2012 çok güzel kısa aşk sözleri

M

Misafir

Forum Okuru
2012 çok güzel kısa aşk sözleri
k?sa a?k sözleri,
a?k sözleri 2012
en güzel k?sa a?k sözleri
Merhaba Sevgili Melek'ler... Bu yaz?m?zda a??k üyelerimize ve a??k olan tüm misafirlerimize y?l?n en güzel k?sa a?k sözlerini sunuyor ve her a?k?n daimi ve ac?s?z olmas?n? diliyoruz.


pasta%201-2cc.jpgYa?ad???m En Güzel Anlar?m, Beyazlarla Süsledi?im Yar?nlar?ms?n Sevgilim.

Seni seven çoktur, ?ükür anl?m akt?r, birde sen seversen, dünya bana dard?r.

Sen Bir hayat?n En Güzel Ba?lang?c? Ve Bir Hayat?n Biterken Dahi ya?anacak En Güzel Sonu olursun Sevgilim.

Bana kalkpsiz diyorlar do?ru ama;Kalbimin sende oldu?unu nereden bilsinler?

Hayat? Doyas?ya Ya?amak için Ellerini beklerim, Senin Bir Gülü?ünle Ac?lara gülüp geçerim Sevgilim benim.

Bir trafik lambas?yd?m kalbim her gelene geç derdi oysa sen geçerken birden STOP ediverdi

Sen hayat?ma girdi?inden Beri hayat?n ya?anan bütün anlar?na anlam katmay? ö?rendedim bebe?im.

A?k bir trafik kazas?d?r en yak?n hastane nikah masas?d?r.

ister yaz olsun ister k?? olsun, ister hüzün olsun ister dert olsun, Bütün benli?im bir senin olsun sevgilim Seviyorum Seni…

A?k bir çilek beni unutursan çok çek.

Sigaram?n Duman?nda Hayalin, Sen Olmad???nda yan?mda Buz Tutar Yüre?im, Ben Bir Seninim Sana Aitim Sevgilim.

Göz bakar kalp ya?l? sevginin ilk fasl? beraber sevince Sen kerem Ben asl?.

Bazen ?ark?lar bile Anlatamaz A?k?m? Sana, Ne ?iirler Anlam Bulur Ne ?ark?lar Yan?nda Sevgilim.

Kalp durdu?u zaman de?il unutuldu?u zaman Ölür.

Senin pe?inden Ko?arken, Pe?imden ko?anlara Ald?rm?yorum A?k?m

Ya?murun her damlas?nda sen vars?n dilerimki Allah”tan ya?mur hep ya?s?n.

Bu Kalp Sana Atar Bir Senindir Yâr, Ald???m her Nefes Senindir Sana Söylemek istediklerimdir Sevgilim.

A?k?n ecel olsa yine içerim yolun ecel olsa Korkmam yine geçerim.

Seni unutmak Benim için Hayattan Kopmakt?r Sevgilim.

Kalpten kalbe giden yolun ilk dura?? gözlerdir.

Bir Damla Gözya??na Yakar?m Bu ?ehri Gözlerinin U?runa Birtanem.
 
Üst