1. *jellibon*

  *jellibon* Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  9 Kasım 2007
  Mesajlar:
  6.137
  Beğenilen Mesajlar:
  37
  Ödül Puanları:
  48
  Şehir:
  mutluluk ülkesinden

  VUK göre posta ile tebliği usulünü açıklayınız?

  Konu, 'Vergi Hukuku' kısmında *jellibon* tarafından paylaşıldı.

  tebliğ şekilleri posta ile tebliğ zarfı nedir evrakı nedir VUK göre posta ile tebliği usulünü açıklayınız?
  Kapalı Zarf Esası
  Madde 99 - Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen özel zarflar kullanılır.
  Bilinen Adreslere Tebliğ
  Madde 100 - Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.
  Bilinen Adresler
  Madde101 - Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır:
  1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;
  2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;
  3. İşi bırakmada bildirilen adresler;
  4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;
  5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler;
  6. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;
  7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartiyle);
  8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresler.
  Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır.
  Tebliğ Evrakının Teslimi
  Madde 102 - Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.
  Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir.
  Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemiyen evrak çıkaran mercie iade olunur.
  Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı sebeple tebliğ edilemiyerek iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır.
  Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya herhangi bir sebeple imza edemiyecek durumda bulunursa sol elinin baş parmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edilir.
  Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edilir.
  Yukarıki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz'edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tespit olunur.
   
VUK göre posta ile tebliği usulünü açıklayınız? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız

  1-VUK göre aşağıdaki kavramları açıklayınız? a-İmalat defteri b-Kombine İmalat defteri c-Kombine İmalatta imalat defteri d-Bitim işleri defteri A- İmalat Defteri Madde 197 - I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar. İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın...
 2. VUK göre Vergi hatasını açıklayınız?

  VUK göre Vergi hatasını açıklayınız?

  1- VUK göre Vergi hatasını açıklayınız? Vergi Hatası Madde 116 - Vergi hatası, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.
 3. VUK göre ilan yolu ile tebliğ usulünü açıklayınız?

  VUK göre ilan yolu ile tebliğ usulünü açıklayınız?

  ilan yoluyla tebliğ VUK göre ilan yolu ile tebliğ usulünü açıklayınız? Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoliyle yapılır: 1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse; 3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa; 4....
 4. VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlat

  VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlat

  vuk 93 vuk tebligat tebliğ usulleri tebliğ nedir hukuk vergi tebliği nedir VUK göre tebliğ usullerini sayınız? Bunlardan Memur Vasıtası ile tebliğ usulünü anlatınız? 1- Posta Yolu ile tebliğ (VUK 99-100-101-102 mad.) 2- İlan yolu ile tebliğ ( VUK 103-104-105-106 mad.) 3- Memur vasıtası ile tebliğ (VUK 107) 4- Dairede ve Komisyonda tebliğ (VUK mad. 93/2) Memur...
 5. VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ?

  VUK göre tebliğin muhataplarını açıklayınız ? Tebliğ Yapılacak KimselerMadde 94 - Tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır.Tüzelkişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır....

Sayfayı Paylaş