1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  VUK göre ilan yolu ile tebliğ usulünü açıklayınız?

  Konu, 'Vergi Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  ilan yoluyla tebliğ VUK göre ilan yolu ile tebliğ usulünü açıklayınız?

  Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller
  Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoliyle yapılır:
  1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;
  2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse;
  3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;
  4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa.


  İlanın Şekli
  Madde No 104 - İlan aşağıdaki şekilde yapılır:
  1. İlan yazısı tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve (3) numaralı bende göre ilana çıkarılır. Tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere, birmilyar liradan (1.1.2006'dan itibaren 1200, - YTL, 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 1.290, -YTL)az vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan yapılmaz ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir.
  2. İlan yazısının bir sureti mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir.
  3. İlan ile yapılan tebliğin konusu birmilyar ila yüzmilyar lira (1.1.2006'dan itibaren 1200, - YTL ila 120 000, - YTL, 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 1.290, -YTL ila 129.000, -YTL) arasındaki vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Tutarın yüzmilyar lirayı (1.1.2006'dan itibaren 120 000, - YTL, 364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 129.000, -YTL ) aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ayrıca yapılır.
  Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile gönderilir.


   
VUK göre ilan yolu ile tebliğ usulünü açıklayınız? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  1-VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız? a-İmalat defteri b-Kombine İmalat defteri c-Kombine İmalatta imalat defteri d-Bitim işleri defteri A- İmalat Defteri Madde 197 - I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar. İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın...
 2. VUK göre Vergi Hatalarının düzeltme yollarını kısaca açıklayınız?

  VUK göre Vergi Hatalarının düzeltme yollarını kısaca açıklayınız?

  1- VUK göre Vergi Hatalarının düzeltme yollarını kısaca açıklayınız? 1-Re'sen Düzeltme Madde 121 - İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava açma hakları mahfuzdur (SAKLIDIR). 2-Mükellefin talebi üzerine Düzeltme Talebi Madde 122 - Mükellefler, vergi muamelelerindeki...
 3. VUK göre posta ile tebliği usulünü açıklayınız?

  VUK göre posta ile tebliği usulünü açıklayınız?

  tebliğ şekilleri posta ile tebliğ zarfı nedir evrakı nedir VUK göre posta ile tebliği usulünü açıklayınız? Kapalı Zarf Esası Madde 99 - Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen özel zarflar kullanılır. Bilinen Adreslere Tebliğ Madde 100 - Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince...
 4. VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlat

  VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlat

  vuk 93 vuk tebligat tebliğ usulleri tebliğ nedir hukuk vergi tebliği nedir VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlatınız? 1- Posta Yolu ile tebliğ (VUK 99-100-101-102 mad.) 2- İlan yolu ile tebliğ ( VUK 103-104-105-106 mad.) 3- Memur vasıtası ile tebliğ (VUK 107) 4- Dairede ve Komisyonda tebliğ (VUK mad. 93/2) Memur...
 5. VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ? Tebliğ Yapılacak KimselerMadde 94 - Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır....

Sayfayı Paylaş