1. kördügüm

  kördügüm Tatlı ve Çalışkan Melek Üye

  Kayıt:
  13 Kasım 2007
  Mesajlar:
  2.664
  Beğenilen Mesajlar:
  11
  Ödül Puanları:
  0

  Hac Farzlari Ve Sünnetleri

  Konu, 'İslam ve İnsan' kısmında kördügüm tarafından paylaşıldı.

  haccın farzları ve sünnetleri hac farzları hac farzlari haccın hacın Hac Farzlari Ve Sünnetleri

  Haccın farzları Haccın farzları üçtür. Biri yapılmazsa hac sahih olmaz.
  1- Haccı ihramlı yapmaktır.

  2- Vakfeye durmak.
  (Arefe günü, Arafat�ın, Vadi-yi Urene denilen yerinden başka herhangi bir yerinde, öğle ve ikindi namazlarından sonra vakfeye durulur.)

  3- Kâbe-i Muazzamayı Tavaf-ı Ziyaret etmektir.

  Tavaf, Mescid-i Haram içinde Kâbe-i Muazzama etrafında dönmek demektir. Dördü farz, üçü vacip olmak üzere yedi kere dönülür. Zemzem kuyusunun ve Makam-ı İbrahim�in dışından dolaşarak da tavaf etmek caizdir.

  Kadınlar tavafta, Kâbe�ye yaklaşmamaları efdaldir. Kadına dokunmak ihtimali çok ise, Şafii�lerin Hanefi�yi veya Maliki�yi taklit etmesi lazım olur.

  Tavafı mescid dışından yapması caiz değildir. Tavafa niyet etmek de, ayrıca farzdır. Tavaf-ı ziyareti Arafat�tan sonra da yapmak da farzdır.

  Tavaf ederken ve sa�y ederken, ezan okunursa, bunlar bırakılıp, namazdan sonra tamamlanır.  Haccın sünnetleri Haccın sünnetleri şunlardır:
  1- Âfâki olanların hemen mescidi harama giderek tavaf-ı kudum yapmaları. Kâbe�yi görünce tekbir, tehlil ve dua edilir. Erkekler, Hacer-i esvede el ve yüz sürer. Tavaf-ı kudumden sonra ve iki rekat namazdan sonra, Safâ ile Merve arasında sa�y yapılır. Bundan sonra, ihramdan çıkmadan, Mekke şehrinde oturup, terviye gününe kadar, istenildiği miktar, nafile tavaf yapılır. Müfrid olan ve kârin olan hacılar, taş atıp, tıraş oluncaya kadar ihramdan çıkmayacağı için, ihramın yasakladığı şeylerden, her gün sakınmaları lazım olur. Mescid-i haram içinde namaz kılanların önünden geçmek günah değildir.

  2- İmamın üç yerde hutbe okumasıdır. Birisi Zilhicce ayının yedinci günü Mekke�de; ikincisi dokuzuncu günü, öğle namazı olunca, öğle ve ikindi namazlarından önce, Arafat�ta; üçüncüsü, onbirinci günü, Minâ�da okunur. Arafat�ta hutbe bitince öğle ve hemen sonra ikindi namazı cemaat ile kılınır. İmama yetişemeyen ikindi namazını ikindi vaktinde kılar namazdan sonra imam ve cemaat Mescid-i Nemre�de Mevkıfe kıbleye karşı ayakta veya oturarak vakfeye durur. Cebeli Rahme kayaları üstüne çıkmak ve vakfe için niyet lazım değildir.

  3- Arafat�a gitmek için, Mekke�den Terviye [Zilhiccenin sekizinci] günü, sabah namazından sonra çıkmak. [Mekke�den Minâ�ya gidilir].

  4- Arefe gününden önceki ve bayramın birinci günü, ikinci ve üçüncü geceleri Minâ�da yatmak. (Üçüncü gece ve günü Minâ�da kalmak mecburi değildir.)

  5- Arafat�a gitmek için, Minâ�da, güneş doğduktan sonra yola çıkmak.

  6- Arefe gecesi Müzdelife�de yatmak. Arafat�tan Müzdelife�ye gelip, burada, yatsı vakti olunca, akşam ve yatsı namazları birbiri ardınca, cemaat ile kılınır. Akşam namazını Arafat�ta veya yolda kılanın, yatsının vakti çıkmadan Müzdelife�ye gelirse, burada tekrâr cemaat ile veya yalnız olarak, yatsı ile birlikte kılması lazımdır.

  7- Müzdelife�de, vakfeye, fecr ağardıktan sonra durmak. Gece Müzdelife�de yatıp, fecr açılırken, sabah namazını hemen kılıp, sonra, Meş�arilharam denilen yerde, ortalık aydınlanıncaya kadar, vakfeye durulur. Güneş doğmadan önce, Minâ�ya hareket edilir. Yolda Muhasser denilen vâdide durmamalıdır. Burası Eshâb-ı fil durak yeridir.

  8- Minâ�ya gelince Mescid-i hif�e en uzak olan ve Cemre-i Akâ�be denilen yerde, sağ elin baş ve şehadet parmakları ile, iki buçuk metreden veya daha uzaktan, Cemre yerini gösteren duvarın dibine nohut kadar yedi taş atılır. Duvarın üstüne veya insana, hayvana çarptıktan sonra dibine düşerse caiz olur. Ertesi fecre kadar caiz ise de, o gün öğleden önce atmak sünnettir. Sonra, hiç durmadan buradan gidilip, isterse kurban keser. Çünkü seferi olana kurban kesmek vacip değildir. Seferi olan hacıların, müfrid oldukları zaman kurban kesmeleri vacip değildir. Kurbandan sonra tıraş olur ve ihramdan çıkar. Bayramın birinci günü Minâ�da olanlar ve bütün hacılar, bayram namazı kılmaz. Sonra, o gün veya ertesi gün veya daha ertesi gün Mekke ye gidip Mescid içinden niyet ederek Tavaf-ı ziyaret yapar. Buna Tavaf-ül ifâda da denilir. Tavafı ziyareti ve tıraşı bayramın üçüncü günü güneş battıktan sonraya bırakmak mekruhtur ve kurban kesmek lazım olur. Yalnız baygın olan kişinin yerine başkası tavaf yapılabilir. Tavafı ziyarette Reml ve Sa�y yapılmaz. Tavaf namazından sonra Minâ�ya gelir.

  Öğle namazını Mekke�de veya Minâ�da kılar. Bayramın ikinci günü, öğle namazından sonra Minâ�da hutbe okunur. Hutbeden sonra, üç ayrı yerde, yedişer taş atılır. Mescid-i Hif�e yakın olandan başlanır. Üçüncü günü de böyle yedişer taş atılır ki, hepsi kırkdokuz taş olur. Bunları öğleden önce atmak caiz değil veya mekruhtur. Üçüncü günü güneş batmadan önce, Minâ�dan ayrılır. Dördüncü gün de Minâ�da kalıp, fecrden güneşin gurubuna kadar dilediği zaman yirmi dört taş atmak müstehaptır.

  Dördüncü günü fecre kadar Minâ�da kalıp taş atmadan ayrılırsa, koyun kesmek lazım olur. Birinci ve ikinci yerlerinden taş attıktan sonra, kollar omuz hizasına kaldırılarak ve el ayaları semaya ve kıbleye çevrilerek dua edilir. Atılacak yetmiş taş, Müzdelife�de veya yolda toplanır. Hayvan üstünde taş atmak caizdir. Tavaf-ı sadr) dan sonra, zemzem suyu içilir. Kâbe�nin kapı eşiği öpülür. Göğüs ve sağ yanak Mültezem denilen yere sürülür. Sonra, Kâbe perdesine yapışıp, bildiği duaları okur. Ağlayarak Mescid kapısından dışarı çıkar.

  9- Arafat�ta, vakfeden önce gusletmek.

  10- Minâ�dan Mekke�ye son dönüşte, önce Ebtah denilen vadiye gelip, burada bir miktar durmaktır. Buradan Mekke�ye gelip dilediği kadar kalır.

  11- Hacca giderken, muhtaç olmayan ana, babadan, alacaklılardan, kefilinden izin almak sünnettir. Ana baba muhtaç ise, izinsiz gitmek haramdır. Nafaka bırakmadı ise, hanımından izinsiz gitmesi de haram olur. Mekke şehrine Mu�alla kapısından, Mescide Babüsselam�dan ve gündüz girmek müstehaptır.

  Haccın sünnetini yapmayana ceza lazım gelmez. Mekruh olur, sevabı azalır.

  İhramla ilgili sünnetler:
  1- İhrama girerken gusletmek veya abdest almak.
  2- İhrama girmeden önce 2 rekat namaz kılmak.
  3- Erkekler izar ve rida denilen iki parça örtüye sarınmak.
  4- İhramlı bulunduğu sürede her fırsatta telbiye söylemek.
  5- Telbiyeyi her başlayışta 3 defa tekrarlamak.
  6- Telbiyeden sonra salevat-ı şerife, salevattan sonra dua ve niyazda bulunmak.

  Mekke ve Kâbe ile ilgili sünnetler:
  1- Mekke�ye mümkünse gündüz girmek (müstehaptır)
  2- Mekke�ye girmeden önce mümkünse gusletmek veya abdest almak.
  3- Kâbe�yi görünce dua etmek.
  4- Kâbe�nin önüne gelince tekbir ve tehlil getirmek.
  5- Mültezem�de yüzü ve göğsü Kâbe duvarına yapıştırıp, dua ve niyazda bulunmak.

  Tavaf ile ilgili sünnetler:
  1- Tavafa başlarken Hacer-i Esved�in hizasına Rükn-i Yemâni cihetinden doğru gelmek.
  2- Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer-i Esved�i istilam etmek.
  3- Sonunda sa�y yapılacak tavaflarda erkekler ıstıba ve remel yapmak.
  4- Bütün şavtları ard arda (ara vermeden) yapmak.
  5- Nafile tavafı çok yapmak.
  6- Tavaf esnasında zikir, tehlil ve dua yapmak.
  7- Ziyaret tavafını bayramın ilk günü yapmak.
  8- Ziyaret tavafını şeytan taşlama, kurban ve tıraştan sonra yapmak.

  Sa�y ile ilgili sünnetler:
  1- Tavaf bitince ara vermeden sa�ye başlamak.
  2- Sa�ye giderken Hacer-i Esved�i istilam etmek.
  3- Safâ ve Merve�de Kâbe görülebilecek kadar yükseğe çıkıp, Kâbe�ye dönerek tekbir, tehlil ve dua etmek.
  4- Erkekler yeşil renkle ışılandırılmış sütunlar arasıda hervele yapmak, diğer yerlerde ise yavaş yürümek.
  5- Bütün şavtları ara vermeden yapmak.
  6- Sa�yı abdestli yapmak.
  7- Sa�y esnasında tekbir, tehlil ve dua yapmak.

  Arafat ve Vakfe ile ilgili sünnetler:
  1- Arafat�a arefe günü güneş doğduktan sonra Minâ�dan hareket etmek.
  2- Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak.
  3- Zevalden sonra vakfe için mümkünse gusletmek veya abdestli bulunmak.
  4- Vakfeyi Cebel-i Rahme eteklerinde yapmak.
  5- Gün boyuca telbiye, zikir, tekbir, tehlil, tesbih salevat, namaz ve dua ile meşgul olmak.

  Müzdelife ve Vakfesi ile ilgili sünnetler:
  1- Arafat�tan arefe günü güneş battıktan sonra Müzdelifeye sükunetle ağır ağır inmek ve Müzdelife�de �Meş�ar-i Haram� civarında gecelemek.
  2- Sabah namazını erken kılmak.
  3- Vakfeyi ortalık iyice aydınlanıncaya kadar sürdürmek.

  Minâ ve şeytan taşlama ile ilgili sünnetler:
  1- Bayram sabahı ortalık iyice aydınlandıktan sonra, güneş doğmadan Müzdelife�den hareket edip, Minâ�ya gelmek.
  2- Vakit geçirmeden büyük şeytanı taşlamak.
  3- Taşlama yaparken Mekke�yi sola, Minâ�yı sağ tarafa almak.
  4- Taşları yaklaşık 3,5 - 5 m uzaktan atmak.
  5- İkinci ve Üçüncü Bayram günlerinde taşları küçük- orta- büyük şeytan sırası ile atmak.
  6- Küçük ve orta şeytana taş attıktan sonra dua etmek. Büyük şeytan taşlandıktan sonra hemen ayrılmak.
  7- Taşları Bayramın ilk günü öğleden önce, diğer günlerde ise öğleden sonra güneş batmadan önce atmak.
  8- Minâ�da Mekke�ye dönmekte acele edenler, bayramın üçüncü günü güneş batmadan önce Minâ�dan ayrılmalı.

  Saçların kesilmesi ile ilgili sünnetler:
  1- Erkeklerin saçlarının tamamını tıraş etmesi veya tamamını kısaltması.
  2- Tıraşı ziyaret tavafından önce yapmak.

  Zemzemle ilgili sünnetler:
  1- Veda tavafını yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra bol bol zemzem içmek ve dökülmek.
  2- Zemzemi Kâbe�ye karşı ayakta ve Beytullaha bakarak içmek.
   
Hac Farzlari Ve Sünnetleri konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Orucun Farzlari, SÜnnetlerİ Ve AhkÂmi

  Orucun Farzlari, SÜnnetlerİ Ve AhkÂmi

  3091 - İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) ramazanı zikrederek buyurdular ki: "Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin.'' Buhari, Savm 11, 5, 13, TaIâk 25; Müslim, Sıyâm 9, (1080); Muvatta, Sıyâm 1, (1, 286); Ebu Dâvud, Savm 4, (2320); Nesâi, Savm 10, 11,...
 2. Kadin Ve Hac

  Kadin Ve Hac

  hamileyken mezarlığa gidilir mi hamileyken umreye gidilirmi hac melekleri hac melek hacca gelen melek KADIN VE HAC Bu bölümde 37 cevap vardır. [1- Kocanın izni olmadan haccetmek: Yoluna imkân şartları oluştuğu zaman farz haccı yerine getirmek gerekir. Kocanın izni bu şartlardan değildir. Onun buna mani olması caiz değildir. (el-Lecnetud Daime) 2- Kadının yanında mahremi yoksa hac ona...
 3. sünnet ve tarihi

  sünnet ve tarihi

  I. GİRİŞ: Penisin uç kısmındaki sünnet derisinin kesilip çıkartılması şeklinde tarif edilebilecek olan “sünnet” binyıllardır uygulanan bir gelenek olması yanında, bugün sözgelimi A.B.D.’nde en sık uygulanan pediatrik cerrahi işlem olarak da tıp dünyasının gündemindedir. Sünnetin gereksizliği ve zararlarından bahisle aleyhinde olanlarla, sünnetin faydalarını savunan taraftarların tartışmaları...
 4. hac

  hac

  rüyada hac hazırlığı yapmak rüyada hacca hazırlanmak umreye hazırlanmak hacca gitmeye umreye gitmeye Mevsiminde hacca gidip, bu ibadeti şartlarına uygun bir şekilde eda ettiğini görmek istikamet güzelliğine, korkudan emin olmaya, borçları ödemeye ve günahların affedilmesine, Hacc için yola çıkmak kaybedilen iş ve konumu tekrar elde etmeye, yolcunun saliimen evine dönmesine, hastanın şifa...
 5. Umre hac rehberi ve sözlüğü

  Umre hac rehberi ve sözlüğü

  AFAKİ: Mikât sınırlarının dışından gelen hacılar. ARAFAT: Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda vakfenin yapıldığı yer. BAB-I CİBRİL: Peygamber Efendimizin Medine-i Münevvere’de inşa ettiği mescidin doğu tarafındaki kıbleye yakın olan kapısı. BAB`ÜR RAHME: Rahmet Kapısı. Medine’de Peygamber Efendimizin yaptırdığı mescidin batı duvarındaki kuzey köşesine yakın olan kapısı. BAB`ÜS SELAM: 1....

Sayfayı Paylaş