Çocuk Esirgeme Kurumu Hakkında Genel Bilgiler

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Çocuk Esirgeme Kurumu Hakkında Genel Bilgiler
çocuk esirgeme kurumu, çocuk esirgeme kurumunun özellikleri, çocuk esirgeme kurumu hakkında

Ailesi tarafından terk edilen yada kimsesi olmayan bakıma muhtaç çocukları koruma altına alan çocuk esirgeme kurumu hakkında genel bilgiler elde etmek isteyenler için kurumun özellikleri ve evlatlık almak isteyen ailelerin merak ettiği bilgileri sizler için paylaşıyoruz.

esirgeme kurumu.jpg

Korunmaya muhtaç çocuk beden , ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan; 1-Ana veya babasız , 2-Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan, 3-Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen, 4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip , fuhuş , dilencilik , alkollü içkiler veya uyuşturucu maddeler kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuğu ifade etmektedir. Korunmaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması , bu çocukların ilgili mercilere duyurulması görevi mahalli- mülkü amirlere , sağlık kurum ve kuruluşlarına , muhtarlara , genel kolluk kuvvetlerine , belediye zabıta memurlarına ve çocuk ebeveynlerine yasal bir zorunluluk olarak verilmiştir. Aynı zamanda basın ve yayın organlarında çıkan ihbar niteliğinde haberler de İl Müdürlüğü tarafından incelenerek değerlendirilmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen hizmet türleri aşağıda özetlenmiştir :
a) Kurum Bakımı , b) Koruyucu Aile , c) Evlat Edindirme

Korunmaya muhtaç çocuk ve ailesi hakkında gerekli bilgileri toplamakla görevlendirilen sosyal hizmet uzmanı, çocuğun korunmaya muhtaç olup olmadığını , aile ve çocuğun koşullarını derinlemesine araştırarak tespit eder. Yapılan görüşmeler ve ev ziyaretleri ,çevre araştırmaları sonucu çocuğun özgeçmişi , ailenin psiko sosyal ve ekonomik durumunu belirten bir sosyal inceleme raporu hazırlanır. Hazırlanan sosyal inceleme raporu ile müracaatçının durumunu belgeleyen evrak , korunma kararı alınması için çocuk mahkemesine gönderilir. 2828 sayılı yasa gereğince, mahkemece korunma kararı alınan çocuklar , yaşlarına uygun Yuva ve Yetiştirme yurtlarına yerleştirilir.

Koruyucu aile; korunmaya muhtaç en az bir, en çok üç çocuğa kısa veya uzun süreli gönüllü ya da ücretli olarak bakarak çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyüyüp sağlıklı bir yetişkin olarak topluma kazandırılmasına yardımcı olan aileler olarak tanımlanabilir. Koruyucu aile hizmeti öz ailesi yanında bakımları (bir süre için) sağlanamayan çocukların bu dönemlerini en az zararla geçirebilecekleri, birebir ilişkinin kurulabildiği bir aile ortamı sağlanması açısından tüm dünyaca tercih edilmektedir. Koruyucu aile ortamında yetişen korunmaya muhtaç çocukların kurum bakımından yararlandırılan çocuklara göre daha sağlıklı geliştikleri araştırmalarla kanıtlanmıştır. Koruyucu aile işlemleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunun "Koruyucu Aile Yönetmeliği"ne uygun olarak yapılmaktadır. Koruyucu aile olmaya karar veren 18 yaşını doldurmuş, Türkiye'de ikamet eden evli ya da bekar, bay veya bayanların bulundukları ildeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne dilekçeleriyle başvurmaları gerekmektedir. Müraacatçının aşağıdaki belgeleri dilekçesine eklemesi yeterlidir. Fotoğraf · Nüfus cüzdanı örneği · Evlenme cüzdanı örneği (Evliler için), İkametgah belgesi · İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge · Adli Sicil Raporu · Sağlık kurulu raporu müracaat tamamladıktan sonra sosyal inceleme sonucunda uygun görülen ailelere, koruyucu aile hizmetinden yararlanmaya uygun çocuklarla tanıştırılarak koruyucu aile statüsü kazandırılmaktadır. · Koruyucu aile yanına yerleştirilen bu çocuklar ve aileler periyodik aralıklarla ilgili sosyal hizmet uzmanları tarafından, ziyaret edilerek çocuk ve ailenin karşılaştığı sorunların çözümünde yardımcı olunmaktadır. Koruyucu aile yanında bakılmakta olan çocuklar için belirli miktarda ailelere aylık ücret ödenmekte, çocukların sağlık giderleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından karşılanmaktadır. "Eğer siz de bir çocuğa sevginizi verebiliyorsanız .
 
Üst