evlilik işlemleri ile ilgili soru cevaplar

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
evlilik işlemleri ile ilgili soru cevaplar
evlilik için sağlık raporu nerden alınır nikah için sağlık raporu nerden alınır nikah nasıl evlilik nereden örneği

Soru-Evlenmek için hangi belgeler gerekiyor?

Cevap:a) Fotoğraflı nüfus cüzdanı,b) İki örnek evlenme beyannamesi,c) Her bir eş için dörder adet vesikalık fotoğraf,d) Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösterir sağlık raporu,e) Nüfus kayıt örneği,f) Onsekiz yaşından küçük, onyedi yaşını doldurmuş olan kişiler için rıza belgesi, onaltı yaşını olduranlar için mahkeme kararı,g) Önceki evliliğin sona erdiğini gösteren belge,ğ) Yabancılar için ayrıca kendi ülkesi makamlarınca verilmiş evlenme ehliyet belgesi.

Soru-Evlenme müracaatı nerelere yapılır?
Cevap:Birbiri ile evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin, oturdukları yer evlendirme memurluğuna müracaatları esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür

Soru-Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?
Cevap:Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.

Soru-Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir ?
Cevap:Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.

Soru-Yurtdışında yabancı veya türk ile evlendiğim zaman, Türkiye’deki kayıtlarıma nasıl ve nezaman tescil ettirmem gerekiyor?
Cevap:Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dıştemsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirimevlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye CumhuriyetiTemsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan belge, yurt içinde her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak evlenme bildirimi düzenlenmek suretiyle evlenme aile kütüklerine tescil edilir.

Soru-Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?
Cevap:Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden yada bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.

Soru-Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?
Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgelerin Cevap:Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir

Soru-15 yaşında birisi evlenebilir mi? Evlenme yaşını kim neye göre tayin eder?
Cevap:Medeni Kanunun 124 üncü maddesine göre; onbeş yaşındaki küçüğün evlenmesi mümkün değildir.

Soru-Evlenme cüzdanı sadece evlenme sırasında mı verilir?
Cevap:Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir.

Soru-Çocuklarımı evlenme cüzdanıma kayıt ettirmek istiyorum. Bunun için neler gereklidir?
Cevap:Eşlerin çocukları olması veya eş ve çocukların bilgilerinde değişiklik olması halinde; nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine uluslararası aile cüzdanında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır.
 
1994 ocak doğumluyum onsekiz yaşına eni girdm evliliğime ailem izin vemiyo aile izni olmadan nikah kıyablrmtym ??
 
Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple (mesela kadın hamile kalmışsa vb.) onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir. Ancak hâkim ana baba veya vasinin söyledikleri doğrultusunda karar vermek zorunda değildir.

Veli veya vasi, kötü niyetle kısıtlı veya küçüğün (16 yaşını bitirmiş 17 yaşına girmiş) evlenmesine izin vermiyorsa, küçük veya kısıtlı, mahkemeye başvurarak hâkimden evlenme izni alabilir. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, küçüğe veya kısıtlıya evlenme izni verebilir. Kanun koyucu, hâkimin evlenme izni vermesiyle kız kaçırma olaylarının azaltılması ve nikâhsız yaşamaları belli ölçüde önlemeye çalışmıştır.

Ayrıca küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.

Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir. Yine kısaca değinmek gerekirse;

  • Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
  • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
  • Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında

evlenme yasaktır.


[FONT=&amp]Av. Gökhan ARICAN[/FONT]
[FONT=&amp]Barbaros Mh. Tunalı Hilmi Caddesi Kuğulu İş Hanı [/FONT]
[FONT=&amp]A Blok No:123/56, Kavaklıdere/Çankaya/ANKARA[/FONT]
[FONT=&amp]Tel: 0 312 466 56 34 – Faks: 0 312 466 56 40 – Gsm: 0 533 372 36 89[/FONT]
[FONT=&amp]www.gokhanarican.av.tr – e-mail: info@gokhanarican.av.tr[/FONT]
 
Geri
Üst