peteşiyal kanamalar gelişir. İmmün sistem problemi yok ise hafif (pestis minör), defektif ise ağır seyirlidir (pestis major). Tedavi edilmez ise sepsis gibi ağır komplikasyonlara ilerleyebilir.

2. Veba pnömonisi: Veba pnömonili bir hastanın solunum sekresyonlarının solunması ile damlacık infeksiyonu şeklinde bulaşır. Veba seyrinde bakterinin kan yolu ile akciğere ulaşması sonucu da gelişebilir. Kanlı, bol basil içeren balgam çıkarılır. Çok mortal bir pnömoni tablosudur 3. Veba Sepsisi: Endotoksemiye sekonder olarak gelişen çok ağır bir klinik tablodur. Komplikasyon veya klinik seyir sırasında gelişebilir.

Tanı Metodları : Y.pestis, bubonlardan enjektörle alınan materyalden ve kandan üretilebilir. Ateşli dönemde çift ekimli hemokültür, balgam var ise direkt inceleme ve çift ekimler yapılmalıdır. Koloniler kanlı agarda saç (Kossel) büküntüleri şeklinde görülür.

Tedavi :
Tedavide seçilecek ilk ilaçlar, streptomisin (30 mg/kg/gün, iki dozda, 10 gün), tetrasiklin (4x500 mg/gün), doksisiklin (2x100 mg/gün) ve kloramfenikoldür (50 mg/kg/gün). Tedavisiz olgularda ölüm şanssızlığı > % 75'dir. Risk grubundaki insanlar için formaldehid ya da ısı ile inaktive edilmiş bakteri aşıları bulunmaktadır, 1-3 ay ara ile iki aşı yapılır ve temas sürdükçe altı ayda bir tekrarlanır.
 
Geri
Üst