Boşanma protokolü örneği

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Boşanma protokolü örneği
boşanma protokolü protokol örneği protokol örnekleri boşanma örneği protokolü
Sevgili Melek'ler, bu yazımızda boşanma protokolü hakkında bilgiler sunuyor ve konu hakkında örnekler sunuyoruz sizlere.


84d7a76905f517.jpg


BOŞANMA PROTOKOLÜ


1.TARAF :
VEKİLİ :
2.TARAF :
VEKİLİ :
HÜKÜMLER :
1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.
2- VELAYET: Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocukları boşanmanın olması halinde velayeti anneye verilecektir.Müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesi hususunda taraflar mutabıktır. Ayrıca velayeti anneye verilmiş bulunan küçük çocuk için baba ................... her ay .............TL iştirak nafakası verecektir. . ödeyecek olduğu iştirak nafakasını hesap numaralı adına açılmış olan hesaba her ayın 10 nun da yatıracaktır.Ayrıca küçük çocuk ile babası arasında çocuğun yaşının küçük olması ve anne sütü ile beslenme zorunluluğu nedeni ile her ayın 1. ve 3. Pazar günü gündüz iki saat anne yanında ve anne ortamında kişisel ilişki kurulmasını her iki taraf kabul ediyor
3) NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak vazgeçmişlerdir.
4) EŞYALAR HUSUSU: Taraflar özel ev eşyaları konusunda da anlaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar konusunda bir talepleri yoktur.
5) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir
SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur.

DAVACI DAVACI

Anlaşmalı Boşanma Protokolü


....... ile ....... aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA
karar vermiş olup iş bu protokol tanzim edilmiştir.
Bu protokol gereğince ;
1- ....... ile ....... karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,
2- .......'ta .......'ta bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak
getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak
başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde .......'ın da,.......'tan
her hangi bir eşya alacağı yoktur.
3- Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir,
yoksulluk nafakası veya her hangi bir şekilde maddi ve manevi
tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.
4- Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu
protokol ....... tarafından açılacak boşanma davasında
anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil
olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve
karşılıklı olarak imza altına aldık.
 
Geri
Üst