Etiketler:
 1. SadmiN

  SadmiN ♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  29 Mayıs 2007
  Mesajlar:
  15.136
  Beğenilen Mesajlar:
  1.159
  Ödül Puanları:
  113

  AB ile bebek isimleri

  Konu, 'a-Erkek İsimleri' kısmında SadmiN tarafından paylaşıldı.

  Aba: bazı yörelerdeki yaşlı kadın
  baba kardeşi, amca
  Abad: şen, bayındır

  sonsuz gelecek zamanlar
  Abadi: şen, bayındır, mamurlukla ilgili

  Abak: eski Türklerde ölmüş ataların tapınılan heykelleri

  şamda hükümet kurmuş bir Türk beyi
  Abaka: bir tür iplik

  Abakahan: ilhanlı hükümdarı hülagu' nun oğlu

  Abakan: yenisey ırmağının bir kolu

  Abamüslim: islamiyete inananların ulusu, yücesi

  Abat: şen, rahat, mutlu olmuş

  Abay: sezgi, anlayış, dikkat

  ustalık, beceri, hüner
  ayın suya akseden yansıması, hünerli
  Abaza: karaçay

  çerkes özerk bölgesinde yaşayan müslüman bir halk
  Abbad: Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren

  yasaklarından kaçınan
  Abbas: sert ve çatık kaşlı arslan

  Abbaz: yüzgeç, yüzücü

  Abdal: tarikat mensubu

  Abdu' l-melik: her şey üzerinde tasarruf ve hükmeden tek hükümdar Allah' ın kulu

  el-melik, Allah' ın isimlerindendir
  Abdulaziz: izzet, kudret, şeref sahibi Allahın kulu.

  Abdulbaki: ezelden ebede varolan Allah'ın kulu

  Abdulcemal: güzellikleri kendinde toplayan Allah' ın kulu

  Abdulhamit: hamd olunan Allah'ın kulu

  Abdulkerim: çok cömert olan Allah'ın kulu

  Abdullah: Allah' a ait olan, onun yolundan giden kişi

  Abdulmuiz: muiz' in, izzet veren, şereflendiren Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerindendir
  Abdurrahman: rahmet sahibi Allah'ın kulu

  rahman; dünyada her canlıya, mü' min-kafir ayırdedilmeksizin herkese merhamet eden
  Allah' ın isimlerindendir
  Abdurrauf: rauf olan Allah' ın kulu

  Abdussabur: sonsuz sabır ve genişlik sahibi Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdi: kulluk, kölelikle ilgili

  Abdüddar: zararlı şeyleri ve sebeblerini bir hikmete mebni olarak yaratan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerindendir
  Abdüla'la: en yüksek, en yüce ve yücelikte eşi olmayan Allah' ın kulu

  a' la kelimesi kur'an-kerim' in sıfatı olarak geçmektedir.
  ünlü bir islam bilgini
  Abdülafuv: geniş avf ve mağfiret sahibi yüce Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülali: yüce, ulu, şan ve şeref sahibi Allah' ın kulu

  ali kelimesi kur'an' da Allah' ın yüceliğini vasfetme anlamında kullanılmıştır
  Abdülalim: herşeyi bilen tanrının kulu
  alim ve mükemmel bilgiyi uhdesinde bulunduran Allah' ın kulu. alim kelimesi Allah' ın 99 isminden birisidir

  Abdülazim: azamet ve büyüklük sahibi Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülaziz: tanrının sevgili kulu
  büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Allah' ın kulu

  aziz Allah' ın isimlerindendir
  32. osmanlı padişahının adı
  Abdülbaki: var olan, kalan
  sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı

  Allah' ın kulu
  Allah' ın isimlerinden
  Abdülbari: yaratan, yaratıcı Allah' ın kulu

  bari ismi, Allah' ın isimlerindendir "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Abdülbasıt: genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülbasir: her şeyi görüp gözeen ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah' ın kulu

  Abdülbedi: Allah' ın isimlerinden

  bedi' nin kulu
  Abdülberr: berr' in kulu

  cömert ve ihsan edicinin kulu
  berr, Allah' ın isimlerindendir
  Abdülcebbar: zorlayıcı, cebredici
  cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahibi Allah' ın kulu

  cebbar, Allah' ın isimlerindendir
  Abdülcelil: pek büyük, ulu
  büyük, ulu, yüce Allah' ın kulu

  celil, Allah' ın isimlerindendir
  Abdülcemal: dürüstlüğü, güzelliği olan tanrının kulu

  Abdülcevat: eli açık tanrının kulu
  cömert olan Allah' ın kulu

  Abdülehad: şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah' ın kulu

  ehad, Allah' ın isimlerindendir
  Abdülesed: aslan' ın kulu

  hz. rasulullah (s.a.s)'m reddettiği isimlerdendir
  müslümanlar kullanmazlar
  Abdülevvel: herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlangıcı bulunmayan Allah' ın kulu

  Abdülezel: sonsuzlardan beri var olan kul
  ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah' ın kulu

  Abdülferid: tek, eşsiz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan

  Allah' ın kulu
  Abdülfettah: karışık şeyleri çözen
  zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarının kapalı-müşkil işlerini açan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerindendir
  Abdülgaffar: merhametli, tanrının kulu
  kullarının günahlarını affeden allıh' ın kulu

  Allah' ın isimlerindendir
  "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Abdülgafur: günahları bağışlayıcı
  kullarının günahlarını tekrar tekrar bağışlayıcı olan Allah' ın kulu

  "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Abdülgani: zengin, varlıklı, bol, doygun olan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülhabir: her şeyin iç yüzünden, gizli ve saklılıklarından haberdar olan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülhadi: hidayet eden, doğru yolu gösteren Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülhafız: herşeyi bütün ayrıntı ve inceliğiyle kaytılayıp tutan ve dilediği zamana kadar bela ve afetlerden koruyan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülhak: yüce tanrının kulu
  hak ve gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran Allah' ın kulu

  hak, esmau'l-hüsna' dandır
  Abdülhakem: bütün işlerin kendisine döndürüldüğü, onun adalet ve kararına baş vurulduğu yüce hakem Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülhakim: her şeye hükmeden Allah' ın kulu

  hakim, Allahın isimlerindendir "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Abdülhalik: halk eden, yaratan tanrının kulu
  yaratan, yoktan vareden, yaratıcı Allah' ın kulu

  halik, Allah' ın isimlerinden "abd" takısı olmadan kullanılmaz
  Abdülhalim: halim, yumuşak huylu
  tabiatı yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülhamid: hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah' ın kulu

  hamid; Allah' ın isimlerindendir
  Türk dil kuralları açısından "d/t" olarak kullanılır
  Abdülhamit: övülmeye değer

  Abdülhasib: bütün varlıkların takdir edilen hayatları boyunca yaptıkları bütün işlerin ayrıntılarıyla hesabını en iyi bilen hasib' in kulu

  hasib; Allah' ın isimlerinden
  Abdülhay: daima diri olan, ebedi hayat sahibi, her şeye gücü yeten cenab-ı Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdülkadir: övülmeye değer
  bitmez tükenmez kuvvet sahibi olan, herşeyi yapmaya gücü yeten Allah' ın kulu

  kadir; Allah' ın isimlerindendir
  Abdülkaviy: sonsuz güç ve kuvvet sahibi Allah' ın kulu

  kaviy kelimesi esmau'l-hüsna' dandır
  Abdülkayyum: bu isim her şeyin bir varlık olarak durabilmesi için neye ihtiyacı varsa onu veren, gökleri, yeri ve her şeyi tutan, baki, kaim Allah' ın kulu

  kayyum, Allah' ın isimlerindendir
  Abdülkebir: kebir' in büyüklük ve azamette eşsiz olan Allah' ın kulu

  kebir; Allah' ın isimlerindendir
  Abdülkerim: cömertlik sahibi olan
  keremi bol, cömert olan aziz ve celil Allah' ın kulu

  kebir; Allah' ın isimlerindendir
  Abdüllatif: yumuşaklık sahibi
  latif, güzel, yumuşak, hoş, nazik olan bütün olayların ve eşyanın inceliklerini bilen Allah' ın kulu

  el-latif; Allah' ın isimlerindendi
  Abdüllazim: büyük, yüce, yüksek

  Abdülmacid: kadru şanı büyük, cömertlik ve keremi bol olan Allah' ın kulu

  macid kelimesi, Allah' ın isimlerindendi
  Abdülmalik: sahip olan, herşeyin mülkiyetinin sahibi olan Allah' ın kulu

  malik; Allah' ın isimlerindendi "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Abdülmecid: şanı büyük ve yüksek olan, şan ve onur sahibi yüce Allah' ın kulu

  mecid kelimesi Allah' ın 99 isminden biridir
  31. osmanlı padişahı
  Abdülmecit: şan ve şeref sahibi

  Abdülmelik: tüm evrene egemen olan tanrının kulu

  Abdülmennan: çok ihsan eden, ihsanı bol olan Allah' ın kulu

  mennan kelimesi, Allah' ın sıfatlarındandır
  Abdülmesih: hastalara şifa veren, mesih isa' nın kulu

  isim olarak kullanılmaz
  Abdülmetin: metanetli, sağlam, dayanıklı olan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerindendir
  Abdülmucib: kendisine yönelip yalvaranların isteklerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine cevap veren, onların dua ve tevbelerine icabet eden yüce Allah' ın kulu

  mucib, esmau'l-hüsna' dandır
  Abdülmuhsi: bütün varlıkların sayısını tek tek bilen Allah' ın kulu

  muhsi, esmau'l-hüsna'dandır
  Abdülmuhyi: hayat veren, can ve ruh veren, bütün canlıları ve hayatı diri tutan Allah' ın kulu

  muhyi, Allah' ın 99 isminden birisidir
  Abdülmuid: yaratılmışları yokettikten sonra tekrar dirilten Allah' ın kulu

  muid Allah' ın 99 isminden birisidir
  Abdülmümin: gönüllerde iman nurunu yerleştiren, kendisine yönelenlere, iman nasib ederek onları hidayetine alan, koruyan yüce Allah' ın kulu

  mü' min, Allah' ın isimlerindendir
  Abdülrahim: bağışlayan, affeden

  Abdülrezzak: tüm yaratıklara rızkını veren tanrının kulu

  Abdülreşit: iyilikler sahibi

  Abdülvacid: yoktan vareden, meydana getiren, dilediğini anında elde eden, zenginlik ve servetine nihayet bulunmayan vacid' in kulu

  vacid, Allah' ın isimlerindendir
  Abdülvahid: tek ve eşsiz olan, zatında sıfatlarında, hükümlerinde, işlerinde asla benzeri olmayan Allah' ın kulu

  vahid kelimesi cenab-ı hakk' ın kur' an' da zikredilen 99 isminden birisidir
  Abdülvali: bütün alemleri ve meydana gelen bütün olayları tedbir ve idare eden Allah' ın kulu

  vali esmau'l-hüsna' dandır
  Abdülvaris: gerçek servet ve zenginliklerin mutlak sahibi.

  bütün zenginliklerin son ve asıl sahibi olan yüce Allah' ın kulu
  varis kelimesi Allah' ın isimlerindendir
  Abdülvasi: vasi' nin kulu

  genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, fakirlik ve sıkıntıdan münezzeh olan Allah' ın kulu
  vasi kelimesi Allah' ın isimlerindendir
  Abdülvedud: vedud' un kulu

  Allah' ın isimlerinden
  vedud; iyi amel sahibi kullarını seven, onlara rahmet ve rızasını yönelten, sevilmeye ve sayılmaya, dostluğu kazanılmaya yegane layık olan yüce Allah anlamındadır
  Abdülvehhab: çok çeşitli nimetleri daima bağışlayan Allah' ın kulu

  Allah' ın isimlerindendir.
  "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Abdülvekil: kendisine tevekkül edilen, kudretiyle kullarının işlerini halleden, onlara yardımcı olan yüce Allah' ın kulu

  vekil
  Allah' ın isimlerindendir
  Abdülveli: kendisine iman edenlerin dostu ve yardımcısı

  yarattıklarına mütevelli ve nazar edici olan Allah' ın kulu
  el-veliyy kelimesi Allah' ın isimlerindendir
  Abdünnafi: yararlı şeyleri ve sebeplerini kudretiyle yaratan Allah' ın kulu

  nafi kelimesi, Allah' ın isimlerindendir
  Abdünnasır: yardımcı, yardım eden Allah' ın kulu

  Abdünnur: nur sahibi, aydınlık, parlaklık sahibi olan Allah' ın kulu

  nur, Allah' ın isimlerindendir
  Abdürrafi: rafi' nin kulu

  Allah' ın isimlerinden
  Abdürrahim: merhametli, esirgeyen, koruyan, acıyan, ahirette mümin kullarına merhamet eden Allah' ın kulu

  er-rahim, Allah' ın isimlerindendir
  Abdürrauf: çok lütuf, şevkat ve rahmet eden

  onları belli nimetlerle dengeli yaşatan, seviyelendiren Allah' ın kulu
  Abdürrezzak: bütün mahlukların rızkını veren Allah' ın kulu

  rezzak, Allah' ın isimlerindendir
  "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Abdürreşid: Allah' ın isimlerinden

  reşid' in kulu
  Abdüssamed: kimseye, hiçbir şeye muhtaç olmayan, Allah' ın kulu

  samed, Allah' ın isimlerindendir
  "abd" taısı almadan kullanılmaz.
  Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
  Abdüsselam: barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah' ın kulu

  es-selam kelimesi, Allah' ın isimlerindendir
  "abd" takısı almadan kullanılamaz
  Abdüssemi: her şeyden arınmış olarak bütün sesleri, sözleri ve kelimeleri işitip ayırdeden yüce Allah' ın kulu

  Abdüssettar: günahları örten, gizleyen Allah' ın kulu

  Abdüzzahir: varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah' ın kulu

  ez-zahir, Allah' ın isimlerindendir
  Abdüşşahid: şahid' in kulu

  görünen ve görünmeyen eşyanın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bulunduran Allah' ın kulu
  şahid, Allah' ın isimlerindendir
  Abdüşşekür: emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah' ın kulu

  şekür, Allah' ın isimlerindendir
  "abd" takısı almadan kullanılmaz
  Aber: hz. nuh' un erkek torunu

  Abgun: mavi renk

  gök
  parlak
  nişasta
  Abher: nergis çiçeği

  yasemin
  zerrin kadehi çiçeği
  dolu kab
  Abhiz: büyük dalga

  kaynak
  su yolu
  Abıhayat: hayat suyu, sonsuz yaşam sağlayan su

  Abılayhan: orta cüz kazak hanı

  ülkesini çinlilere, hive hanlıklarına karşı ustaca savundu
  Abır: huzur, barış

  Abışka noyan: ilhanlı komutan (xııı-xıv. yy.)

  abuşga
  Ablak: dolgun, yuvarlak, dairesel

  Abraş: alacalı, benekli yüz

  Abuzer: altın suyu, altın suyu gibi parlak

  Abuzettin: dindar

  Abuşka: koca ihtiyar erkek

  Abid: Allah' a ibadet eden, çok ibadet eden, zahid

  kullar, köleler
  Abide: anıt, çok değerli yapıt
  anıt

  önemli ve değerli yapıt
  Abidin: dua eden, duacı

  imanlı, inançlı, çok ibadet eden
  ibadet edenler
  zeyne'l-abidin' den kısaltma isim ad
  zeynelabidin: hz. alinin torunlarından biri. ibadet edenlerin ziyneti
  Abir: güzel kokan, mis


   
 2. ilkimsu

  ilkimsu Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  5.041
  Beğenilen Mesajlar:
  118
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  San Juan
  abaza diye isimmi olur yahuu
   
 3. »| HeRCai |«

  »| HeRCai |« Aktif Üye Üye

  Kayıt:
  22 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  5.944
  Beğenilen Mesajlar:
  20
  Ödül Puanları:
  38
  Şehir:
  [ne önemi varki ?] ツ
  ay ilkimsu sen cok yasa emi :D:D
  ay ne kadar güldüm yaa :hhh: :hhh: hahaha hahaha hahaha hahaha
   
 4. ilkimsu

  ilkimsu Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  26 Ekim 2009
  Mesajlar:
  5.041
  Beğenilen Mesajlar:
  118
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  San Juan
  ama niye öle iism olmaz töbe töbee :D
   
AB ile bebek isimleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. TOBB, AB ile vize sorununda rövanşı aldı

  TOBB, AB ile vize sorununda rövanşı aldı

  Ticarette ikili ilişkileri kuvvetlendirmek için 200'ü aşkın üyesiyle Almanya'ya adeta çıkarma yapan TOBB, Berlin Havaalanı'nda vize ve gümrük kontrolüne tabi tutulmadı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) organizasyonu ile Almanya'ya giden 200 işadamı, Berlin Havaalanında vize ve gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Almanya'ya girdi. AB ülkelerinde işadamlarına yönelik vize...
 2. AL Bebek İsimleri

  AL Bebek İsimleri

  tatarca isimler uluslararası erkek isimleri uluslararasi erkek isimleri sanatcıların bebek sanatcıların bebeklerinin Alaaddin: din uğruna çalışan Alaaddin: din uğruna çalışan Alaatin: dini yükseltmek, yüceltmek için çalışan Alabora: teknenin ters dönmesi Alaçam: çam ağacının değişik renkler gösteren bir çeşidi Aladoğan: bir kuş türü Alakoç: benekli koç Alakurt: değişik renkli kurt...
 3. THY Güvenlik Konusunda AB ile Uyumlu

  THY Güvenlik Konusunda AB ile Uyumlu

  thy güvenlik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Antonio Tajani, Türk havayolu şirketlerinin uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumunun diğer Avrupalı şirketlerle aynı olduğunu bildirdi. Tajani, Avrupa Parlamentosu Üyesi Marios Matsakis’in Türk Hava Yolları (THY) uçaklarının güvenliği konusundaki yazılı soru önergesini yanıtladı. Çözüm gösterecek mi...
 4. B Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  B Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  kız bebek isimleri, popüler kız bebek isimleri, kız bebek isimleri ve anlamları Doğacak kız bebeğinize B harfi ile başlayan isimler arıyorsanız sizlere anlamları ile birlikte B harfi ile başlayan popüler kız bebek isimlerini paylaşıyoruz. Bahar-Doğanın canlandığı mevsim Bahriye-Donanma ve denizle ilgili Balca-Bal damlası, bal gibi Balım-Benim balım, tatlım – çok sevgili, samimi arkadaş...
 5. Anlamları İle Birlikte Kız Bebek İsimleri

  Anlamları İle Birlikte Kız Bebek İsimleri

  kız bebek isimleri, bebek isimleri ve anlamları, kuranda geçen kız bebek isimleri Bebeğe isim verilme anı geldiğinde birçok anne baba kararsızlıklar yaşıyor. Bazen de daha bebek doğmadan kararlaştırılan bir isim anında konularak isim derdinden aileler kurtuluyor. Bebeğinize vereceğiniz ismin onun bir ömür boyu sosyal bir kimlik olarak kullanacağını düşünerekten vermenizde fayda olacaktır. bazı...

Sayfayı Paylaş