Ek- Erkek İsimleri

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
Ek- Erkek İsimleri
ek isimler ek isim isimleri kibar erkek isimleri mükemmel erkek
Ekabir: rütbece, görgü ve faziletçe büyük olanlar, devlet ricali

Ekber: kebir kelimesinden, en büyük

Ekemen: büyük, gösterişli, olgun ve kibar kişi

Eken: ekip biçmekle uğraşan kimse

Eker: toprakla uğraşan

Ekmel: mükemmel olan, en kamil

Ekmeleddin: dinin olgunu, en olgunlaştırdığı isim

dinin tamamı
Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır
Ekrem: pek cömert, iyiliksever

mükemmel olan, en kamil
Ekrik: özel isim

Ekvan: varlıklar, alemler, dünyalar

Ekim: sonbahar mevsiminde bir ay

toprağı ekme eylemi
yılın onuncu ayı
Ekin: buğday

tahılın ekimden harman dönemine kadarki hali
kültür
Ekiner: çiftçi
 
Geri
Üst